Kết quả xổ số miền trung Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/11/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
20
25
G7
558
751
G6
1284
9590
4561
4852
4040
4591
G5
7587
9532
G4
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
G3
00436
86304
43060
98137
G2
82881
14846
G1
91561
17275
ĐB
946593
355220
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 4 0
1
2 0 0, 5, 9
3 3, 5, 6 2, 7, 9
4 2 0, 6
5 4, 8 1, 2, 4
6 1, 1 0, 5
7 4 5
8 1, 4, 7 0
9 0, 0, 3, 7 1, 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/11/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
93
12
G7
530
365
G6
1479
3109
6838
2862
3512
1017
G5
4948
5192
G4
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
G3
89414
91665
93365
86133
G2
84925
99389
G1
30932
73592
ĐB
546904
069039
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0, 4, 9
1 4 2, 2, 7
2 5 8
3 0, 1, 2, 8 3, 9
4 8 4
5 5, 9
6 1, 3, 5 0, 2, 5, 5
7 2, 8, 9 5
8 7 6, 9
9 3 2, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/11/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
12
49
G7
845
987
G6
6816
8749
3786
1402
0473
5331
G5
1865
4392
G4
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
G3
68450
94614
23171
47609
G2
23160
91921
G1
05606
96954
ĐB
312151
346995
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 6, 7, 8 2, 6, 9
1 2, 3, 4, 6
2 1
3 1, 4, 6, 7
4 5, 9 8, 9
5 0, 1 1, 4
6 0, 3, 5
7 1 1, 3
8 6, 6 7
9 2 2, 5, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/11/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
32
51
G7
370
009
G6
2610
0293
5064
3677
0470
5415
G5
7361
5371
G4
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341
G3
13108
50575
77131
29641
G2
29245
09957
G1
01070
25067
ĐB
538932
902182
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 3, 5, 8 7
1 0 5
2 2, 5, 9
3 2, 2, 4 1
4 5, 6 1, 1
5 1, 1, 7
6 1, 4 7
7 0, 0, 5 0, 1, 7
8 2, 9 2, 7
9 3, 6 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 31/10/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
20
43
G7
033
266
G6
8442
7558
0778
3827
0315
9661
G5
6471
4812
G4
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842
G3
91130
54623
65440
95494
G2
79411
07055
G1
11131
94502
ĐB
595549
539582
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2 2, 5
1 1, 5 2, 5, 7
2 0, 3 7, 8
3 0, 1, 3
4 2, 9 0, 2, 3, 9
5 2, 6, 8 5
6 7 1, 2, 6
7 1, 8
8 4 2
9 0 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/10/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
18
22
G7
996
551
G6
3659
9686
8606
5132
8719
7248
G5
8149
7798
G4
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173
G3
17471
97662
59518
95010
G2
27409
92973
G1
66791
69728
ĐB
421923
076240
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5, 6, 9 9
1 8 0, 1, 2, 8, 9
2 3 2, 8, 9
3 7 2
4 4, 6, 9 0, 7, 8
5 9 1, 7
6 2
7 1, 9 3, 3
8 6
9 1, 2, 6, 8 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/10/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
12
43
G7
309
962
G6
9258
6255
5563
3056
8070
2574
G5
4136
9503
G4
67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096
42439
04475
75237
42870
25716
24150
19149
G3
20881
21125
32246
48155
G2
03276
46858
G1
55893
69813
ĐB
441627
587779
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 9 3
1 2 3, 6
2 1, 5, 7
3 2, 6 7, 9
4 3, 6, 9
5 5, 8 0, 5, 6, 8
6 3 2
7 6, 7 0, 0, 4, 5, 9
8 1, 5
9 2, 3, 6, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/10/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
31
75
G7
703
832
G6
5233
3768
0345
6155
0022
7526
G5
5556
6827
G4
72668
78384
56815
24332
25146
80041
75409
98134
42057
54930
88879
25924
46982
87998
G3
45205
33048
06623
80677
G2
68867
26706
G1
47767
49737
ĐB
446469
532389
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 3, 5, 9 6
1 5
2 2, 3, 4, 6, 7
3 1, 2, 3 0, 2, 4, 7
4 1, 5, 6, 8
5 6 5, 7
6 7, 7, 8, 8, 9
7 5, 7, 9
8 4 2, 9
9 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/10/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
01
25
G7
727
529
G6
2982
3702
0041
3545
3631
6482
G5
2988
1183
G4
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698
G3
38439
38974
85441
42070
G2
53714
90053
G1
75037
16035
ĐB
972088
961750
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2, 7 1, 8
1 1, 4, 6
2 7 5, 6, 9
3 7, 9 1, 4, 5
4 1 1, 5
5 0, 3
6 1 6
7 4, 6 0
8 2, 6, 6, 8, 8 2, 3
9 4 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/9/2023

Đắc Lắc Quảng Nam Quảng Nam
G8
50
91
91
G7
049
995
995
G6
9739
3057
0155
0174
7070
2720
0174
7070
2720
G5
2363
0344
0344
G4
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
G3
69374
50740
37838
47370
37838
47370
G2
31077
81893
81893
G1
54589
60802
60802
ĐB
154671
683105
683105
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam Quảng Nam
0 2, 5 2, 5
1 2 2
2 3 0 0
3 9 6, 8 6, 8
4 0, 2, 3, 9 4 4
5 0, 5, 7 1, 1 1, 1
6 3, 6, 8 7 7
7 1, 4, 7 0, 0, 4 0, 0, 4
8 2, 9
9 8 0, 1, 1, 3, 5 0, 1, 1, 3, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/9/2023

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
30
14
G7
397
692
G6
8467
0717
0105
8986
5898
8525
G5
5771
5219
G4
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
G3
50524
36990
52484
09279
G2
23710
39549
G1
42118
96021
ĐB
998389
629643
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5, 6 4
1 0, 7, 8 3, 4, 9
2 4, 7, 8 1, 5
3 0, 3 7
4 3, 8, 9
5
6 3, 7 5
7 1, 6 8, 9
8 9 4, 6
9 0, 7, 9 2, 6, 8

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee