Xổ Số Quảng Ngãi 30 ngày

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi trong 30 ngày gần đây nhất (XSQNG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Ngãi trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Ngãi 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Giải tám 01
Giải bảy 228
Giải sáu 1580 8394 3819
Giải năm 8094
Giải tư 47288 24039 36887 04978
13769 35852 24422
Giải ba 93174 16177
Giải nhì 97494
Giải nhất 71185
Đặc biệt 528610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 10 19 22 28 39 52 69 74
77 78 80 85 87 88 94 94 94
Đầu Lô tô
0
1 1, 10, 19
2 22, 28
3 39
4
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 80, 85, 87, 88
9 94, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 1
2 22, 52
3
4 74, 94, 94, 94
5 85
6
7 77, 87
8 28, 78, 88
9 19, 39, 69
Giải tám 50
Giải bảy 628
Giải sáu 0498 2498 4182
Giải năm 4196
Giải tư 40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Giải ba 92713 65037
Giải nhì 78898
Giải nhất 51531
Đặc biệt 815234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 28 31 34 35 36 37 42 50
58 64 72 75 82 96 98 98 98
Đầu Lô tô
0
1 13
2 28
3 31, 34, 35, 36, 37
4 42
5 50, 58
6 64
7 72, 75
8 82
9 96, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31
2 42, 72, 82
3 13
4 34, 64
5 35, 75
6 36, 96
7 37
8 28, 58, 98, 98, 98
9
Giải tám 73
Giải bảy 456
Giải sáu 7706 8806 6191
Giải năm 4323
Giải tư 00227 10534 61495 82208
29906 69989 90967
Giải ba 71596 12498
Giải nhì 58878
Giải nhất 99453
Đặc biệt 274561
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 06 08 23 27 34 53 56
61 67 73 78 89 91 95 96 98
Đầu Lô tô
0 06, 06, 06, 08
1
2 23, 27
3 34
4
5 53, 56
6 61, 67
7 73, 78
8 89
9 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 61, 91
2
3 23, 53, 73
4 34
5 95
6 06, 06, 06, 56, 96
7 27, 67
8 08, 78, 98
9 89
Giải tám 71
Giải bảy 540
Giải sáu 1478 2611 7189
Giải năm 2679
Giải tư 93887 15005 92911 48620
01787 36437 13173
Giải ba 49227 56672
Giải nhì 84057
Giải nhất 70068
Đặc biệt 296872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 11 20 27 37 40 57 68
71 72 72 73 78 79 87 87 89
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 11
2 20, 27
3 37
4 40
5 57
6 68
7 71, 72, 72, 73, 78, 79
8 87, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11, 11, 71
2 72, 72
3 73
4
5 05
6
7 27, 37, 57, 87, 87
8 68, 78
9 79, 89
Giải tám 12
Giải bảy 415
Giải sáu 9967 7160 5779
Giải năm 0590
Giải tư 05881 16773 17365 55296
62249 88615 66863
Giải ba 40291 62873
Giải nhì 32142
Giải nhất 92566
Đặc biệt 188544
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 15 42 44 49 60 63 65
66 67 73 73 79 81 90 91 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 15, 15
2
3
4 42, 44, 49
5
6 60, 63, 65, 66, 67
7 73, 73, 79
8 81
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 81, 91
2 12, 42
3 63, 73, 73
4 44
5 15, 15, 65
6 66, 96
7 67
8
9 49, 79
Giải tám 75
Giải bảy 295
Giải sáu 3434 1480 1552
Giải năm 5243
Giải tư 94438 72178 51675 99894
68095 22585 72980
Giải ba 14664 70451
Giải nhì 98081
Giải nhất 97933
Đặc biệt 202034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
33 34 34 38 43 51 52 64 75
75 78 80 80 81 85 94 95 95
Đầu Lô tô
0
1
2
3 33, 34, 34, 38
4 43
5 51, 52
6 64
7 75, 75, 78
8 80, 80, 81, 85
9 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 51, 81
2 52
3 33, 43
4 34, 34, 64, 94
5 75, 75, 85, 95, 95
6
7
8 38, 78
9
Giải tám 71
Giải bảy 711
Giải sáu 2651 2766 3140
Giải năm 9754
Giải tư 24805 93292 24416 20975
47036 09958 05187
Giải ba 21196 62787
Giải nhì 30175
Giải nhất 34248
Đặc biệt 811076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 16 36 40 48 51 54 58
66 71 75 75 76 87 87 92 96
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 16
2
3 36
4 40, 48
5 51, 54, 58
6 66
7 71, 75, 75, 76
8 87, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 51, 71
2 92
3
4 54
5 05, 75, 75
6 16, 36, 66, 76, 96
7 87, 87
8 48, 58
9
Giải tám 86
Giải bảy 413
Giải sáu 2038 2741 3849
Giải năm 7911
Giải tư 17357 89159 64904 87084
71984 84057 75477
Giải ba 75065 55235
Giải nhì 75068
Giải nhất 93795
Đặc biệt 665621
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 13 21 35 38 41 49 57
57 59 65 68 77 84 84 86 95
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 13
2 21
3 35, 38
4 41, 49
5 57, 57, 59
6 65, 68
7 77
8 84, 84, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 41
2
3 13
4 04, 84, 84
5 35, 65, 95
6 86
7 57, 57, 77
8 38, 68
9 49, 59
Giải tám 09
Giải bảy 818
Giải sáu 3069 6648 4081
Giải năm 8503
Giải tư 24256 25472 23358 68450
79514 77363 56782
Giải ba 61480 53755
Giải nhì 43556
Giải nhất 13671
Đặc biệt 607121
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 18 21 48 50 55 56 56
58 63 69 71 72 80 81 82 9
Đầu Lô tô
0 03
1 14, 18
2 21
3
4 48
5 50, 55, 56, 56, 58
6 63, 69
7 71, 72
8 80, 81, 82
9 9
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 21, 71, 81
2 72, 82
3 03, 63
4 14
5 55
6 56, 56
7
8 18, 48, 58
9 9, 69
Giải tám 26
Giải bảy 693
Giải sáu 4704 0293 3529
Giải năm 1171
Giải tư 11956 41539 31018 18191
09602 04760 38636
Giải ba 12920 26543
Giải nhì 97562
Giải nhất 17334
Đặc biệt 724308
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 18 20 26 29 34 36
39 43 56 60 62 71 91 93 93
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1 18
2 20, 26, 29
3 34, 36, 39
4 43
5 56
6 60, 62
7 71
8
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 71, 91
2 02, 62
3 43, 93, 93
4 04, 34
5
6 26, 36, 56
7
8 08, 18
9 29, 39
Giải tám 75
Giải bảy 187
Giải sáu 0883 1231 0501
Giải năm 6434
Giải tư 69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Giải ba 44403 22063
Giải nhì 74395
Giải nhất 60481
Đặc biệt 310753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 28 30 31 34 53 63 74
75 77 81 83 87 93 95 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 03
1
2 28
3 30, 31, 34
4
5 53
6 63
7 74, 75, 77
8 81, 83, 87
9 93, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 81
2
3 03, 53, 63, 83, 93
4 34, 74
5 75, 95
6 96
7 77, 87, 97
8 28
9
Giải tám 16
Giải bảy 200
Giải sáu 4518 7801 1495
Giải năm 1539
Giải tư 68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Giải ba 97045 57814
Giải nhì 41987
Giải nhất 50382
Đặc biệt 284830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 14 16 18 26 30 39
45 64 67 75 80 82 84 87 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 07
1 14, 16, 18
2 26
3 30, 39
4 45
5
6 64, 67
7 75
8 80, 82, 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80
1 01
2 82
3
4 14, 64, 84
5 45, 75, 95
6 16, 26
7 07, 67, 87
8 18
9 39
Giải tám 44
Giải bảy 309
Giải sáu 8112 6386 5812
Giải năm 4530
Giải tư 90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Giải ba 62323 28390
Giải nhì 63837
Giải nhất 67428
Đặc biệt 060511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 11 12 12 19 23 28 30
37 39 40 44 79 81 85 86 90
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 11, 12, 12, 19
2 23, 28
3 30, 37, 39
4 40, 44
5
6
7 79
8 81, 85, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 11, 81
2 12, 12
3 23
4 44
5 85
6 86
7 37
8 28
9 09, 09, 19, 39, 79
Giải tám 51
Giải bảy 854
Giải sáu 9131 8264 7820
Giải năm 8827
Giải tư 62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Giải ba 90127 34341
Giải nhì 08686
Giải nhất 51712
Đặc biệt 042652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 20 27 27 31 35 36 41 43
47 51 52 54 64 67 81 86 90
Đầu Lô tô
0
1 12
2 20, 27, 27
3 31, 35, 36
4 41, 43, 47
5 51, 52, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 31, 41, 51, 81
2 12, 52
3 43
4 54, 64
5 35
6 36, 86
7 27, 27, 47, 67
8
9
Giải tám 45
Giải bảy 360
Giải sáu 4292 9852 9617
Giải năm 8878
Giải tư 63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Giải ba 20241 35896
Giải nhì 90026
Giải nhất 32126
Đặc biệt 150551
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 26 26 26 26 41 44 45
51 52 60 62 78 80 92 92 96
Đầu Lô tô
0 08
1 17
2 26, 26, 26, 26
3
4 41, 44, 45
5 51, 52
6 60, 62
7 78
8 80
9 92, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 41, 51
2 52, 62, 92, 92
3
4 44
5 45
6 26, 26, 26, 26, 96
7 17
8 08, 78
9
Giải tám 87
Giải bảy 965
Giải sáu 3813 2698 0352
Giải năm 3742
Giải tư 73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Giải ba 12725 89325
Giải nhì 16701
Giải nhất 44896
Đặc biệt 382082
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 18 25 25 42 46 48 52
65 82 83 87 92 95 96 98 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 18
2 25, 25
3
4 42, 46, 48
5 52
6 65
7
8 82, 83, 87
9 92, 95, 96, 98, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 42, 52, 82, 92
3 13, 83
4
5 25, 25, 65, 95
6 46, 96
7 87
8 18, 48, 98, 98
9
Giải tám 50
Giải bảy 300
Giải sáu 7234 2530 4796
Giải năm 4122
Giải tư 06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Giải ba 88997 76827
Giải nhì 59271
Giải nhất 87700
Đặc biệt 798477
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 09 22 27 30 31 34
38 50 71 71 75 77 84 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 09
1
2 22, 27
3 30, 31, 34, 38
4
5 50
6
7 71, 71, 75, 77
8 84
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 30, 50
1 31, 71, 71
2 22
3
4 34, 84
5 75
6 96
7 27, 77, 97
8 38
9 09
Giải tám 67
Giải bảy 813
Giải sáu 7858 7060 7327
Giải năm 0522
Giải tư 00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Giải ba 25016 86794
Giải nhì 91600
Giải nhất 60300
Đặc biệt 454950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 10 13 16 17 21 22
27 50 53 54 58 60 67 94 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06
1 10, 13, 16, 17
2 21, 22, 27
3
4
5 50, 53, 54, 58
6 60, 67
7
8
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 50, 60
1 21
2 22
3 13, 53
4 54, 94
5
6 06, 16
7 17, 27, 67
8 58
9 99
Giải tám 72
Giải bảy 163
Giải sáu 2701 8357 8913
Giải năm 4493
Giải tư 60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Giải ba 20288 88587
Giải nhì 91545
Giải nhất 32153
Đặc biệt 520873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 13 15 23 39 45 53 57
63 69 72 73 87 87 88 89 93
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13, 15
2 23
3 39
4 45
5 53, 57
6 63, 69
7 72, 73
8 87, 87, 88, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 72
3 13, 23, 53, 63, 73, 93
4
5 15, 45
6
7 57, 87, 87
8 88
9 09, 39, 69, 89
Giải tám 03
Giải bảy 264
Giải sáu 8026 7018 6762
Giải năm 3320
Giải tư 91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Giải ba 48271 78378
Giải nhì 26157
Giải nhất 73002
Đặc biệt 009546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 20 20 26 3 46 57
62 64 68 71 78 78 85 88 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 18
2 20, 20, 26
3 3
4 46
5 57
6 62, 64, 68
7 71, 78, 78
8 85, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20
1 71
2 02, 62
3 3
4 64
5 85
6 26, 46
7 57
8 18, 68, 78, 78, 88
9 99
Giải tám 46
Giải bảy 730
Giải sáu 7487 3278 0611
Giải năm 1427
Giải tư 76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Giải ba 71681 50447
Giải nhì 58252
Giải nhất 32863
Đặc biệt 645825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 11 20 25 27 30 39
42 46 47 52 63 78 81 85 87
Đầu Lô tô
0 07, 07, 08
1 11
2 20, 25, 27
3 30, 39
4 42, 46, 47
5 52
6 63
7 78
8 81, 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 11, 81
2 42, 52
3 63
4
5 25, 85
6 46
7 07, 07, 27, 47, 87
8 08, 78
9 39
Giải tám 95
Giải bảy 540
Giải sáu 2502 4410 1795
Giải năm 0908
Giải tư 10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Giải ba 21677 30287
Giải nhì 05621
Giải nhất 71906
Đặc biệt 461667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 10 13 18 21 27
32 40 67 67 70 77 87 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08
1 10, 13, 18
2 21, 27
3 32
4 40
5
6 67, 67
7 70, 77
8 87
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70
1 21
2 02, 32
3 13
4
5 95, 95
6 06
7 27, 67, 67, 77, 87
8 08, 18
9
Giải tám 43
Giải bảy 990
Giải sáu 0823 3593 9363
Giải năm 2428
Giải tư 35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Giải ba 81540 94292
Giải nhì 15240
Giải nhất 37895
Đặc biệt 972105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 23 28 40 40 43 44
62 63 64 74 78 90 92 93 95
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1
2 23, 28
3
4 40, 40, 43, 44
5
6 62, 63, 64
7 74, 78
8
9 90, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1
2 62, 92
3 23, 43, 63, 93
4 04, 44, 64, 74
5 05, 95
6 06
7
8 28, 78
9
Giải tám 71
Giải bảy 971
Giải sáu 9548 0968 9031
Giải năm 7839
Giải tư 29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Giải ba 35924 31814
Giải nhì 22394
Giải nhất 35250
Đặc biệt 315384
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 24 25 25 26 31 39 46
48 50 66 68 71 71 73 84 94
Đầu Lô tô
0
1 14
2 22, 24, 25, 25, 26
3 31, 39
4 46, 48
5 50
6 66, 68
7 71, 71, 73
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 71, 71
2 22
3 73
4 14, 24, 84, 94
5 25, 25
6 26, 46, 66
7
8 48, 68
9 39
Giải tám 92
Giải bảy 150
Giải sáu 7747 4600 8754
Giải năm 3009
Giải tư 41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Giải ba 20305 63077
Giải nhì 26419
Giải nhất 60204
Đặc biệt 936881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 05 07 09 19 22 29
47 50 53 54 74 77 81 92 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 05, 07, 09
1 19
2 22, 29
3
4 47
5 50, 53, 54
6
7 74, 77
8 81
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 81
2 22, 92
3 53
4 04, 54, 74
5 05
6
7 07, 47, 77
8 98
9 09, 19, 29
Giải tám 49
Giải bảy 179
Giải sáu 3471 5283 2513
Giải năm 4259
Giải tư 64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Giải ba 38092 18697
Giải nhì 44647
Giải nhất 36181
Đặc biệt 119802
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 42 44 47 48 49 59
71 77 79 81 83 89 90 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 13
2
3
4 42, 44, 47, 48, 49
5 59
6
7 71, 77, 79
8 81, 83, 89
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 71, 81
2 02, 42, 92
3 13, 83
4 44
5
6
7 47, 77, 97
8 48
9 49, 59, 79, 89
Giải tám 08
Giải bảy 617
Giải sáu 9578 3118 2941
Giải năm 2354
Giải tư 63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Giải ba 22542 77701
Giải nhì 55125
Giải nhất 45518
Đặc biệt 443635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 17 18 18 25 35 36 41
42 42 43 54 57 76 78 8 98
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 17, 18, 18
2 25
3 35, 36
4 41, 42, 42, 43
5 54, 57
6
7 76, 78
8 8
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 12, 42, 42
3 43
4 54
5 25, 35
6 36, 76
7 17, 57
8 8, 18, 18, 78, 98
9
Giải tám 35
Giải bảy 763
Giải sáu 8741 8081 5381
Giải năm 9422
Giải tư 95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Giải ba 38138 31609
Giải nhì 95708
Giải nhất 11954
Đặc biệt 646084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 11 22 28 35 38 41
47 54 63 65 69 81 81 84 89
Đầu Lô tô
0 00, 08, 09
1 11
2 22, 28
3 35, 38
4 41, 47
5 54
6 63, 65, 69
7
8 81, 81, 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 41, 81, 81
2 22
3 63
4 54, 84
5 35, 65
6
7 47
8 08, 28, 38
9 09, 69, 89
Giải tám 74
Giải bảy 713
Giải sáu 5576 7811 8493
Giải năm 2573
Giải tư 17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Giải ba 56167 31318
Giải nhì 22013
Giải nhất 38858
Đặc biệt 632279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 13 13 18 38 58 59
67 71 73 74 76 79 89 93 93
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 13, 13, 18
2
3 38
4
5 58, 59
6 67
7 71, 73, 74, 76, 79
8 89
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 71
2
3 13, 13, 73, 93, 93
4 74
5
6 76
7 67
8 18, 38, 58
9 09, 59, 79, 89
Giải tám 19
Giải bảy 998
Giải sáu 0941 5293 1634
Giải năm 5305
Giải tư 84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Giải ba 38785 33230
Giải nhì 74780
Giải nhất 30487
Đặc biệt 767453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 19 20 30 34 41 49 53 62
70 70 80 80 85 87 93 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 20
3 30, 34
4 41, 49
5 53
6 62
7 70, 70
8 80, 80, 85, 87
9 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70, 70, 80, 80
1 41
2 62
3 53, 93
4 34
5 05, 85
6
7 87, 97
8 98
9 19, 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
212 lần
532 lần
342 lần
842 lần
821 lần
Cặp sốXuất hiện
351 lần
811 lần
771 lần
761 lần
021 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
700 lần
690 lần
680 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7928 ngày
3526 ngày
0225 ngày
8124 ngày
8423 ngày
Cặp sốSố ngày
0522 ngày
6721 ngày
2520 ngày
4619 ngày
7318 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
212 ngày
731 ngày
721 ngày
671 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
761 ngày
771 ngày
841 ngày
821 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
11 lần
24 lần
35 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
75 lần
85 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 62 lần
Đầu 75 lần
Đầu 84 lần
Đầu 90 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 16 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee