Xổ Số Thừa Thiên Huế 30 ngày

Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế trong 30 ngày gần đây nhất (XSTTH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Thừa Thiên Huế trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Thừa Thiên Huế 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần nhất

Giải tám 27
Giải bảy 126
Giải sáu 4985 6976 9871
Giải năm 9685
Giải tư 09296 87407 04384 90542
29756 81818 35182
Giải ba 32955 70010
Giải nhì 78620
Giải nhất 16671
Đặc biệt 612558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 18 20 26 27 42 55 56
58 71 71 76 82 84 85 85 96
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 18
2 20, 26, 27
3
4 42
5 55, 56, 58
6
7 71, 71, 76
8 82, 84, 85, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 71, 71
2 42, 82
3
4 84
5 55, 85, 85
6 26, 56, 76, 96
7 07, 27
8 18, 58
9
Giải tám 28
Giải bảy 878
Giải sáu 3596 7058 5620
Giải năm 6025
Giải tư 05283 03330 50893 39629
41448 08813 26260
Giải ba 49291 89394
Giải nhì 57621
Giải nhất 98481
Đặc biệt 120125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 20 21 25 25 28 29 30 48
58 60 78 81 83 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0
1 13
2 20, 21, 25, 25, 28, 29
3 30
4 48
5 58
6 60
7 78
8 81, 83
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60
1 21, 81, 91
2
3 13, 83, 93
4 94
5 25, 25
6 96
7
8 28, 48, 58, 78
9 29
Giải tám 22
Giải bảy 889
Giải sáu 9707 3762 2979
Giải năm 2714
Giải tư 51466 73690 54740 58876
53751 63304 36686
Giải ba 28427 20934
Giải nhì 88379
Giải nhất 14739
Đặc biệt 507273
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 22 27 34 39 40 51
62 66 73 76 79 79 86 89 90
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 14
2 22, 27
3 34, 39
4 40
5 51
6 62, 66
7 73, 76, 79, 79
8 86, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 51
2 22, 62
3 73
4 04, 14, 34
5
6 66, 76, 86
7 07, 27
8
9 39, 79, 79, 89
Giải tám 27
Giải bảy 391
Giải sáu 4160 2650 7433
Giải năm 0865
Giải tư 09797 19375 55425 19851
49083 52093 59006
Giải ba 24600 02792
Giải nhì 55770
Giải nhất 35241
Đặc biệt 464825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 25 25 27 33 41 50 51
60 65 70 75 83 91 92 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2 25, 25, 27
3 33
4 41
5 50, 51
6 60, 65
7 70, 75
8 83
9 91, 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60, 70
1 41, 51, 91
2 92
3 33, 83, 93
4
5 25, 25, 65, 75
6 06
7 27, 97
8
9
Giải tám 87
Giải bảy 037
Giải sáu 0418 7218 3524
Giải năm 2217
Giải tư 28397 11624 99375 92909
47559 62402 41204
Giải ba 58980 31972
Giải nhì 85071
Giải nhất 97256
Đặc biệt 405124
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 17 18 18 24 24 24
37 56 59 71 72 75 80 87 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 17, 18, 18
2 24, 24, 24
3 37
4
5 56, 59
6
7 71, 72, 75
8 80, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 71
2 02, 72
3
4 04, 24, 24, 24
5 75
6 56
7 17, 37, 87, 97
8 18, 18
9 09, 59
Giải tám 04
Giải bảy 616
Giải sáu 2655 6658 1572
Giải năm 4936
Giải tư 73068 79684 36730 57807
92480 66736 99645
Giải ba 13088 83922
Giải nhì 51181
Giải nhất 91314
Đặc biệt 378382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 16 22 30 36 36 4 45
55 58 68 72 80 81 82 84 88
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 16
2 22
3 30, 36, 36
4 4, 45
5 55, 58
6 68
7 72
8 80, 81, 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 81
2 22, 72, 82
3
4 4, 14, 84
5 45, 55
6 16, 36, 36
7 07
8 58, 68, 88
9
Giải tám 55
Giải bảy 267
Giải sáu 3045 0781 7498
Giải năm 1462
Giải tư 05723 38768 01244 44219
32898 10847 62812
Giải ba 47210 70400
Giải nhì 55542
Giải nhất 15503
Đặc biệt 930074
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 12 19 23 42 44 45
47 55 62 67 68 74 81 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 12, 19
2 23
3
4 42, 44, 45, 47
5 55
6 62, 67, 68
7 74
8 81
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 81
2 12, 42, 62
3 03, 23
4 44, 74
5 45, 55
6
7 47, 67
8 68, 98, 98
9 19
Giải tám 56
Giải bảy 558
Giải sáu 1778 2416 0584
Giải năm 5669
Giải tư 39060 12607 26836 37622
25943 39967 10578
Giải ba 07252 90098
Giải nhì 62615
Giải nhất 01760
Đặc biệt 028771
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 16 22 36 43 52 56 58
60 60 67 69 71 78 78 84 98
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 16
2 22
3 36
4 43
5 52, 56, 58
6 60, 60, 67, 69
7 71, 78, 78
8 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 71
2 22, 52
3 43
4 84
5 15
6 16, 36, 56
7 07, 67
8 58, 78, 78, 98
9 69
Giải tám 91
Giải bảy 805
Giải sáu 2289 1979 7974
Giải năm 3664
Giải tư 10100 02347 58430 01675
91668 61210 89545
Giải ba 00472 14829
Giải nhì 14580
Giải nhất 25269
Đặc biệt 302438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 29 30 38 45 47 64
68 69 72 74 75 79 80 89 91
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 10
2 29
3 30, 38
4 45, 47
5
6 64, 68, 69
7 72, 74, 75, 79
8 80, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 80
1 91
2 72
3
4 64, 74
5 05, 45, 75
6
7 47
8 38, 68
9 29, 69, 79, 89
Giải tám 73
Giải bảy 906
Giải sáu 6709 6490 1613
Giải năm 3203
Giải tư 97819 15612 62484 66576
46081 09945 56252
Giải ba 90935 47751
Giải nhì 16117
Giải nhất 97740
Đặc biệt 331187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 12 13 17 19 35 40
45 51 52 73 76 81 84 87 90
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 12, 13, 17, 19
2
3 35
4 40, 45
5 51, 52
6
7 73, 76
8 81, 84, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 51, 81
2 12, 52
3 03, 13, 73
4 84
5 35, 45
6 06, 76
7 17, 87
8
9 09, 19
Giải tám 38
Giải bảy 212
Giải sáu 6525 8476 7742
Giải năm 8068
Giải tư 27725 41110 16240 25083
74960 21619 86718
Giải ba 30998 80508
Giải nhì 67894
Giải nhất 76800
Đặc biệt 887644
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 12 18 19 25 25 38
40 42 44 60 68 76 83 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 12, 18, 19
2 25, 25
3 38
4 40, 42, 44
5
6 60, 68
7 76
8 83
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 60
1
2 12, 42
3 83
4 44, 94
5 25, 25
6 76
7
8 08, 18, 38, 68, 98
9 19
Giải tám 73
Giải bảy 302
Giải sáu 9126 0665 3827
Giải năm 5303
Giải tư 03360 53167 33834 58441
86490 68731 76711
Giải ba 45645 27193
Giải nhì 78563
Giải nhất 22000
Đặc biệt 755710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 10 11 26 27 31 34
41 45 60 63 65 67 73 90 93
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 11
2 26, 27
3 31, 34
4 41, 45
5
6 60, 63, 65, 67
7 73
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1 11, 31, 41
2 02
3 03, 63, 73, 93
4 34
5 45, 65
6 26
7 27, 67
8
9
Giải tám 35
Giải bảy 781
Giải sáu 5715 4042 2947
Giải năm 1714
Giải tư 22718 18110 43106 34256
80545 66507 46420
Giải ba 43558 10732
Giải nhì 54621
Giải nhất 08974
Đặc biệt 912305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 14 15 18 20 21
32 35 42 45 47 56 58 74 81
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 14, 15, 18
2 20, 21
3 32, 35
4 42, 45, 47
5 56, 58
6
7 74
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 21, 81
2 32, 42
3
4 14, 74
5 05, 15, 35, 45
6 06, 56
7 07, 47
8 18, 58
9
Giải tám 68
Giải bảy 061
Giải sáu 7276 1620 3802
Giải năm 9453
Giải tư 90065 19196 35897 92990
96863 11463 52005
Giải ba 37915 88115
Giải nhì 84699
Giải nhất 54575
Đặc biệt 943559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 15 15 20 53 59 61 63
63 65 68 75 76 90 96 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 15, 15
2 20
3
4
5 53, 59
6 61, 63, 63, 65, 68
7 75, 76
8
9 90, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 61
2 02
3 53, 63, 63
4
5 05, 15, 15, 65, 75
6 76, 96
7 97
8 68
9 59, 99
Giải tám 17
Giải bảy 695
Giải sáu 3107 6365 6147
Giải năm 6055
Giải tư 52139 54632 67277 11215
76613 82496 08034
Giải ba 67958 17864
Giải nhì 49404
Giải nhất 56429
Đặc biệt 785514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 13 14 15 17 29 32 34
39 47 55 58 64 65 77 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 13, 14, 15, 17
2 29
3 32, 34, 39
4 47
5 55, 58
6 64, 65
7 77
8
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1
2 32
3 13
4 04, 14, 34, 64
5 15, 55, 65, 95
6 96
7 07, 17, 47, 77
8 58
9 29, 39
Giải tám 29
Giải bảy 768
Giải sáu 2954 6971 0874
Giải năm 3690
Giải tư 49094 90593 43839 03503
46069 92351 54539
Giải ba 54561 28182
Giải nhì 66542
Giải nhất 57629
Đặc biệt 386370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 29 29 39 39 42 51 54 61
68 69 70 71 74 82 90 93 94
Đầu Lô tô
0 03
1
2 29, 29
3 39, 39
4 42
5 51, 54
6 61, 68, 69
7 70, 71, 74
8 82
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 51, 61, 71
2 42, 82
3 03, 93
4 54, 74, 94
5
6
7
8 68
9 29, 29, 39, 39, 69
Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 6686 0971 3355
Giải năm 4652
Giải tư 52074 18988 32620 81802
28267 10248 27336
Giải ba 03805 50513
Giải nhì 12210
Giải nhất 95785
Đặc biệt 753212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 10 12 13 20 29 36 48
52 55 61 67 71 74 85 86 88
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 12, 13
2 20, 29
3 36
4 48
5 52, 55
6 61, 67
7 71, 74
8 85, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 61, 71
2 02, 12, 52
3 13
4 74
5 05, 55, 85
6 36, 86
7 67
8 48, 88
9 29
Giải tám 94
Giải bảy 668
Giải sáu 4106 2753 0889
Giải năm 7770
Giải tư 44778 67693 08452 25183
75766 34741 96929
Giải ba 36464 35930
Giải nhì 69822
Giải nhất 11207
Đặc biệt 838784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 22 29 30 41 52 53 64
66 68 70 78 83 84 89 93 94
Đầu Lô tô
0 06, 07
1
2 22, 29
3 30
4 41
5 52, 53
6 64, 66, 68
7 70, 78
8 83, 84, 89
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 41
2 22, 52
3 53, 83, 93
4 64, 84, 94
5
6 06, 66
7 07
8 68, 78
9 29, 89
Giải tám 27
Giải bảy 105
Giải sáu 9998 8533 3437
Giải năm 2331
Giải tư 67759 92640 63844 60587
29167 08045 90415
Giải ba 74357 33155
Giải nhì 09348
Giải nhất 91838
Đặc biệt 331454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 27 31 33 37 38 40 44
45 48 54 55 57 59 67 87 98
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 27
3 31, 33, 37, 38
4 40, 44, 45, 48
5 54, 55, 57, 59
6 67
7
8 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2
3 33
4 44, 54
5 05, 15, 45, 55
6
7 27, 37, 57, 67, 87
8 38, 48, 98
9 59
Giải tám 67
Giải bảy 754
Giải sáu 3941 1176 0791
Giải năm 1006
Giải tư 91830 79392 52159 62772
95922 12683 74762
Giải ba 34103 05754
Giải nhì 67839
Giải nhất 33711
Đặc biệt 880883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 11 22 30 39 41 54 54
59 62 67 72 76 83 83 91 92
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 11
2 22
3 30, 39
4 41
5 54, 54, 59
6 62, 67
7 72, 76
8 83, 83
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 41, 91
2 22, 62, 72, 92
3 03, 83, 83
4 54, 54
5
6 06, 76
7 67
8
9 39, 59
Giải tám 87
Giải bảy 398
Giải sáu 2094 5823 2840
Giải năm 6456
Giải tư 23924 48373 37394 02726
28055 61534 41744
Giải ba 34375 14942
Giải nhì 24550
Giải nhất 93683
Đặc biệt 241733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 24 26 33 34 40 42 44 50
55 56 73 75 83 87 94 94 98
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 24, 26
3 33, 34
4 40, 42, 44
5 50, 55, 56
6
7 73, 75
8 83, 87
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1
2 42
3 23, 33, 73, 83
4 24, 34, 44, 94, 94
5 55, 75
6 26, 56
7 87
8 98
9
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 5490 1136 4990
Giải năm 2641
Giải tư 27452 63586 06423 08701
10565 67937 99970
Giải ba 86130 97927
Giải nhì 78169
Giải nhất 80186
Đặc biệt 871617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 17 23 23 27 30 36 36 37
41 52 65 69 70 86 86 90 90
Đầu Lô tô
0 01
1 17
2 23, 23, 27
3 30, 36, 36, 37
4 41
5 52
6 65, 69
7 70
8 86, 86
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 90, 90
1 01, 41
2 52
3 23, 23
4
5 65
6 36, 36, 86, 86
7 17, 27, 37
8
9 69
Giải tám 74
Giải bảy 820
Giải sáu 6084 2434 0545
Giải năm 8254
Giải tư 10098 39401 93737 53234
54930 46697 16835
Giải ba 75158 05546
Giải nhì 43851
Giải nhất 94515
Đặc biệt 897580
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 20 30 34 34 35 37 45
46 51 54 58 74 80 84 97 98
Đầu Lô tô
0 01
1 15
2 20
3 30, 34, 34, 35, 37
4 45, 46
5 51, 54, 58
6
7 74
8 80, 84
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 01, 51
2
3
4 34, 34, 54, 74, 84
5 15, 35, 45
6 46
7 37, 97
8 58, 98
9
Giải tám 42
Giải bảy 807
Giải sáu 9496 5326 9775
Giải năm 7541
Giải tư 92911 62216 79388 89750
37606 34432 95925
Giải ba 06778 64663
Giải nhì 84922
Giải nhất 12385
Đặc biệt 659511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 11 16 22 25 26 32
41 42 50 63 75 78 85 88 96
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 11, 11, 16
2 22, 25, 26
3 32
4 41, 42
5 50
6 63
7 75, 78
8 85, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 11, 41
2 22, 32, 42
3 63
4
5 25, 75, 85
6 06, 16, 26, 96
7 07
8 78, 88
9
Giải tám 85
Giải bảy 826
Giải sáu 7767 7653 4829
Giải năm 1615
Giải tư 79154 65512 44233 27196
32223 12785 98628
Giải ba 03503 01625
Giải nhì 00813
Giải nhất 73576
Đặc biệt 887312
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 12 13 15 23 25 26 28
29 33 53 54 67 76 85 85 96
Đầu Lô tô
0 03
1 12, 12, 13, 15
2 23, 25, 26, 28, 29
3 33
4
5 53, 54
6 67
7 76
8 85, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 12
3 03, 13, 23, 33, 53
4 54
5 15, 25, 85, 85
6 26, 76, 96
7 67
8 28
9 29
Giải tám 62
Giải bảy 945
Giải sáu 3516 3852 6565
Giải năm 5073
Giải tư 07584 08274 10479 54453
05702 98876 15020
Giải ba 81465 36418
Giải nhì 58359
Giải nhất 08647
Đặc biệt 446147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 18 20 45 47 47 52 53
59 62 65 65 73 74 76 79 84
Đầu Lô tô
0 02
1 16, 18
2 20
3
4 45, 47, 47
5 52, 53, 59
6 62, 65, 65
7 73, 74, 76, 79
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 02, 52, 62
3 53, 73
4 74, 84
5 45, 65, 65
6 16, 76
7 47, 47
8 18
9 59, 79
Giải tám 27
Giải bảy 456
Giải sáu 4483 3957 8572
Giải năm 7212
Giải tư 04076 40263 08248 33151
61198 59603 75302
Giải ba 21271 33355
Giải nhì 83191
Giải nhất 72324
Đặc biệt 686797
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 12 24 27 48 51 55 56
57 63 71 72 76 83 91 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 12
2 24, 27
3
4 48
5 51, 55, 56, 57
6 63
7 71, 72, 76
8 83
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 51, 71, 91
2 02, 12, 72
3 03, 63, 83
4 24
5 55
6 56, 76
7 27, 57, 97
8 48, 98
9
Giải tám 34
Giải bảy 301
Giải sáu 2172 9761 4105
Giải năm 8080
Giải tư 41186 05888 61188 26422
90328 94794 52522
Giải ba 58084 52179
Giải nhì 41830
Giải nhất 05740
Đặc biệt 362245
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 22 22 28 30 34 40 45
61 72 79 80 84 86 88 88 94
Đầu Lô tô
0 01, 05
1
2 22, 22, 28
3 30, 34
4 40, 45
5
6 61
7 72, 79
8 80, 84, 86, 88, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 80
1 01, 61
2 22, 22, 72
3
4 34, 84, 94
5 05, 45
6 86
7
8 28, 88, 88
9 79
Giải tám 73
Giải bảy 817
Giải sáu 8645 9055 2785
Giải năm 3319
Giải tư 26586 78590 42141 50196
45816 84434 30294
Giải ba 29085 34597
Giải nhì 30796
Giải nhất 18067
Đặc biệt 191362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 19 34 41 45 55 62 67
73 85 85 86 90 94 96 96 97
Đầu Lô tô
0
1 16, 17, 19
2
3 34
4 41, 45
5 55
6 62, 67
7 73
8 85, 85, 86
9 90, 94, 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 41
2 62
3 73
4 34, 94
5 45, 55, 85, 85
6 16, 86, 96, 96
7 17, 67, 97
8
9 19

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
122 lần
252 lần
731 lần
451 lần
711 lần
Cặp sốXuất hiện
441 lần
171 lần
801 lần
741 lần
241 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
610 lần
600 lần
570 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
680 lần
670 lần
660 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6229 ngày
4528 ngày
9727 ngày
4726 ngày
1123 ngày
Cặp sốSố ngày
8022 ngày
1721 ngày
3320 ngày
8319 ngày
5418 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
731 ngày
701 ngày
621 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
801 ngày
871 ngày
971 ngày
841 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
22 lần
33 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
73 lần
85 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 16 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 61 lần
Đầu 74 lần
Đầu 85 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 46 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 60 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee