Xổ Số Tây Ninh 30 ngày

Xổ số Tây Ninh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Tây Ninh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Tây Ninh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Tây Ninh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất

Giải tám 42
Giải bảy 670
Giải sáu 5638 2832 4789
Giải năm 3027
Giải tư 53250 14964 45114 80454
58744 67565 53775
Giải ba 45243 22686
Giải nhì 89327
Giải nhất 65734
Đặc biệt 682586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 27 27 32 34 38 42 43 44
50 54 64 65 70 75 86 86 89
Đầu Lô tô
0
1 14
2 27, 27
3 32, 34, 38
4 42, 43, 44
5 50, 54
6 64, 65
7 70, 75
8 86, 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1
2 32, 42
3 43
4 14, 34, 44, 54, 64
5 65, 75
6 86, 86
7 27, 27
8 38
9 89
Giải tám 49
Giải bảy 555
Giải sáu 7388 4400 4958
Giải năm 8672
Giải tư 37748 13615 44949 29809
01960 37418 17084
Giải ba 67520 95395
Giải nhì 23165
Giải nhất 67025
Đặc biệt 155842
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 15 18 20 25 42 48 49
49 55 58 60 65 72 84 88 95
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 15, 18
2 20, 25
3
4 42, 48, 49, 49
5 55, 58
6 60, 65
7 72
8 84, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60
1
2 42, 72
3
4 84
5 15, 25, 55, 65, 95
6
7
8 18, 48, 58, 88
9 09, 49, 49
Giải tám 93
Giải bảy 030
Giải sáu 4916 7768 2098
Giải năm 9457
Giải tư 27708 96231 05772 23499
19225 63044 99095
Giải ba 85074 78636
Giải nhì 75497
Giải nhất 36825
Đặc biệt 278652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 25 25 30 31 36 44 52
57 68 72 74 93 95 97 98 99
Đầu Lô tô
0 08
1 16
2 25, 25
3 30, 31, 36
4 44
5 52, 57
6 68
7 72, 74
8
9 93, 95, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 31
2 52, 72
3 93
4 44, 74
5 25, 25, 95
6 16, 36
7 57, 97
8 08, 68, 98
9 99
Giải tám 02
Giải bảy 031
Giải sáu 2077 2707 9013
Giải năm 2595
Giải tư 92762 41013 62962 65364
43410 98244 65563
Giải ba 28624 81491
Giải nhì 62777
Giải nhất 78586
Đặc biệt 585453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 13 2 24 31 44 53
62 62 63 64 77 77 86 91 95
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 13
2 2, 24
3 31
4 44
5 53
6 62, 62, 63, 64
7 77, 77
8 86
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 31, 91
2 2, 62, 62
3 13, 13, 53, 63
4 24, 44, 64
5 95
6 86
7 07, 77, 77
8
9
Giải tám 04
Giải bảy 754
Giải sáu 3007 0395 6375
Giải năm 7126
Giải tư 33261 33083 05622 23491
37814 22794 67199
Giải ba 23003 29421
Giải nhì 59147
Giải nhất 12792
Đặc biệt 247919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 14 19 21 22 26 4 47
54 61 75 83 91 92 94 95 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 14, 19
2 21, 22, 26
3
4 4, 47
5 54
6 61
7 75
8 83
9 91, 92, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61, 91
2 22, 92
3 03, 83
4 4, 14, 54, 94
5 75, 95
6 26
7 07, 47
8
9 19, 99
Giải tám 66
Giải bảy 036
Giải sáu 2128 0615 6925
Giải năm 7440
Giải tư 60286 78672 32711 28512
67578 63803 04075
Giải ba 70660 96752
Giải nhì 66835
Giải nhất 02130
Đặc biệt 288563
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 12 15 25 28 30 35 36
40 52 60 63 66 72 75 78 86
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 12, 15
2 25, 28
3 30, 35, 36
4 40
5 52
6 60, 63, 66
7 72, 75, 78
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 11
2 12, 52, 72
3 03, 63
4
5 15, 25, 35, 75
6 36, 66, 86
7
8 28, 78
9
Giải tám 04
Giải bảy 973
Giải sáu 6152 3395 2041
Giải năm 0532
Giải tư 37897 75470 74109 48838
38522 83702 19808
Giải ba 17838 65760
Giải nhì 22802
Giải nhất 31131
Đặc biệt 465407
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 07 08 09 22 31 32 38
38 4 41 52 60 70 73 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 02, 07, 08, 09
1
2 22
3 31, 32, 38, 38
4 4, 41
5 52
6 60
7 70, 73
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 31, 41
2 02, 02, 22, 32, 52
3 73
4 4
5 95
6
7 07, 97
8 08, 38, 38
9 09
Giải tám 79
Giải bảy 658
Giải sáu 8401 9788 0574
Giải năm 0950
Giải tư 72364 13949 52014 81731
84937 28746 07809
Giải ba 01408 70139
Giải nhì 22050
Giải nhất 38215
Đặc biệt 868737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 14 15 31 37 37 39
46 49 50 50 58 64 74 79 88
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 14, 15
2
3 31, 37, 37, 39
4 46, 49
5 50, 50, 58
6 64
7 74, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 01, 31
2
3
4 14, 64, 74
5 15
6 46
7 37, 37
8 08, 58, 88
9 09, 39, 49, 79
Giải tám 46
Giải bảy 192
Giải sáu 3372 0434 4851
Giải năm 4579
Giải tư 39766 27835 35222 64206
86187 22930 34777
Giải ba 05054 16082
Giải nhì 08813
Giải nhất 30427
Đặc biệt 678708
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 22 27 30 34 35 46
51 54 66 72 77 79 82 87 92
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 13
2 22, 27
3 30, 34, 35
4 46
5 51, 54
6 66
7 72, 77, 79
8 82, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 51
2 22, 72, 82, 92
3 13
4 34, 54
5 35
6 06, 46, 66
7 27, 77, 87
8 08
9 79
Giải tám 16
Giải bảy 615
Giải sáu 8826 7808 1899
Giải năm 7269
Giải tư 80500 28581 05482 50154
29328 52847 04297
Giải ba 67393 13225
Giải nhì 84219
Giải nhất 93850
Đặc biệt 789617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 15 16 17 19 25 26 28
47 50 54 69 81 82 93 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 15, 16, 17, 19
2 25, 26, 28
3
4 47
5 50, 54
6 69
7
8 81, 82
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 81
2 82
3 93
4 54
5 15, 25
6 16, 26
7 17, 47, 97
8 08, 28
9 19, 69, 99
Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 3723 6108 7235
Giải năm 1910
Giải tư 30614 70594 06079 84829
88998 15716 99397
Giải ba 38893 16361
Giải nhì 69277
Giải nhất 21739
Đặc biệt 734247
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 14 16 22 23 29 34 35
39 47 61 77 79 93 94 97 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 14, 16
2 22, 23, 29
3 34, 35, 39
4 47
5
6 61
7 77, 79
8
9 93, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 61
2 22
3 23, 93
4 14, 34, 94
5 35
6 16
7 47, 77, 97
8 08, 98
9 29, 39, 79
Giải tám 24
Giải bảy 227
Giải sáu 1262 0833 2721
Giải năm 1138
Giải tư 99793 08652 79635 35450
72229 91183 70010
Giải ba 61050 40032
Giải nhì 61318
Giải nhất 16294
Đặc biệt 019438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 18 21 24 27 29 32 33 35
38 38 50 50 52 62 83 93 94
Đầu Lô tô
0
1 10, 18
2 21, 24, 27, 29
3 32, 33, 35, 38, 38
4
5 50, 50, 52
6 62
7
8 83
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 50
1 21
2 32, 52, 62
3 33, 83, 93
4 24, 94
5 35
6
7 27
8 18, 38, 38
9 29
Giải tám 16
Giải bảy 064
Giải sáu 2336 2568 2733
Giải năm 3226
Giải tư 83473 49522 10851 15956
37098 64170 30472
Giải ba 46779 61506
Giải nhì 90003
Giải nhất 55355
Đặc biệt 969499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 16 22 26 33 36 51 55
56 64 68 70 72 73 79 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 16
2 22, 26
3 33, 36
4
5 51, 55, 56
6 64, 68
7 70, 72, 73, 79
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 22, 72
3 03, 33, 73
4 64
5 55
6 06, 16, 26, 36, 56
7
8 68, 98
9 79, 99
Giải tám 07
Giải bảy 943
Giải sáu 3513 8199 7507
Giải năm 1199
Giải tư 90142 54091 69932 00636
46343 67168 79026
Giải ba 62309 73147
Giải nhì 32041
Giải nhất 09251
Đặc biệt 277089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 13 26 32 36 41 42 43
43 47 51 68 7 89 91 99 99
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 13
2 26
3 32, 36
4 41, 42, 43, 43, 47
5 51
6 68
7 7
8 89
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 91
2 32, 42
3 13, 43, 43
4
5
6 26, 36
7 07, 7, 47
8 68
9 09, 89, 99, 99
Giải tám 11
Giải bảy 957
Giải sáu 5912 2333 1342
Giải năm 4802
Giải tư 27169 55221 39503 01730
42883 21709 67858
Giải ba 88515 90231
Giải nhì 82527
Giải nhất 96782
Đặc biệt 328702
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 09 11 12 15 21 27
30 31 33 42 57 58 69 82 83
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03, 09
1 11, 12, 15
2 21, 27
3 30, 31, 33
4 42
5 57, 58
6 69
7
8 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 21, 31
2 02, 02, 12, 42, 82
3 03, 33, 83
4
5 15
6
7 27, 57
8 58
9 09, 69
Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 4022 2465
Giải năm 1934
Giải tư 16223 80721 02211 00829
86451 24258 55524
Giải ba 35595 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Đặc biệt 196337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 21 22 23 24 29 34 37 43
45 51 58 59 65 66 74 75 95
Đầu Lô tô
0
1 11
2 21, 22, 23, 24, 29
3 34, 37
4 43, 45
5 51, 58, 59
6 65, 66
7 74, 75
8
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 51
2 22
3 23, 43
4 24, 34, 74
5 45, 65, 75, 95
6 66
7 37
8 58
9 29, 59
Giải tám 41
Giải bảy 780
Giải sáu 9621 0423 7052
Giải năm 7721
Giải tư 40609 13802 53158 17538
14865 06961 12897
Giải ba 61741 70097
Giải nhì 36669
Giải nhất 21098
Đặc biệt 564864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 21 21 23 38 41 41 52
58 61 64 65 69 80 97 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 21, 21, 23
3 38
4 41, 41
5 52, 58
6 61, 64, 65, 69
7
8 80
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 21, 41, 41, 61
2 02, 52
3 23
4 64
5 65
6
7 97, 97
8 38, 58, 98
9 09, 69
Giải tám 34
Giải bảy 424
Giải sáu 2238 5327 5318
Giải năm 1187
Giải tư 01373 46870 78950 62197
99476 74192 62034
Giải ba 07744 05682
Giải nhì 31499
Giải nhất 13194
Đặc biệt 348200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 18 24 27 34 34 38 44 50
70 73 76 82 87 92 94 97 99
Đầu Lô tô
0 00
1 18
2 24, 27
3 34, 34, 38
4 44
5 50
6
7 70, 73, 76
8 82, 87
9 92, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1
2 82, 92
3 73
4 24, 34, 34, 44, 94
5
6 76
7 27, 87, 97
8 18, 38
9 99
Giải tám 38
Giải bảy 170
Giải sáu 0124 7530 6930
Giải năm 8904
Giải tư 95206 19010 98713 91167
70049 21875 51495
Giải ba 03599 03241
Giải nhì 51418
Giải nhất 69860
Đặc biệt 849542
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 13 18 24 30 30 38
41 42 49 60 67 70 75 95 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 13, 18
2 24
3 30, 30, 38
4 41, 42, 49
5
6 60, 67
7 70, 75
8
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60, 70
1 41
2 42
3 13
4 04, 24
5 75, 95
6 06
7 67
8 18, 38
9 49, 99
Giải tám 10
Giải bảy 739
Giải sáu 7926 8289 7558
Giải năm 9239
Giải tư 02769 22324 42523 40672
57841 47223 18709
Giải ba 17527 65201
Giải nhì 40012
Giải nhất 44432
Đặc biệt 175995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 12 23 23 24 26 27
32 39 39 41 58 69 72 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 10, 12
2 23, 23, 24, 26, 27
3 32, 39, 39
4 41
5 58
6 69
7 72
8 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 41
2 12, 32, 72
3 23, 23
4 24
5 95
6 26
7 27
8 58
9 09, 39, 39, 69, 89
Giải tám 08
Giải bảy 252
Giải sáu 2003 5546 9755
Giải năm 9890
Giải tư 17827 76525 55071 74609
41461 75590 55846
Giải ba 33518 83903
Giải nhì 11573
Giải nhất 76162
Đặc biệt 714995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 09 18 25 27 46 46 52
55 61 62 71 73 8 90 90 95
Đầu Lô tô
0 03, 03, 09
1 18
2 25, 27
3
4 46, 46
5 52, 55
6 61, 62
7 71, 73
8 8
9 90, 90, 95
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 61, 71
2 52, 62
3 03, 03, 73
4
5 25, 55, 95
6 46, 46
7 27
8 8, 18
9 09
Giải tám 70
Giải bảy 915
Giải sáu 7748 7256 9385
Giải năm 9895
Giải tư 22744 75877 39522 23142
46101 75760 83116
Giải ba 47897 65516
Giải nhì 68455
Giải nhất 27683
Đặc biệt 798649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 16 16 22 42 44 48 49
55 56 60 70 77 83 85 95 97
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 16, 16
2 22
3
4 42, 44, 48, 49
5 55, 56
6 60
7 70, 77
8 83, 85
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 01
2 22, 42
3 83
4 44
5 15, 55, 85, 95
6 16, 16, 56
7 77, 97
8 48
9 49
Giải tám 90
Giải bảy 735
Giải sáu 2380 7547 2789
Giải năm 6640
Giải tư 11653 05424 49437 30190
05221 14719 60387
Giải ba 95114 04353
Giải nhì 23528
Giải nhất 88665
Đặc biệt 919852
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 21 24 28 35 37 40 47
52 53 53 65 80 87 89 90 90
Đầu Lô tô
0
1 14, 19
2 21, 24, 28
3 35, 37
4 40, 47
5 52, 53, 53
6 65
7
8 80, 87, 89
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 90, 90
1 21
2 52
3 53, 53
4 14, 24
5 35, 65
6
7 37, 47, 87
8 28
9 19, 89
Giải tám 32
Giải bảy 890
Giải sáu 8655 8654 3089
Giải năm 1713
Giải tư 63211 92873 82510 04027
94543 19592 05668
Giải ba 46447 33106
Giải nhì 71424
Giải nhất 09778
Đặc biệt 061675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 11 13 24 27 32 43 47
54 55 68 73 75 78 89 90 92
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 11, 13
2 24, 27
3 32
4 43, 47
5 54, 55
6 68
7 73, 75, 78
8 89
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 11
2 32, 92
3 13, 43, 73
4 24, 54
5 55, 75
6 06
7 27, 47
8 68, 78
9 89
Giải tám 97
Giải bảy 373
Giải sáu 3716 8378 0889
Giải năm 7990
Giải tư 21038 91308 31686 96582
81232 17138 65740
Giải ba 34911 86574
Giải nhì 48182
Giải nhất 34483
Đặc biệt 335586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 16 32 38 38 40 73 74
78 82 82 83 86 86 89 90 97
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 16
2
3 32, 38, 38
4 40
5
6
7 73, 74, 78
8 82, 82, 83, 86, 86, 89
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 11
2 32, 82, 82
3 73, 83
4 74
5
6 16, 86, 86
7 97
8 08, 38, 38, 78
9 89
Giải tám 15
Giải bảy 071
Giải sáu 0514 7887 0958
Giải năm 3637
Giải tư 77430 23553 02520 25149
37724 71953 47166
Giải ba 67172 69186
Giải nhì 53801
Giải nhất 53829
Đặc biệt 453954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 20 24 29 30 37 49
53 53 54 58 66 71 72 86 87
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15
2 20, 24, 29
3 30, 37
4 49
5 53, 53, 54, 58
6 66
7 71, 72
8 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 01, 71
2 72
3 53, 53
4 14, 24, 54
5 15
6 66, 86
7 37, 87
8 58
9 29, 49
Giải tám 63
Giải bảy 376
Giải sáu 0502 5845 3506
Giải năm 6800
Giải tư 19609 18101 74795 17063
39326 83526 22345
Giải ba 08958 13633
Giải nhì 32091
Giải nhất 13364
Đặc biệt 447004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 06 09 26 26 33
45 45 58 63 63 64 76 91 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 06, 09
1
2 26, 26
3 33
4 45, 45
5 58
6 63, 63, 64
7 76
8
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 91
2 02
3 33, 63, 63
4 04, 64
5 45, 45, 95
6 06, 26, 26, 76
7
8 58
9 09
Giải tám 71
Giải bảy 892
Giải sáu 8232 8151 9174
Giải năm 3439
Giải tư 80623 97093 21225 27971
55360 93599 10212
Giải ba 50943 44399
Giải nhì 14881
Giải nhất 07469
Đặc biệt 874478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 23 25 32 39 43 51 60 69
71 71 74 78 81 92 93 99 99
Đầu Lô tô
0
1 12
2 23, 25
3 32, 39
4 43
5 51
6 60, 69
7 71, 71, 74, 78
8 81
9 92, 93, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 51, 71, 71, 81
2 12, 32, 92
3 23, 43, 93
4 74
5 25
6
7
8 78
9 39, 69, 99, 99
Giải tám 13
Giải bảy 642
Giải sáu 4957 5791 3889
Giải năm 6263
Giải tư 57870 16205 83171 16548
97459 48052 23810
Giải ba 88248 38870
Giải nhì 22304
Giải nhất 21978
Đặc biệt 581027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 13 27 42 48 48 52
57 59 63 70 70 71 78 89 91
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 10, 13
2 27
3
4 42, 48, 48
5 52, 57, 59
6 63
7 70, 70, 71, 78
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70
1 71, 91
2 42, 52
3 13, 63
4 04
5 05
6
7 27, 57
8 48, 48, 78
9 59, 89
Giải tám 96
Giải bảy 887
Giải sáu 2983 3469 1669
Giải năm 3371
Giải tư 45384 15648 04089 54366
54094 90815 29940
Giải ba 55031 83223
Giải nhì 72263
Giải nhất 61623
Đặc biệt 798545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 23 31 40 45 48 63 66
69 69 71 83 84 87 89 94 96
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23, 23
3 31
4 40, 45, 48
5
6 63, 66, 69, 69
7 71
8 83, 84, 87, 89
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 71
2
3 23, 23, 63, 83
4 84, 94
5 15, 45
6 66, 96
7 87
8 48
9 69, 69, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
522 lần
862 lần
372 lần
952 lần
422 lần
Cặp sốXuất hiện
081 lần
531 lần
001 lần
021 lần
541 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
830 lần
840 lần
510 lần
820 lần
550 lần
Cặp sốXuất hiện
580 lần
570 lần
560 lần
500 lần
850 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4529 ngày
2728 ngày
7827 ngày
0426 ngày
5425 ngày
Cặp sốSố ngày
7523 ngày
4921 ngày
9519 ngày
0017 ngày
6416 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
952 ngày
631 ngày
541 ngày
531 ngày
641 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
521 ngày
781 ngày
991 ngày
891 ngày
861 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
12 lần
22 lần
31 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
62 lần
74 lần
84 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 12 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 83 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 76 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee