Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

XSTHCM 7 ngày

XSTHCM 10 ngày

XSTHCM 50 ngày

XSTHCM 90 ngày

XSTHCM 160 ngày

Giải tám 17
Giải bảy 533
Giải sáu 1806 0536 9426
Giải năm 3721
Giải tư 26461 50275 84709 09153
63364 09323 91021
Giải ba 94553 70308
Giải nhì 65629
Giải nhất 71984
Đặc biệt 196165
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 08, 09
1 17
2 21, 21, 23, 26, 29
3 33, 36
4
5 53, 53
6 61, 64, 65
7 75
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21, 61
2
3 23, 33, 53, 53
4 64
5 65, 75
6 06, 26, 36
7 17
8 08
9 09, 29
Giải tám 76
Giải bảy 730
Giải sáu 8387 9798 4717
Giải năm 6290
Giải tư 97120 00669 10268 74972
61942 34626 77512
Giải ba 42256 79889
Giải nhì 74069
Giải nhất 59679
Đặc biệt 262761
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 20, 26
3 30
4 42
5 56
6 61, 68, 69, 69
7 72, 76
8 87, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 , 20, 30, 90
1 61
2 12, 42, 72
3
4
5
6 26, 56, 76
7 17, 87
8 68, 98
9 69, 69, 89
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 1207 9243 9190
Giải năm 7921
Giải tư 07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Giải ba 04879 30533
Giải nhì 65716
Giải nhất 10981
Đặc biệt 763435
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 13, 14, 16
2 21
3 31, 33, 35
4 43, 46, 49
5 55
6
7 78, 79
8
9 90, 90, 91
Đuôi Lô tô
0 , 90, 90
1 21, 31, 91
2
3 13, 33, 43
4 14
5 35, 55
6 16, 46
7 07
8 78
9 49, 79
Giải tám 98
Giải bảy 675
Giải sáu 3536 4304 7824
Giải năm 4574
Giải tư 70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Giải ba 89426 78718
Giải nhì 92246
Giải nhất 06266
Đặc biệt 652444
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 04, 04
1 10, 18
2 24, 26, 28
3 36
4 40, 44, 46
5 59
6
7 74, 75
8 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 10, 40
1 01
2
3
4 04, 04, 24, 44, 74
5 75, 85
6 26, 36, 46
7
8 18, 28, 98
9 59
Giải tám 18
Giải bảy 494
Giải sáu 2793 6156 9222
Giải năm 2960
Giải tư 04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Giải ba 45072 34473
Giải nhì 65054
Giải nhất 42744
Đặc biệt 841165
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 18
2 22, 28
3 30, 35
4 43
5 50, 54, 56
6 60, 65
7 72, 73
8
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 50, 60
1 91
2 22, 72
3 43, 73, 93
4 54, 94
5 35, 65
6 56
7
8 18, 28
9
Giải tám 58
Giải bảy 525
Giải sáu 9039 6211 2345
Giải năm 2468
Giải tư 84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Giải ba 04483 27882
Giải nhì 10417
Giải nhất 21765
Đặc biệt 270765
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03
1 11, 17
2 25
3 34, 39
4 40, 45, 48
5 58
6 65, 68
7 74
8 82, 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 40
1 11
2 82
3 03, 83
4 34, 74
5 25, 45, 65
6
7 17
8 48, 58, 68
9 39, 89
Giải tám 75
Giải bảy 197
Giải sáu 5843 8137 8444
Giải năm 1662
Giải tư 11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Giải ba 22743 77600
Giải nhì 46395
Giải nhất 34992
Đặc biệt 434547
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1
2 28
3 33, 37
4 43, 43, 44, 47
5 51, 57
6 62
7 75, 79
8 83
9 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 51
2 62
3 33, 43, 43, 83
4 44
5 75, 95
6
7 37, 47, 57, 97
8 28, 98
9 79
Giải tám 31
Giải bảy 058
Giải sáu 7458 4693 0231
Giải năm 6768
Giải tư 42494 19380 16333 90895
27406 90446 10090
Giải ba 44266 31054
Giải nhì 78724
Giải nhất 85345
Đặc biệt 715547
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1
2 24
3 31, 31, 33
4 46, 47
5 54, 58, 58
6 66, 68
7
8 80
9 90, 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 31, 31
2
3 33, 93
4 24, 54, 94
5 95
6 06, 46, 66
7 47
8 58, 58, 68
9
Giải tám 69
Giải bảy 784
Giải sáu 7515 3532 8899
Giải năm 4843
Giải tư 27579 82281 22485 82180
14500 64386 90341
Giải ba 59526 76557
Giải nhì 10178
Giải nhất 21342
Đặc biệt 317971
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 15
2 26
3 32
4 41, 43
5 57
6 69
7 71, 78, 79
8 80, 81, 84, 85, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 00, 80
1 41, 71, 81
2 32
3 43
4 84
5 15, 85
6 26, 86
7 57
8 78
9 69, 79, 99
Giải tám 35
Giải bảy 629
Giải sáu 5573 1952 4019
Giải năm 7313
Giải tư 46640 50558 13886 83796
33480 36128 80439
Giải ba 62042 76147
Giải nhì 79520
Giải nhất 56547
Đặc biệt 369214
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 19
2 20, 28, 29
3 35, 39
4 40, 42, 47
5 52, 58
6
7 73
8 80, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 20, 40, 80
1
2 42, 52
3 13, 73
4 14
5 35
6 86, 96
7 47
8 28, 58
9 19, 29, 39
Giải tám 59
Giải bảy 164
Giải sáu 6715 4750 0899
Giải năm 4306
Giải tư 41494 79920 05495 73619
99263 43604 00241
Giải ba 39059 80681
Giải nhì 82637
Giải nhất 53007
Đặc biệt 643731
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06
1 15, 19
2 20
3 31, 37
4 41
5 50, 59, 59
6 63, 64
7
8 81
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 , 20, 50
1 31, 41, 81
2
3 63
4 04, 64, 94
5 15, 95
6 06
7 37
8
9 19, 59, 59, 99
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 2859 3207 8368
Giải năm 3356
Giải tư 26964 43846 03563 31518
21828 47048 88422
Giải ba 59274 89975
Giải nhì 00678
Giải nhất 05798
Đặc biệt 901193
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 18
2 22, 28
3
4 46, 48
5 56, 57, 59
6 63, 64, 68
7 74, 75, 78
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 22
3 63, 93
4 64, 74
5 75
6 46, 56, 86
7 07, 57
8 18, 28, 48, 68, 78
9 59
Giải tám 80
Giải bảy 850
Giải sáu 2181 5098 8286
Giải năm 8590
Giải tư 98430 44222 82363 13156
62648 12333 33415
Giải ba 27984 96129
Giải nhì 26615
Giải nhất 85561
Đặc biệt 511125
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15, 15
2 22, 25, 29
3 30, 33
4 48
5 50, 56
6 63
7
8 80, 81, 84, 86
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50, 80, 90
1 81
2 22
3 33, 63
4 84
5 15, 15, 25
6 56, 86
7
8 48, 98
9 29
Giải tám 37
Giải bảy 891
Giải sáu 4534 7901 6027
Giải năm 3930
Giải tư 88328 19721 19256 92527
10381 61487 43308
Giải ba 71517 71789
Giải nhì 61967
Giải nhất 59144
Đặc biệt 977073
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 08
1 17
2 21, 27, 27, 28
3 30, 34, 37
4
5 56
6 67
7 73
8 81, 87, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 01, 21, 81, 91
2
3 73
4 34
5
6 56
7 17, 27, 27, 37, 67, 87
8 08, 28
9 89
Giải tám 53
Giải bảy 626
Giải sáu 4789 5682 1612
Giải năm 0508
Giải tư 50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Giải ba 56743 22042
Giải nhì 39290
Giải nhất 27361
Đặc biệt 144596
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 09
1 12
2 22, 26
3 39
4 42, 43
5 53, 57
6 61
7 71
8 82, 86, 89
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 61, 71
2 12, 22, 42, 82
3 43, 53
4
5
6 26, 86, 96
7 57
8 08
9 09, 39, 89
Giải tám 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 3123 2541
Giải năm 2375
Giải tư 08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Giải ba 18442 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
Đặc biệt 970167
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 10
2 23, 25
3 36
4 41, 42, 47
5 56
6 67
7 73, 75, 78, 78
8 81, 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 41, 81
2 42
3 23, 73
4 04, 84, 84
5 25, 75
6 36, 56
7 47, 67
8 78, 78
9
Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải tư 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 09
1 19
2 22, 23
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 63, 66, 69
7
8 85
9 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40, 40
1
2 22, 32
3 23, 53, 63
4 94
5 85, 95
6 06, 66
7 97
8
9 09, 19, 69
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 32, 39
4 40, 46, 49
5
6 60, 62, 65, 65, 66
7 70, 75, 76, 78
8 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 40, 60, 70
1
2 32, 62
3
4
5 65, 65, 75, 85
6 46, 66, 76, 96
7
8 18, 78
9 39, 49
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 07
1 13
2 22, 26
3 33, 35, 37
4 47
5 51, 56
6 63, 65
7 74, 77
8 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 22
3 13, 33, 63
4 74, 94
5 35, 65
6 06, 26, 56
7 07, 37, 47, 77, 87
8
9
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 21, 27
3 30, 32, 37
4 46
5 52, 59
6
7 75, 78, 79
8 80, 84, 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 30, 80
1 21, 91
2 32, 52
3
4 84
5 75
6 46, 86
7 27, 37, 87
8 18, 78
9 59, 79
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 04, 07
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 40, 43
5 51, 59
6 61, 65
7 73, 79
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 40
1 51, 61
2 02
3 43, 73
4 04, 94
5 35, 65
6
7 07
8 18, 28, 38
9 59, 79
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 14, 17, 19
2 20, 27
3
4 43
5 55
6 64, 65, 65, 65, 68
7 70, 77
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 20, 70
1
2 02
3 43
4 14, 64
5 55, 65, 65, 65
6 96
7 17, 27, 77
8 68, 88
9 19
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 10, 14, 15, 18
2 21, 22, 26
3 31, 31, 34
4
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 21, 31, 31, 71
2 22
3 03, 53, 83
4 14, 34
5 15, 65
6 26, 66
7 87
8 18
9
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 15, 15, 16
2
3
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 , 40, 50
1 01, 71
2 82, 92
3 93
4
5 05, 15, 15, 65, 95
6 16, 76, 86
7
8 58
9 49
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03
1
2
3
4 45
5 50, 50, 54
6 60, 63, 63, 64, 66
7 76, 78
8 81
9 94, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 , 50, 50, 60
1 01, 81
2
3 03, 63, 63
4 54, 64, 94
5 45
6 66, 76
7
8 78, 98, 98
9
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư 13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 15
2 21, 25
3 37
4 49, 49
5 50, 51, 52, 55, 58
6 60, 60
7 71, 73, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 50, 60, 60
1 21, 51, 71
2 02, 52
3 73
4
5 15, 25, 55, 75
6
7 37
8 58
9 49, 49
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư 73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 07, 07, 07, 09
1 11, 14
2 27
3
4
5
6 69
7 73, 74
8 80, 85
9 90, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 01, 11, 91
2 02
3 73
4 14, 74, 94
5 85
6
7 07, 07, 07, 27
8
9 09, 69
Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải tư 03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 11
2
3 32, 33, 37
4 42, 44, 44
5
6 66
7 71, 76, 76
8 82, 84, 85, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11, 71
2 32, 42, 82
3 33
4 44, 44, 84
5 85
6 66, 76, 76
7 37
8 08
9 89
Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải tư 14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 11, 17, 19
2 21, 23
3 31, 36
4 42, 42, 45
5 53, 57, 58
6
7 71, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31, 71, 81
2 42, 42
3 03, 23, 53
4
5 45
6 36
7 17, 57
8 58, 78
9 19
Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải tư 76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 06, 08
1 11, 15, 15
2 25, 25, 26
3 39
4 42
5 57
6 69
7 75, 79
8
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11, 91
2 02, 42
3
4
5 15, 15, 25, 25, 75
6 06, 26
7 57
8 08
9 39, 69, 79
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee