Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTHCM 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất

Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư 24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 22 23 25 27 31 31 33
57 61 65 69 73 82 82 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 22, 23, 25, 27
3 31, 31, 33
4
5 57
6 61, 65, 69
7 73
8 82, 82
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 31, 61
2 22, 82, 82
3 13, 23, 33, 73
4
5 25, 65
6
7 27, 57, 97, 97
8
9 69
Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư 61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 24 27 32 32 33 34 37
43 47 51 64 71 72 80 93 97
Đầu Lô tô
0 04
1 15
2 24, 27
3 32, 32, 33, 34, 37
4 43, 47
5 51
6 64
7 71, 72
8 80
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 51, 71
2 32, 32, 72
3 33, 43, 93
4 04, 24, 34, 64
5 15
6
7 27, 37, 47, 97
8
9
Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư 15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 18 26 30 31 35 37 45
51 51 55 75 81 93 99 99 99
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 18
2 26
3 30, 31, 35, 37
4 45
5 51, 51, 55
6
7 75
8 81
9 93, 99, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 51, 51, 81
2
3 93
4
5 35, 45, 55, 75
6 26
7 37
8 18
9 09, 99, 99, 99
Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư 13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 14 17 19 2 23 25 28
29 32 38 40 42 55 70 75 98
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 14, 17, 19
2 2, 23, 25, 28, 29
3 32, 38
4 40, 42
5 55
6
7 70, 75
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 2, 32, 42
3 03, 23
4 04, 14
5 25, 55, 75
6
7 17
8 28, 38, 98
9 19, 29
Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư 43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 08 09 19 24 30 31
39 49 5 67 67 68 76 82 84
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06, 08, 09
1 19
2 24
3 30, 31, 39
4 49
5 5
6 67, 67, 68
7 76
8 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 31
2 82
3
4 24, 84
5 5, 05
6 06, 76
7 67, 67
8 08, 68
9 09, 19, 39, 49
Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư 71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 27 28 32 52 54 55 56
59 70 70 72 79 89 93 93 94
Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 27, 28
3 32
4
5 52, 54, 55, 56, 59
6
7 70, 70, 72, 79
8 89
9 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1
2 32, 52, 72
3 13, 93, 93
4 54, 94
5 05, 55
6 56
7 27
8 28
9 59, 79, 89
Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải tư 42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Đặc biệt 877720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 16 18 20 24 25 25 25
38 42 46 52 60 72 74 83 94
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 16, 18
2 20, 24, 25, 25, 25
3 38
4 42, 46
5 52
6 60
7 72, 74
8 83
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 01
2 02, 42, 52, 72
3 83
4 24, 74, 94
5 25, 25, 25
6 16, 46
7
8 18, 38
9
Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải tư 89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75326
Giải nhất 86521
Đặc biệt 588057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 21 26 27 28 31 40 40
47 57 60 73 76 81 85 96 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 21, 26, 27, 28
3 31
4 40, 40, 47
5 57
6 60
7 73, 76
8 81, 85
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60
1 11, 21, 31, 81
2 12
3 73
4
5 85
6 26, 76, 96
7 27, 47, 57
8 28
9 99
Giải tám 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải tư 30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
Đặc biệt 302838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 12 14 15 19 24 30
31 31 38 47 50 62 70 71 97
Đầu Lô tô
0 00, 08, 09
1 12, 14, 15, 19
2 24
3 30, 31, 31, 38
4 47
5 50
6 62
7 70, 71
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 70
1 31, 31, 71
2 12, 62
3
4 14, 24
5 15
6
7 47, 97
8 08, 38
9 09, 19
Giải tám 06
Giải bảy 995
Giải sáu 0153 0864 1321
Giải năm 9494
Giải tư 28231 96217 33759 60338
31517 84950 02294
Giải ba 50088 85393
Giải nhì 38538
Giải nhất 47115
Đặc biệt 938237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 17 21 31 37 38 38 50
53 59 6 64 88 93 94 94 95
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 17
2 21
3 31, 37, 38, 38
4
5 50, 53, 59
6 6, 64
7
8 88
9 93, 94, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 31
2
3 53, 93
4 64, 94, 94
5 15, 95
6 6
7 17, 17, 37
8 38, 38, 88
9 59
Giải tám 91
Giải bảy 553
Giải sáu 4247 1284 2066
Giải năm 3276
Giải tư 08825 91177 73269 10667
78345 68981 82725
Giải ba 85894 38520
Giải nhì 10763
Giải nhất 86386
Đặc biệt 193854
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 25 25 45 47 53 54 63 66
67 69 76 77 81 84 86 91 94
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 25, 25
3
4 45, 47
5 53, 54
6 63, 66, 67, 69
7 76, 77
8 81, 84, 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 81, 91
2
3 53, 63
4 54, 84, 94
5 25, 25, 45
6 66, 76, 86
7 47, 67, 77
8
9 69
Giải tám 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải tư 14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
Đặc biệt 508327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 10 11 17 27 3 35 63
69 75 77 78 82 83 93 95 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 10, 11, 17
2 27
3 3, 35
4
5
6 63, 69
7 75, 77, 78
8 82, 83
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11
2 82
3 3, 63, 83, 93
4
5 35, 75, 95
6 06
7 17, 27, 77
8 78
9 09, 69, 99
Giải tám 78
Giải bảy 566
Giải sáu 8742 0401 0108
Giải năm 0140
Giải tư 50013 46551 10287 31607
11892 60900 80059
Giải ba 56840 82813
Giải nhì 82785
Giải nhất 77465
Đặc biệt 818059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 08 13 13 40 40 42
51 59 59 65 66 78 85 87 92
Đầu Lô tô
0 00, 01, 07, 08
1 13, 13
2
3
4 40, 40, 42
5 51, 59, 59
6 65, 66
7 78
8 85, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 40
1 01, 51
2 42, 92
3 13, 13
4
5 65, 85
6 66
7 07, 87
8 08, 78
9 59, 59
Giải tám 14
Giải bảy 826
Giải sáu 4665 6210 0064
Giải năm 4058
Giải tư 49415 61360 68353 50851
45537 86994 06546
Giải ba 08005 95508
Giải nhì 16158
Giải nhất 55538
Đặc biệt 368835
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 14 15 26 35 37 38
46 51 53 58 58 60 64 65 94
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 14, 15
2 26
3 35, 37, 38
4 46
5 51, 53, 58, 58
6 60, 64, 65
7
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 51
2
3 53
4 14, 64, 94
5 05, 15, 35, 65
6 26, 46
7 37
8 08, 38, 58, 58
9
Giải tám 25
Giải bảy 868
Giải sáu 1929 2711 0995
Giải năm 0413
Giải tư 40517 49833 99602 02727
26658 73245 21861
Giải ba 71494 95150
Giải nhì 88232
Giải nhất 29771
Đặc biệt 104822
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 13 17 22 25 27 29 32
33 45 50 58 61 68 71 94 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 13, 17
2 22, 25, 27, 29
3 32, 33
4 45
5 50, 58
6 61, 68
7 71
8
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 61, 71
2 02, 22, 32
3 13, 33
4 94
5 25, 45, 95
6
7 17, 27
8 58, 68
9 29
Giải tám 50
Giải bảy 457
Giải sáu 9499 8314 5716
Giải năm 2361
Giải tư 29406 34626 68997 08404
85195 60456 90374
Giải ba 43278 48547
Giải nhì 17236
Giải nhất 17982
Đặc biệt 584073
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 14 16 26 36 47 50 56
57 61 73 74 78 82 95 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 14, 16
2 26
3 36
4 47
5 50, 56, 57
6 61
7 73, 74, 78
8 82
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 61
2 82
3 73
4 04, 14, 74
5 95
6 06, 16, 26, 36, 56
7 47, 57, 97
8 78
9 99
Giải tám 94
Giải bảy 259
Giải sáu 0427 4808 1005
Giải năm 5752
Giải tư 36787 08346 18336 20509
25600 38281 67071
Giải ba 12676 03987
Giải nhì 64125
Giải nhất 46141
Đặc biệt 717985
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 09 25 27 36 41 46
52 59 71 76 81 85 87 87 94
Đầu Lô tô
0 00, 05, 08, 09
1
2 25, 27
3 36
4 41, 46
5 52, 59
6
7 71, 76
8 81, 85, 87, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 41, 71, 81
2 52
3
4 94
5 05, 25, 85
6 36, 46, 76
7 27, 87, 87
8 08
9 09, 59
Giải tám 10
Giải bảy 561
Giải sáu 8590 2447 3576
Giải năm 3467
Giải tư 14988 89595 66608 96783
27384 47911 58610
Giải ba 92578 79429
Giải nhì 39768
Giải nhất 92497
Đặc biệt 335018
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 10 11 18 29 47 61 67
68 76 78 83 84 88 90 95 97
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 10, 11, 18
2 29
3
4 47
5
6 61, 67, 68
7 76, 78
8 83, 84, 88
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 90
1 11, 61
2
3 83
4 84
5 95
6 76
7 47, 67, 97
8 08, 18, 68, 78, 88
9 29
Giải tám 95
Giải bảy 354
Giải sáu 8875 4089 3878
Giải năm 9790
Giải tư 91354 92095 56662 69554
22429 94147 70319
Giải ba 72084 87045
Giải nhì 22678
Giải nhất 22214
Đặc biệt 215457
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 29 45 47 54 54 54 57
62 75 78 78 84 89 90 95 95
Đầu Lô tô
0
1 14, 19
2 29
3
4 45, 47
5 54, 54, 54, 57
6 62
7 75, 78, 78
8 84, 89
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 62
3
4 14, 54, 54, 54, 84
5 45, 75, 95, 95
6
7 47, 57
8 78, 78
9 19, 29, 89
Giải tám 81
Giải bảy 599
Giải sáu 4426 7675 8652
Giải năm 8396
Giải tư 99532 82162 38806 56958
91654 50717 27770
Giải ba 45595 59327
Giải nhì 03980
Giải nhất 17446
Đặc biệt 138726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 26 26 27 32 46 52 54
58 62 70 75 80 81 95 96 99
Đầu Lô tô
0 06
1 17
2 26, 26, 27
3 32
4 46
5 52, 54, 58
6 62
7 70, 75
8 80, 81
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 81
2 32, 52, 62
3
4 54
5 75, 95
6 06, 26, 26, 46, 96
7 17, 27
8 58
9 99
Giải tám 82
Giải bảy 796
Giải sáu 4005 3032 0685
Giải năm 2414
Giải tư 40938 41551 76187 94699
77599 27510 11647
Giải ba 12807 69904
Giải nhì 41440
Giải nhất 45566
Đặc biệt 368794
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 10 14 32 38 40 47
51 66 82 85 87 94 96 99 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07
1 10, 14
2
3 32, 38
4 40, 47
5 51
6 66
7
8 82, 85, 87
9 94, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 51
2 32, 82
3
4 04, 14, 94
5 05, 85
6 66, 96
7 07, 47, 87
8 38
9 99, 99
Giải tám 11
Giải bảy 508
Giải sáu 0919 5917 4042
Giải năm 7765
Giải tư 15316 16773 56477 62444
13131 84495 23745
Giải ba 29121 60969
Giải nhì 57685
Giải nhất 00931
Đặc biệt 934563
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 16 17 19 21 31 31 42
44 45 63 65 69 73 77 85 95
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 16, 17, 19
2 21
3 31, 31
4 42, 44, 45
5
6 63, 65, 69
7 73, 77
8 85
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31, 31
2 42
3 63, 73
4 44
5 45, 65, 85, 95
6 16
7 17, 77
8 08
9 19, 69
Giải tám 26
Giải bảy 202
Giải sáu 4138 4354 6041
Giải năm 3418
Giải tư 76227 01305 65397 24508
35819 90788 02794
Giải ba 46686 94421
Giải nhì 19469
Giải nhất 83379
Đặc biệt 192240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 18 19 21 26 27 38
40 41 54 69 79 86 88 94 97
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1 18, 19
2 21, 26, 27
3 38
4 40, 41
5 54
6 69
7 79
8 86, 88
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 41
2 02
3
4 54, 94
5 05
6 26, 86
7 27, 97
8 08, 18, 38, 88
9 19, 69, 79
Giải tám 99
Giải bảy 432
Giải sáu 2708 4532 7246
Giải năm 3534
Giải tư 59694 74756 84595 33942
51840 90348 10272
Giải ba 44973 05431
Giải nhì 02993
Giải nhất 37015
Đặc biệt 940503
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 15 31 32 32 34 40 42
46 48 56 72 73 93 94 95 99
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 15
2
3 31, 32, 32, 34
4 40, 42, 46, 48
5 56
6
7 72, 73
8
9 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2 32, 32, 42, 72
3 03, 73, 93
4 34, 94
5 15, 95
6 46, 56
7
8 08, 48
9 99
Giải tám 58
Giải bảy 219
Giải sáu 2275 8430 1684
Giải năm 0026
Giải tư 62924 26270 17925 59814
78009 19191 30361
Giải ba 04215 92417
Giải nhì 74419
Giải nhất 37820
Đặc biệt 818030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 15 17 19 19 20 24 25
26 30 30 58 61 70 75 84 91
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 15, 17, 19, 19
2 20, 24, 25, 26
3 30, 30
4
5 58
6 61
7 70, 75
8 84
9 91
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30, 70
1 61, 91
2
3
4 14, 24, 84
5 15, 25, 75
6 26
7 17
8 58
9 09, 19, 19
Giải tám 57
Giải bảy 209
Giải sáu 2435 1305 4042
Giải năm 2900
Giải tư 56309 85625 86512 45888
48386 48197 08295
Giải ba 94078 10360
Giải nhì 15266
Giải nhất 88301
Đặc biệt 876536
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 09 09 12 25 35 36
42 57 60 66 78 86 88 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05, 09, 09
1 12
2 25
3 35, 36
4 42
5 57
6 60, 66
7 78
8 86, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 01
2 12, 42
3
4
5 05, 25, 35, 95
6 36, 66, 86
7 57, 97
8 78, 88
9 09, 09
Giải tám 80
Giải bảy 633
Giải sáu 2970 1367 6236
Giải năm 6655
Giải tư 43862 67801 92241 85466
46065 40902 38663
Giải ba 31672 43232
Giải nhì 86133
Giải nhất 59047
Đặc biệt 778938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 32 33 33 36 38 41 47
55 62 63 65 66 67 70 72 80
Đầu Lô tô
0 01, 02
1
2
3 32, 33, 33, 36, 38
4 41, 47
5 55
6 62, 63, 65, 66, 67
7 70, 72
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 01, 41
2 02, 32, 62, 72
3 33, 33, 63
4
5 55, 65
6 36, 66
7 47, 67
8 38
9
Giải tám 34
Giải bảy 562
Giải sáu 2409 6873 6715
Giải năm 1524
Giải tư 74085 13484 72539 50617
00713 38402 48913
Giải ba 70441 01559
Giải nhì 82037
Giải nhất 72231
Đặc biệt 499222
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 13 13 15 17 22 24 31
34 37 39 41 59 62 73 84 85
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 13, 13, 15, 17
2 22, 24
3 31, 34, 37, 39
4 41
5 59
6 62
7 73
8 84, 85
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41
2 02, 22, 62
3 13, 13, 73
4 24, 34, 84
5 15, 85
6
7 17, 37
8
9 09, 39, 59
Giải tám 78
Giải bảy 401
Giải sáu 6500 2621 5986
Giải năm 9737
Giải tư 13305 89043 39523 17238
76691 28329 63677
Giải ba 60476 05945
Giải nhì 20095
Giải nhất 96495
Đặc biệt 457618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 18 21 23 29 37 38
43 45 76 77 78 86 91 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05
1 18
2 21, 23, 29
3 37, 38
4 43, 45
5
6
7 76, 77, 78
8 86
9 91, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 21, 91
2
3 23, 43
4
5 05, 45, 95, 95
6 76, 86
7 37, 77
8 18, 38, 78
9 29
Giải tám 22
Giải bảy 233
Giải sáu 9263 8852 3244
Giải năm 7502
Giải tư 80833 06613 18284 45581
25896 27156 59234
Giải ba 03901 58296
Giải nhì 22349
Giải nhất 78444
Đặc biệt 566939
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 22 33 33 34 39 44
44 49 52 56 63 81 84 96 96
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 13
2 22
3 33, 33, 34, 39
4 44, 44, 49
5 52, 56
6 63
7
8 81, 84
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 01, 81
2 02, 22, 52
3 13, 33, 33, 63
4 34, 44, 44, 84
5
6 56, 96, 96
7
8
9 39, 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
572 lần
592 lần
732 lần
182 lần
382 lần
Cặp sốXuất hiện
222 lần
821 lần
811 lần
541 lần
351 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
620 lần
610 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
710 lần
700 lần
690 lần
680 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3929 ngày
3625 ngày
3024 ngày
0323 ngày
4022 ngày
Cặp sốSố ngày
6321 ngày
9420 ngày
2619 ngày
1817 ngày
8516 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
591 ngày
631 ngày
571 ngày
541 ngày
471 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
751 ngày
941 ngày
851 ngày
821 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
25 lần
34 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
82 lần
97 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 12 lần
Đầu 25 lần
Đầu 37 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 61 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee