Xổ Số Ninh Thuận 30 ngày

Xổ số Ninh Thuận 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Ninh Thuận trong 30 ngày gần đây nhất (XSNT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Ninh Thuận trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Ninh Thuận 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất

Giải tám 44
Giải bảy 645
Giải sáu 5285 9513 4584
Giải năm 3913
Giải tư 58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Giải ba 02140 42326
Giải nhì 01620
Giải nhất 99789
Đặc biệt 000736
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 13 18 20 26 31 36 40
44 44 44 45 84 85 85 89 96
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 13, 18
2 20, 26
3 31, 36
4 40, 44, 44, 44, 45
5
6
7
8 84, 85, 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 31
2
3 13, 13
4 44, 44, 44, 84
5 45, 85, 85
6 26, 36, 96
7
8 18
9 09, 89
Giải tám 68
Giải bảy 396
Giải sáu 6578 0864 0081
Giải năm 6179
Giải tư 87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Giải ba 25955 65598
Giải nhì 29994
Giải nhất 02870
Đặc biệt 419588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
35 35 37 43 51 55 64 64 68
70 78 79 81 85 88 94 96 98
Đầu Lô tô
0
1
2
3 35, 35, 37
4 43
5 51, 55
6 64, 64, 68
7 70, 78, 79
8 81, 85, 88
9 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 81
2
3 43
4 64, 64, 94
5 35, 35, 55, 85
6 96
7 37
8 68, 78, 88, 98
9 79
Giải tám 15
Giải bảy 056
Giải sáu 3378 4255 1495
Giải năm 0734
Giải tư 86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Giải ba 52425 91935
Giải nhì 90147
Giải nhất 10094
Đặc biệt 829996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 25 25 34 35 47 54
54 55 56 64 78 80 94 95 96
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17
2 25, 25
3 34, 35
4 47
5 54, 54, 55, 56
6 64
7 78
8 80
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1
2
3
4 04, 34, 54, 54, 64, 94
5 15, 25, 25, 35, 55, 95
6 56, 96
7 17, 47
8 78
9
Giải tám 99
Giải bảy 546
Giải sáu 3367 1962 7865
Giải năm 0341
Giải tư 59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Giải ba 07079 67310
Giải nhì 75911
Giải nhất 08005
Đặc biệt 317566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 11 26 27 39 41 46
62 65 66 67 74 79 89 99 99
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 11
2 26, 27
3 39
4 41, 46
5
6 62, 65, 66, 67
7 74, 79
8 89
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 41
2 62
3
4 74
5 05, 65
6 26, 46, 66
7 27, 67
8 08
9 39, 79, 89, 99, 99
Giải tám 29
Giải bảy 462
Giải sáu 5047 5268 7271
Giải năm 5929
Giải tư 18095 76088 90005 22925
43829 70639 73215
Giải ba 49053 09210
Giải nhì 72188
Giải nhất 31696
Đặc biệt 659770
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 25 29 29 29 39 47
53 62 68 70 71 88 88 95 96
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15
2 25, 29, 29, 29
3 39
4 47
5 53
6 62, 68
7 70, 71
8 88, 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 71
2 62
3 53
4
5 05, 15, 25, 95
6 96
7 47
8 68, 88, 88
9 29, 29, 29, 39
Giải tám 64
Giải bảy 256
Giải sáu 6789 2905 2027
Giải năm 1070
Giải tư 93876 86832 52007 63980
96867 75481 79158
Giải ba 08192 80483
Giải nhì 01523
Giải nhất 58438
Đặc biệt 037217
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 17 23 27 32 38 56 58
64 67 70 76 80 81 83 89 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 17
2 23, 27
3 32, 38
4
5 56, 58
6 64, 67
7 70, 76
8 80, 81, 83, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 81
2 32, 92
3 23, 83
4 64
5 05
6 56, 76
7 07, 17, 27, 67
8 38, 58
9 89
Giải tám 23
Giải bảy 909
Giải sáu 3398 1803 0342
Giải năm 6374
Giải tư 47223 37703 41888 58991
87594 88027 79466
Giải ba 86814 80049
Giải nhì 12463
Giải nhất 56260
Đặc biệt 133103
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 03 09 14 23 23 27 42
49 60 63 66 74 88 91 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 03, 09
1 14
2 23, 23, 27
3
4 42, 49
5
6 60, 63, 66
7 74
8 88
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 42
3 03, 03, 03, 23, 23, 63
4 14, 74, 94
5
6 66
7 27
8 88, 98
9 09, 49
Giải tám 12
Giải bảy 906
Giải sáu 1972 4073 5494
Giải năm 5430
Giải tư 52351 06064 95554 76957
38125 94285 27956
Giải ba 18711 96851
Giải nhì 23446
Giải nhất 80612
Đặc biệt 486236
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 12 25 30 36 46 51
51 54 56 57 64 72 73 85 94
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 12, 12
2 25
3 30, 36
4 46
5 51, 51, 54, 56, 57
6 64
7 72, 73
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 51, 51
2 12, 12, 72
3 73
4 54, 64, 94
5 25, 85
6 06, 36, 46, 56
7 57
8
9
Giải tám 98
Giải bảy 986
Giải sáu 9411 3918 9465
Giải năm 5844
Giải tư 44744 31742 81710 87520
94195 37463 28319
Giải ba 48187 88120
Giải nhì 36661
Giải nhất 64883
Đặc biệt 434602
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 18 19 20 20 42 44
44 61 63 65 83 86 87 95 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 18, 19
2 20, 20
3
4 42, 44, 44
5
6 61, 63, 65
7
8 83, 86, 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 11, 61
2 02, 42
3 63, 83
4 44, 44
5 65, 95
6 86
7 87
8 18, 98
9 19
Giải tám 00
Giải bảy 848
Giải sáu 5827 5595 7194
Giải năm 4578
Giải tư 05658 85428 13985 41537
10366 17606 70618
Giải ba 97214 38009
Giải nhì 83765
Giải nhất 20929
Đặc biệt 987446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 09 14 18 27 28 29 37
46 48 58 65 66 78 85 94 95
Đầu Lô tô
0 0, 06, 09
1 14, 18
2 27, 28, 29
3 37
4 46, 48
5 58
6 65, 66
7 78
8 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 0
1
2
3
4 14, 94
5 65, 85, 95
6 06, 46, 66
7 27, 37
8 18, 28, 48, 58, 78
9 09, 29
Giải tám 98
Giải bảy 409
Giải sáu 8283 5574 1897
Giải năm 1118
Giải tư 81972 49080 37863 08939
06412 55051 07436
Giải ba 83210 22328
Giải nhì 27744
Giải nhất 12392
Đặc biệt 516541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 12 18 28 36 39 41 44
51 63 72 74 80 83 92 97 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 18
2 28
3 36, 39
4 41, 44
5 51
6 63
7 72, 74
8 80, 83
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 41, 51
2 12, 72, 92
3 63, 83
4 44, 74
5
6 36
7 97
8 18, 28, 98
9 09, 39
Giải tám 21
Giải bảy 761
Giải sáu 3832 1236 2544
Giải năm 3056
Giải tư 10472 04726 10855 09766
25237 96397 73008
Giải ba 54506 09687
Giải nhì 62274
Giải nhất 26511
Đặc biệt 056234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 11 21 26 32 34 36 37
44 55 56 61 66 72 74 87 97
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 11
2 21, 26
3 32, 34, 36, 37
4 44
5 55, 56
6 61, 66
7 72, 74
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 61
2 32, 72
3
4 34, 44, 74
5 55
6 06, 26, 36, 56, 66
7 37, 87, 97
8 08
9
Giải tám 15
Giải bảy 023
Giải sáu 8898 4989 8638
Giải năm 4424
Giải tư 94915 20661 01377 07814
03507 14922 08964
Giải ba 45706 55959
Giải nhì 59376
Giải nhất 69680
Đặc biệt 759041
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 14 15 15 22 23 24 38
41 59 61 64 76 77 80 89 98
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 14, 15, 15
2 22, 23, 24
3 38
4 41
5 59
6 61, 64
7 76, 77
8 80, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 61
2 22
3 23
4 14, 24, 64
5 15, 15
6 06, 76
7 07, 77
8 38, 98
9 59, 89
Giải tám 01
Giải bảy 923
Giải sáu 2282 5348 5002
Giải năm 3475
Giải tư 58514 32452 83897 82486
62253 63018 86670
Giải ba 08043 95581
Giải nhì 33555
Giải nhất 31109
Đặc biệt 886147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 1 14 18 23 43 47 48
52 53 55 70 75 81 82 86 97
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 1, 14, 18
2 23
3
4 43, 47, 48
5 52, 53, 55
6
7 70, 75
8 81, 82, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 1, 81
2 02, 52, 82
3 23, 43, 53
4 14
5 55, 75
6 86
7 47, 97
8 18, 48
9 09
Giải tám 12
Giải bảy 118
Giải sáu 0926 8434 0517
Giải năm 8817
Giải tư 18405 86675 53498 45372
99807 46800 88675
Giải ba 74248 10333
Giải nhì 20760
Giải nhất 32556
Đặc biệt 693904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 07 12 17 17 18 26
33 34 48 56 60 72 75 75 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05, 07
1 12, 17, 17, 18
2 26
3 33, 34
4 48
5 56
6 60
7 72, 75, 75
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1
2 12, 72
3 33
4 04, 34
5 05, 75, 75
6 26, 56
7 07, 17, 17
8 18, 48, 98
9
Giải tám 18
Giải bảy 775
Giải sáu 1759 9018 3678
Giải năm 8015
Giải tư 86561 11821 24717 17797
21733 53594 68218
Giải ba 73018 87719
Giải nhì 20414
Giải nhất 81279
Đặc biệt 220992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 17 18 18 18 18 19 21
33 59 61 75 78 79 92 94 97
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 17, 18, 18, 18, 18, 19
2 21
3 33
4
5 59
6 61
7 75, 78, 79
8
9 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61
2 92
3 33
4 14, 94
5 15, 75
6
7 17, 97
8 18, 18, 18, 18, 78
9 19, 59, 79
Giải tám 06
Giải bảy 131
Giải sáu 0270 0459 8807
Giải năm 7826
Giải tư 56469 45465 02955 10205
61002 55734 19018
Giải ba 93896 94901
Giải nhì 41275
Giải nhất 92024
Đặc biệt 975879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 07 18 24 26 31 34
55 59 6 65 69 70 75 79 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 07
1 18
2 24, 26
3 31, 34
4
5 55, 59
6 6, 65, 69
7 70, 75, 79
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 31
2 02
3
4 24, 34
5 05, 55, 65, 75
6 6, 26, 96
7 07
8 18
9 59, 69, 79
Giải tám 49
Giải bảy 501
Giải sáu 0339 1827 3611
Giải năm 7653
Giải tư 20533 09438 80326 69611
43776 40969 44212
Giải ba 68807 32355
Giải nhì 63580
Giải nhất 02667
Đặc biệt 065808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 11 11 12 26 27 33
38 39 49 53 55 67 69 76 80
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 11, 11, 12
2 26, 27
3 33, 38, 39
4 49
5 53, 55
6 67, 69
7 76
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 11, 11
2 12
3 33, 53
4
5 55
6 26, 76
7 07, 27, 67
8 08, 38
9 39, 49, 69
Giải tám 84
Giải bảy 867
Giải sáu 7190 9168 2093
Giải năm 1489
Giải tư 74611 41786 34834 29462
00201 16906 03134
Giải ba 58564 84674
Giải nhì 58063
Giải nhất 17497
Đặc biệt 756571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 34 34 62 63 64 67
68 71 74 84 86 89 90 93 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11
2
3 34, 34
4
5
6 62, 63, 64, 67, 68
7 71, 74
8 84, 86, 89
9 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 11, 71
2 62
3 63, 93
4 34, 34, 64, 74, 84
5
6 06, 86
7 67, 97
8 68
9 89
Giải tám 30
Giải bảy 380
Giải sáu 0046 6502 9673
Giải năm 6034
Giải tư 60107 17239 23063 04497
89525 83342 59018
Giải ba 74850 83059
Giải nhì 26128
Giải nhất 94616
Đặc biệt 160885
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 16 18 25 28 30 34 39
42 46 50 59 63 73 80 85 97
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 16, 18
2 25, 28
3 30, 34, 39
4 42, 46
5 50, 59
6 63
7 73
8 80, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1
2 02, 42
3 63, 73
4 34
5 25, 85
6 16, 46
7 07, 97
8 18, 28
9 39, 59
Giải tám 14
Giải bảy 068
Giải sáu 2848 6746 5871
Giải năm 6475
Giải tư 34090 22947 90808 63500
49107 73377 29543
Giải ba 68065 96523
Giải nhì 40140
Giải nhất 21882
Đặc biệt 522597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 08 14 23 40 43 46 47
48 65 68 71 75 77 82 90 97
Đầu Lô tô
0 00, 07, 08
1 14
2 23
3
4 40, 43, 46, 47, 48
5
6 65, 68
7 71, 75, 77
8 82
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 71
2 82
3 23, 43
4 14
5 65, 75
6 46
7 07, 47, 77, 97
8 08, 48, 68
9
Giải tám 99
Giải bảy 775
Giải sáu 0554 4614 5555
Giải năm 5947
Giải tư 51272 39576 52465 03923
27457 83064 43248
Giải ba 62687 45918
Giải nhì 16873
Giải nhất 30889
Đặc biệt 598605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 18 23 47 48 54 55 57
64 65 72 73 75 76 87 89 99
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 18
2 23
3
4 47, 48
5 54, 55, 57
6 64, 65
7 72, 73, 75, 76
8 87, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 72
3 23, 73
4 14, 54, 64
5 05, 55, 65, 75
6 76
7 47, 57, 87
8 18, 48
9 89, 99
Giải tám 03
Giải bảy 870
Giải sáu 5803 9738 5143
Giải năm 7960
Giải tư 37163 62750 10617 78178
93437 38462 48872
Giải ba 93823 06319
Giải nhì 45766
Giải nhất 76282
Đặc biệt 966947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 19 23 3 37 38 43 47
50 60 62 63 66 70 72 78 82
Đầu Lô tô
0 03
1 17, 19
2 23
3 3, 37, 38
4 43, 47
5 50
6 60, 62, 63, 66
7 70, 72, 78
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1
2 62, 72, 82
3 3, 03, 23, 43, 63
4
5
6 66
7 17, 37, 47
8 38, 78
9 19
Giải tám 40
Giải bảy 125
Giải sáu 5872 3902 4133
Giải năm 4599
Giải tư 85664 24672 75071 89568
90059 94057 33752
Giải ba 83187 33889
Giải nhì 56272
Giải nhất 12116
Đặc biệt 265759
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 25 33 40 52 57 59 59
64 68 71 72 72 72 87 89 99
Đầu Lô tô
0 02
1 16
2 25
3 33
4 40
5 52, 57, 59, 59
6 64, 68
7 71, 72, 72, 72
8 87, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 71
2 02, 52, 72, 72, 72
3 33
4 64
5 25
6 16
7 57, 87
8 68
9 59, 59, 89, 99
Giải tám 45
Giải bảy 918
Giải sáu 9524 6751 8844
Giải năm 8366
Giải tư 73558 70129 44317 22941
00836 77367 72031
Giải ba 60319 98960
Giải nhì 82940
Giải nhất 43199
Đặc biệt 107589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 18 19 24 29 31 36 40 41
44 45 51 58 60 66 67 89 99
Đầu Lô tô
0
1 17, 18, 19
2 24, 29
3 31, 36
4 40, 41, 44, 45
5 51, 58
6 60, 66, 67
7
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 31, 41, 51
2
3
4 24, 44
5 45
6 36, 66
7 17, 67
8 18, 58
9 19, 29, 89, 99
Giải tám 97
Giải bảy 975
Giải sáu 8696 9877 6196
Giải năm 3835
Giải tư 59397 74338 28469 34691
75206 09765 43873
Giải ba 63972 56593
Giải nhì 11808
Giải nhất 17353
Đặc biệt 062857
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 35 38 53 57 65 69 72
73 75 77 91 93 96 96 97 97
Đầu Lô tô
0 06, 08
1
2
3 35, 38
4
5 53, 57
6 65, 69
7 72, 73, 75, 77
8
9 91, 93, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 72
3 53, 73, 93
4
5 35, 65, 75
6 06, 96, 96
7 57, 77, 97, 97
8 08, 38
9 69
Giải tám 01
Giải bảy 680
Giải sáu 7498 2178 9346
Giải năm 5023
Giải tư 09101 34885 81170 40849
73324 73963 67924
Giải ba 55511 14609
Giải nhì 64054
Giải nhất 60969
Đặc biệt 054076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 1 11 23 24 24 46 49
54 63 69 70 76 78 80 85 98
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 1, 11
2 23, 24, 24
3
4 46, 49
5 54
6 63, 69
7 70, 76, 78
8 80, 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 01, 1, 11
2
3 23, 63
4 24, 24, 54
5 85
6 46, 76
7
8 78, 98
9 09, 49, 69
Giải tám 00
Giải bảy 729
Giải sáu 4585 8129 8932
Giải năm 8513
Giải tư 89620 55868 80915 13955
47539 03740 99430
Giải ba 51898 25004
Giải nhì 11719
Giải nhất 72488
Đặc biệt 569179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 13 15 19 20 29 29 30
32 39 40 55 68 79 85 88 98
Đầu Lô tô
0 0, 04
1 13, 15, 19
2 20, 29, 29
3 30, 32, 39
4 40
5 55
6 68
7 79
8 85, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 0, 20, 30, 40
1
2 32
3 13
4 04
5 15, 55, 85
6
7
8 68, 88, 98
9 19, 29, 29, 39, 79
Giải tám 30
Giải bảy 453
Giải sáu 4329 9594 0315
Giải năm 2220
Giải tư 89928 42398 47379 61674
00395 96772 98475
Giải ba 47972 20969
Giải nhì 02673
Giải nhất 74030
Đặc biệt 723029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 20 28 29 29 30 30 53 69
72 72 73 74 75 79 94 95 98
Đầu Lô tô
0
1 15
2 20, 28, 29, 29
3 30, 30
4
5 53
6 69
7 72, 72, 73, 74, 75, 79
8
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30
1
2 72, 72
3 53, 73
4 74, 94
5 15, 75, 95
6
7
8 28, 98
9 29, 29, 69, 79
Giải tám 89
Giải bảy 945
Giải sáu 3289 6178 5459
Giải năm 3121
Giải tư 47477 31966 86013 03168
93554 50604 75944
Giải ba 34293 51414
Giải nhì 06540
Giải nhất 61385
Đặc biệt 320593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 21 40 44 45 54 59
66 68 77 78 85 89 89 93 93
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 14
2 21
3
4 40, 44, 45
5 54, 59
6 66, 68
7 77, 78
8 85, 89, 89
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 21
2
3 13, 93, 93
4 04, 14, 44, 54
5 45, 85
6 66
7 77
8 68, 78
9 59, 89, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
792 lần
472 lần
362 lần
412 lần
761 lần
Cặp sốXuất hiện
171 lần
851 lần
661 lần
701 lần
461 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
580 lần
560 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
670 lần
650 lần
640 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9329 ngày
2928 ngày
7626 ngày
5725 ngày
8924 ngày
Cặp sốSố ngày
5923 ngày
0521 ngày
9720 ngày
8519 ngày
7118 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
791 ngày
711 ngày
701 ngày
661 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
851 ngày
881 ngày
961 ngày
971 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
14 lần
24 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
64 lần
73 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 11 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 61 lần
Đầu 75 lần
Đầu 83 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 66 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee