Kết quả xổ số miền trung Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
03
84
G7
026
662
G6
5754
5321
6410
9966
0698
1788
G5
1023
6626
G4
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
G3
99127
98109
02486
93935
G2
73520
03653
G1
12419
63803
ĐB
469743
905856
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 3, 9 , 0, 3
1 3, 9
2 0, 1, 1, 3, 6, 7 4, 6
3 3, 5
4 2, 3
5 4, 9 0, 1, 3, 6
6 2, 6
7 2, 7
8 2, 2, 9 4, 6
9 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
59
54
G7
174
601
G6
1870
9354
0980
0751
4255
4058
G5
5974
3527
G4
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
G3
09976
78614
24881
66462
G2
34437
90834
G1
10724
69292
ĐB
824487
995942
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 5 , 1, 3
1 4
2 1, 4 2, 7
3 7 4
4 1 2
5 4, 9, 9 1, 4, 4, 5, 6
6 6, 9, 9 2
7 0, 4, 4, 6 5
8 7 1
9 2, 3, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
32
09
G7
147
329
G6
8676
8061
8130
6828
9808
0469
G5
6401
2930
G4
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
G3
13256
46255
73538
74388
G2
57073
41769
G1
83960
51142
ĐB
822983
931669
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1 , 8, 9
1 7 2
2 1, 7, 8, 9
3 2, 9, 9 0, 8
4 7 2
5 2, 5, 6
6 0, 1, 3 1, 6, 9, 9
7 1, 3, 6
8 3 7, 8
9 0 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
95
16
G7
277
129
G6
3381
4527
0543
5601
2000
9451
G5
7658
2581
G4
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
G3
92668
60267
24244
88582
G2
85831
59937
G1
12950
50984
ĐB
474974
805278
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 0, 1
1 0, 1 1, 6
2 1, 7 2, 5, 9
3 1 0, 7
4 4
5 0, 6, 8 5
6 7, 8
7 4, 7 3, 8, 9
8 1, 4, 6 1, 2, 4
9 0, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
55
84
G7
330
388
G6
5930
3717
6058
9332
4895
9215
G5
2437
6857
G4
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
G3
32897
02664
08274
77453
G2
70896
59677
G1
58791
06889
ĐB
215015
139727
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 2, 7, 7
1 5, 7
2 7
3 0, 0, 3, 7, 8, 8 0, 2, 2, 4
4 9
5 5 3, 7, 9
6 4
7 0 4, 7
8 1, 4, 8, 8, 9
9 1, 6, 7 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/2/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
24
06
G7
529
825
G6
0851
1578
2302
8647
3519
8025
G5
0344
6539
G4
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
G3
95387
80041
46765
42298
G2
78718
78096
G1
74576
00281
ĐB
163641
256805
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 , 5, 5, 6
1 8 9
2 4, 8, 9 5
3 1, 9 9
4 1, 1, 4 3, 7
5 1, 3, 4 3
6 4 1, 5
7 6, 8
8 7 1
9 0 1, 6, 6, 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/2/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
90
87
G7
954
345
G6
5396
4848
2718
3165
8013
7202
G5
1378
3231
G4
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
55128
99252
69015
08804
21139
95584
49701
G3
63037
39458
99657
34200
G2
09987
67229
G1
78242
72833
ĐB
279575
248979
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 , 9 , 0, 1, 4
1 1 3, 5
2 9 8, 9
3 7 1, 3, 9
4 2, 8 5
5 4, 8 2, 7
6 5
7 4, 5, 7, 8 9
8 7 4, 7
9 0, 6, 6, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/2/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
71
75
G7
740
731
G6
8505
0422
8437
4530
3082
2281
G5
4661
3386
G4
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
G3
08585
69958
69874
88535
G2
65010
16666
G1
62991
46563
ĐB
747598
452043
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 , 0, 3, 5
1 0
2 2
3 0, 1, 4, 5, 8
4 0, 2 3
5 8 2
6 1 3, 6, 7
7 1 0, 1, 4, 5, 7
8 1, 5, 7 2, 6
9 1, 6, 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/2/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
68
31
G7
666
040
G6
1016
1680
4157
4421
2997
1332
G5
9339
3592
G4
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
G3
48461
64982
36917
79633
G2
58726
42236
G1
32244
41271
ĐB
796653
174378
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 , 3
1 6, 6, 8 7
2 6 1
3 9 1, 3, 6
4 4 0, 6
5 3, 5, 5 0, 5, 5
6 1, 6, 8
7 1, 5 1, 1, 8
8 0, 2 6
9 7 2, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 25/1/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
28
08
G7
563
077
G6
3305
0793
0740
4612
9537
9032
G5
1032
4132
G4
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
G3
05284
65956
39895
27890
G2
44688
13907
G1
62864
93501
ĐB
268790
568906
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 5 , 1, 5, 6, 7, 8, 8
1 9, 9 2
2 0, 8 4
3 2 2, 5, 7
4 3, 9
5 6
6 3, 4
7 1 7, 7, 9
8 4, 8
9 0, 3, 6 0, 5, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 18/1/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
45
24
G7
417
939
G6
6345
5519
6561
3649
4563
4513
G5
2880
6904
G4
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
G3
73692
90539
69652
64299
G2
13877
86266
G1
71905
25406
ĐB
295701
582736
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1, 5 , 4, 6, 8
1 1, 7, 9 6
2 8 4
3 5, 9 0, 2, 3, 6, 9, 9
4 5, 5 9
5 1 2
6 5 2, 3, 6
7 7
8 0, 3
9 1, 2 9

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee