Xổ Số Quảng Trị 30 ngày

Xổ số Quảng Trị 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Trị trong 30 ngày gần đây nhất (XSQT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Trị trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Trị 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất

Giải tám 40
Giải bảy 810
Giải sáu 8385 7031 4996
Giải năm 2827
Giải tư 42819 73810 54853 55313
16746 62350 38312
Giải ba 36985 25258
Giải nhì 91547
Giải nhất 33300
Đặc biệt 446168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 12 13 19 27 31 40
46 47 50 53 58 68 85 85 96
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 10, 12, 13, 19
2 27
3 31
4 40, 46, 47
5 50, 53, 58
6 68
7
8 85, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 40, 50
1 31
2 12
3 13, 53
4
5 85, 85
6 46, 96
7 27, 47
8 58, 68
9 19
Giải tám 16
Giải bảy 572
Giải sáu 4409 6733 8933
Giải năm 4380
Giải tư 02149 20487 64524 10028
70380 96080 99566
Giải ba 06241 85274
Giải nhì 90086
Giải nhất 35072
Đặc biệt 690031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 24 28 31 33 33 41 49
66 72 72 74 80 80 80 86 87
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 24, 28
3 31, 33, 33
4 41, 49
5
6 66
7 72, 72, 74
8 80, 80, 80, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 80, 80, 80
1 31, 41
2 72, 72
3 33, 33
4 24, 74
5
6 16, 66, 86
7 87
8 28
9 09, 49
Giải tám 95
Giải bảy 557
Giải sáu 2415 8067 9685
Giải năm 9124
Giải tư 77158 27680 99244 99951
13502 74303 94863
Giải ba 11244 06380
Giải nhì 06851
Giải nhất 18655
Đặc biệt 227529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 15 24 29 44 44 51 51
55 57 58 63 67 80 80 85 95
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 15
2 24, 29
3
4 44, 44
5 51, 51, 55, 57, 58
6 63, 67
7
8 80, 80, 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 51, 51
2 02
3 03, 63
4 24, 44, 44
5 15, 55, 85, 95
6
7 57, 67
8 58
9 29
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 8363 1276 5155
Giải năm 4950
Giải tư 90772 85475 09001 65254
02373 89275 42694
Giải ba 05487 50983
Giải nhì 23289
Giải nhất 75397
Đặc biệt 412987
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 27 50 54 55 63 72 73 75
75 76 83 87 87 89 91 94 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 27
3
4
5 50, 54, 55
6 63
7 72, 73, 75, 75, 76
8 83, 87, 87, 89
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 91
2 72
3 63, 73, 83
4 54, 94
5 55, 75, 75
6 76
7 27, 87, 87, 97
8
9 89
Giải tám 99
Giải bảy 974
Giải sáu 7232 0493 6985
Giải năm 2365
Giải tư 79095 08429 67664 64481
30870 38771 44957
Giải ba 86947 49743
Giải nhì 03109
Giải nhất 30167
Đặc biệt 395087
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 29 32 43 47 57 64 65 67
70 71 74 81 85 87 93 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1
2 29
3 32
4 43, 47
5 57
6 64, 65, 67
7 70, 71, 74
8 81, 85, 87
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 71, 81
2 32
3 43, 93
4 64, 74
5 65, 85, 95
6
7 47, 57, 67, 87
8
9 09, 29, 99
Giải tám 62
Giải bảy 125
Giải sáu 4015 6537 0866
Giải năm 5272
Giải tư 28742 29513 88646 71687
34326 03527 54311
Giải ba 87288 33027
Giải nhì 31210
Giải nhất 23984
Đặc biệt 478402
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 13 15 25 26 27 27
37 42 46 62 66 72 84 87 88
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 13, 15
2 25, 26, 27, 27
3 37
4 42, 46
5
6 62, 66
7 72
8 84, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 11
2 02, 42, 62, 72
3 13
4 84
5 15, 25
6 26, 46, 66
7 27, 27, 37, 87
8 88
9
Giải tám 27
Giải bảy 652
Giải sáu 2595 9966 0123
Giải năm 6844
Giải tư 47924 07442 66529 93858
57785 03547 85048
Giải ba 38697 46193
Giải nhì 16841
Giải nhất 30965
Đặc biệt 308516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 23 24 27 29 41 42 44 47
48 52 58 65 66 85 93 95 97
Đầu Lô tô
0
1 16
2 23, 24, 27, 29
3
4 41, 42, 44, 47, 48
5 52, 58
6 65, 66
7
8 85
9 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 42, 52
3 23, 93
4 24, 44
5 65, 85, 95
6 16, 66
7 27, 47, 97
8 48, 58
9 29
Giải tám 02
Giải bảy 893
Giải sáu 0212 4411 7375
Giải năm 1964
Giải tư 66782 28219 41653 56213
32675 85059 35757
Giải ba 84722 41162
Giải nhì 34457
Giải nhất 93507
Đặc biệt 121688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 13 19 2 22 53 57
57 59 62 64 75 75 82 88 93
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 12, 13, 19
2 2, 22
3
4
5 53, 57, 57, 59
6 62, 64
7 75, 75
8 82, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 2, 12, 22, 62, 82
3 13, 53, 93
4 64
5 75, 75
6
7 07, 57, 57
8 88
9 19, 59
Giải tám 72
Giải bảy 000
Giải sáu 4695 9259 1446
Giải năm 4124
Giải tư 46608 76441 17434 55621
31320 72878 88310
Giải ba 83387 97161
Giải nhì 20385
Giải nhất 41309
Đặc biệt 103751
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 08 09 10 20 21 24 34 41
46 51 59 61 72 78 85 87 95
Đầu Lô tô
0 0, 08, 09
1 10
2 20, 21, 24
3 34
4 41, 46
5 51, 59
6 61
7 72, 78
8 85, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 20
1 21, 41, 51, 61
2 72
3
4 24, 34
5 85, 95
6 46
7 87
8 08, 78
9 09, 59
Giải tám 72
Giải bảy 897
Giải sáu 6455 6566 5249
Giải năm 6562
Giải tư 13575 73340 41852 12866
98188 19193 59306
Giải ba 88270 40318
Giải nhì 69078
Giải nhất 32761
Đặc biệt 699825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 18 25 40 49 52 55 61 62
66 66 70 72 75 78 88 93 97
Đầu Lô tô
0 06
1 18
2 25
3
4 40, 49
5 52, 55
6 61, 62, 66, 66
7 70, 72, 75, 78
8 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 61
2 52, 62, 72
3 93
4
5 25, 55, 75
6 06, 66, 66
7 97
8 18, 78, 88
9 49
Giải tám 34
Giải bảy 877
Giải sáu 5603 9672 4248
Giải năm 3824
Giải tư 40875 67588 12659 58633
96261 23206 84893
Giải ba 88578 34249
Giải nhì 89246
Giải nhất 99979
Đặc biệt 183500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 24 33 34 46 48 49
59 61 72 75 77 78 79 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1
2 24
3 33, 34
4 46, 48, 49
5 59
6 61
7 72, 75, 77, 78, 79
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 61
2 72
3 03, 33, 93
4 24, 34
5 75
6 06, 46
7 77
8 48, 78, 88
9 49, 59, 79
Giải tám 76
Giải bảy 825
Giải sáu 7861 5557 6640
Giải năm 9317
Giải tư 92589 44939 33946 85151
74947 42248 60340
Giải ba 12816 61611
Giải nhì 59494
Giải nhất 84502
Đặc biệt 006175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 16 17 25 39 40 40 46
47 48 51 57 61 75 76 89 94
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 16, 17
2 25
3 39
4 40, 40, 46, 47, 48
5 51, 57
6 61
7 75, 76
8 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 11, 51, 61
2 02
3
4 94
5 25, 75
6 16, 46, 76
7 17, 47, 57
8 48
9 39, 89
Giải tám 46
Giải bảy 783
Giải sáu 5248 3600 0509
Giải năm 4604
Giải tư 00348 26831 46334 51380
75203 10812 44846
Giải ba 04882 89185
Giải nhì 11783
Giải nhất 91764
Đặc biệt 338770
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 09 12 31 34 46 46
48 48 64 70 80 82 83 83 85
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 09
1 12
2
3 31, 34
4 46, 46, 48, 48
5
6 64
7 70
8 80, 82, 83, 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 31
2 12, 82
3 03, 83, 83
4 04, 34, 64
5 85
6 46, 46
7
8 48, 48
9 09
Giải tám 96
Giải bảy 960
Giải sáu 5463 5734 9992
Giải năm 7650
Giải tư 15587 80067 31216 78623
34637 79868 43095
Giải ba 47782 66701
Giải nhì 46346
Giải nhất 34265
Đặc biệt 537867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 23 34 37 46 50 60 63
65 67 67 68 82 87 92 95 96
Đầu Lô tô
0 01
1 16
2 23
3 34, 37
4 46
5 50
6 60, 63, 65, 67, 67, 68
7
8 82, 87
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01
2 82, 92
3 23, 63
4 34
5 65, 95
6 16, 46, 96
7 37, 67, 67, 87
8 68
9
Giải tám 94
Giải bảy 428
Giải sáu 4360 3383 1439
Giải năm 6160
Giải tư 87223 55480 10395 96351
82222 44506 34381
Giải ba 42151 94592
Giải nhì 87228
Giải nhất 70805
Đặc biệt 877517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 17 22 23 28 28 39 51
51 60 60 80 81 83 92 94 95
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 17
2 22, 23, 28, 28
3 39
4
5 51, 51
6 60, 60
7
8 80, 81, 83
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 80
1 51, 51, 81
2 22, 92
3 23, 83
4 94
5 05, 95
6 06
7 17
8 28, 28
9 39
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 3144 8911
Giải năm 9870
Giải tư 32830 59801 35861 41622
90108 35077 17201
Giải ba 80788 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Đặc biệt 379299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 08 11 22 30 44 50 61
70 71 73 77 82 87 88 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 01, 08
1 11
2 22
3 30
4 44
5 50
6 61
7 70, 71, 73, 77
8 82, 87, 88
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 70
1 01, 01, 11, 61, 71
2 22, 82
3 73, 93
4 44
5
6
7 77, 87
8 08, 88
9 99
Giải tám 36
Giải bảy 395
Giải sáu 3160 9534 2448
Giải năm 1084
Giải tư 15111 19521 61750 38811
66724 64631 41273
Giải ba 20675 85555
Giải nhì 15796
Giải nhất 88251
Đặc biệt 396689
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 21 24 31 34 36 48 50
51 55 60 73 75 84 89 95 96
Đầu Lô tô
0
1 11, 11
2 21, 24
3 31, 34, 36
4 48
5 50, 51, 55
6 60
7 73, 75
8 84, 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 11, 21, 31, 51
2
3 73
4 24, 34, 84
5 55, 75, 95
6 36, 96
7
8 48
9 89
Giải tám 82
Giải bảy 797
Giải sáu 8205 1126 6550
Giải năm 4218
Giải tư 41819 69306 16923 83583
98283 34413 28544
Giải ba 32944 16749
Giải nhì 74869
Giải nhất 22277
Đặc biệt 232371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 18 19 23 26 44 44
49 50 69 71 77 82 83 83 97
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 13, 18, 19
2 23, 26
3
4 44, 44, 49
5 50
6 69
7 71, 77
8 82, 83, 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 71
2 82
3 13, 23, 83, 83
4 44, 44
5 05
6 06, 26
7 77, 97
8 18
9 19, 49, 69
Giải tám 53
Giải bảy 256
Giải sáu 5202 0072 8465
Giải năm 1018
Giải tư 95846 41350 44956 02509
47488 56852 56256
Giải ba 62277 14769
Giải nhì 75791
Giải nhất 93532
Đặc biệt 233338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 18 32 38 46 50 52 53
56 56 56 65 69 72 77 88 91
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 18
2
3 32, 38
4 46
5 50, 52, 53, 56, 56, 56
6 65, 69
7 72, 77
8 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 91
2 02, 32, 52, 72
3 53
4
5 65
6 46, 56, 56, 56
7 77
8 18, 38, 88
9 09, 69
Giải tám 50
Giải bảy 913
Giải sáu 3814 2841 9219
Giải năm 9038
Giải tư 53868 17454 27636 94912
56840 77962 79697
Giải ba 01132 86264
Giải nhì 66600
Giải nhất 18033
Đặc biệt 812358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 13 14 19 32 33 36 38
40 41 50 54 58 62 64 68 97
Đầu Lô tô
0 00
1 12, 13, 14, 19
2
3 32, 33, 36, 38
4 40, 41
5 50, 54, 58
6 62, 64, 68
7
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50
1 41
2 12, 32, 62
3 13, 33
4 14, 54, 64
5
6 36
7 97
8 38, 58, 68
9 19
Giải tám 47
Giải bảy 469
Giải sáu 5169 6921 8267
Giải năm 9756
Giải tư 66109 92620 97461 93223
66217 31827 88175
Giải ba 41075 91124
Giải nhì 60474
Giải nhất 87556
Đặc biệt 777347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 17 20 21 23 24 27 47 47
56 56 61 67 69 69 74 75 75
Đầu Lô tô
0 09
1 17
2 20, 21, 23, 24, 27
3
4 47, 47
5 56, 56
6 61, 67, 69, 69
7 74, 75, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 61
2
3 23
4 24, 74
5 75, 75
6 56, 56
7 17, 27, 47, 47, 67
8
9 09, 69, 69
Giải tám 17
Giải bảy 444
Giải sáu 3741 1597 2250
Giải năm 6936
Giải tư 18807 67794 33820 32749
43048 26331 60509
Giải ba 66388 23320
Giải nhì 14136
Giải nhất 14839
Đặc biệt 827283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 17 20 20 31 36 36 39
41 44 48 49 50 83 88 94 97
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 17
2 20, 20
3 31, 36, 36, 39
4 41, 44, 48, 49
5 50
6
7
8 83, 88
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50
1 31, 41
2
3 83
4 44, 94
5
6 36, 36
7 07, 17, 97
8 48, 88
9 09, 39, 49
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 0563 5759 0565
Giải năm 0604
Giải tư 93855 23947 81167 23254
60961 50865 20895
Giải ba 79643 09007
Giải nhì 93423
Giải nhất 09018
Đặc biệt 665013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 13 18 23 38 43 47 5
54 55 59 61 63 65 65 67 95
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 13, 18
2 23
3 38
4 43, 47
5 5, 54, 55, 59
6 61, 63, 65, 65, 67
7
8
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 61
2
3 13, 23, 43, 63
4 04, 54
5 5, 55, 65, 65, 95
6
7 07, 47, 67
8 18, 38
9 59
Giải tám 34
Giải bảy 436
Giải sáu 4025 1335 0639
Giải năm 6192
Giải tư 67800 76853 04779 65555
62906 29037 93037
Giải ba 42141 03702
Giải nhì 91940
Giải nhất 14434
Đặc biệt 208447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 25 34 34 35 36 37
37 39 40 41 47 53 55 79 92
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1
2 25
3 34, 34, 35, 36, 37, 37, 39
4 40, 41, 47
5 53, 55
6
7 79
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 41
2 02, 92
3 53
4 34, 34
5 25, 35, 55
6 06, 36
7 37, 37, 47
8
9 39, 79
Giải tám 04
Giải bảy 555
Giải sáu 9584 6245 6905
Giải năm 7976
Giải tư 51225 40280 64578 39477
45174 23786 03581
Giải ba 18379 75960
Giải nhì 98142
Giải nhất 18919
Đặc biệt 504530
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 19 25 30 4 42 45 55 60
74 76 77 78 79 80 81 84 86
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 25
3 30
4 4, 42, 45
5 55
6 60
7 74, 76, 77, 78, 79
8 80, 81, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80
1 81
2 42
3
4 4, 74, 84
5 05, 25, 45, 55
6 76, 86
7 77
8 78
9 19, 79
Giải tám 78
Giải bảy 113
Giải sáu 1581 6053 1710
Giải năm 3169
Giải tư 61866 15139 77276 82844
43978 22376 12617
Giải ba 00380 30307
Giải nhì 62711
Giải nhất 10996
Đặc biệt 554993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 11 13 17 39 44 53 66
69 76 76 78 78 80 81 93 96
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 11, 13, 17
2
3 39
4 44
5 53
6 66, 69
7 76, 76, 78, 78
8 80, 81
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 11, 81
2
3 13, 53, 93
4 44
5
6 66, 76, 76, 96
7 07, 17
8 78, 78
9 39, 69
Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 7437 6622 3269
Giải năm 3984
Giải tư 62731 29739 26398 90404
70159 02216 06696
Giải ba 82399 93313
Giải nhì 48140
Giải nhất 46867
Đặc biệt 265537
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 16 22 22 31 34 37 37
39 40 59 67 69 84 96 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 16
2 22, 22
3 31, 34, 37, 37, 39
4 40
5 59
6 67, 69
7
8 84
9 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2 22, 22
3 13
4 04, 34, 84
5
6 16, 96
7 37, 37, 67
8 98
9 39, 59, 69, 99
Giải tám 34
Giải bảy 529
Giải sáu 4672 0685 3683
Giải năm 1785
Giải tư 13485 45157 35203 55421
20247 75188 26929
Giải ba 39187 42500
Giải nhì 63707
Giải nhất 51629
Đặc biệt 773793
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 21 29 29 29 34 47
57 72 83 85 85 85 87 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1
2 21, 29, 29, 29
3 34
4 47
5 57
6
7 72
8 83, 85, 85, 85, 87, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 21
2 72
3 03, 83, 93
4 34
5 85, 85, 85
6
7 07, 47, 57, 87
8 88
9 29, 29, 29
Giải tám 53
Giải bảy 846
Giải sáu 5166 5818 8484
Giải năm 9251
Giải tư 37003 12243 75694 23545
91350 29622 89598
Giải ba 44218 92932
Giải nhì 49863
Giải nhất 39467
Đặc biệt 480645
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 18 18 22 32 43 45 45 46
50 51 53 63 66 67 84 94 98
Đầu Lô tô
0 03
1 18, 18
2 22
3 32
4 43, 45, 45, 46
5 50, 51, 53
6 63, 66, 67
7
8 84
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 51
2 22, 32
3 03, 43, 53, 63
4 84, 94
5 45, 45
6 46, 66
7 67
8 18, 18, 98
9
Giải tám 69
Giải bảy 899
Giải sáu 7957 8891 8451
Giải năm 9034
Giải tư 04093 94674 57418 42864
75035 01365 13762
Giải ba 36595 44206
Giải nhì 80034
Giải nhất 64951
Đặc biệt 036980
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 18 34 34 35 51 51 57 62
64 65 69 74 80 91 93 95 99
Đầu Lô tô
0 06
1 18
2
3 34, 34, 35
4
5 51, 51, 57
6 62, 64, 65, 69
7 74
8 80
9 91, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 51, 51, 91
2 62
3 93
4 34, 34, 64, 74
5 35, 65, 95
6 06
7 57
8 18
9 69, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
872 lần
472 lần
932 lần
251 lần
291 lần
Cặp sốXuất hiện
671 lần
751 lần
171 lần
681 lần
711 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
570 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
660 lần
650 lần
640 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8029 ngày
4528 ngày
3726 ngày
9325 ngày
3024 ngày
Cặp sốSố ngày
1322 ngày
8321 ngày
4720 ngày
5819 ngày
3818 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
872 ngày
751 ngày
711 ngày
701 ngày
671 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
801 ngày
831 ngày
991 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
24 lần
33 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
74 lần
84 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 22 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 86 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 40 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 77 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee