Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 2/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
77
28
G7
092
072
G6
7862
3917
8092
4534
5825
6344
G5
4311
1575
G4
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
G3
56627
70788
76929
00078
G2
88822
16633
G1
39051
99704
ĐB
893750
579113
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 4
1 1, 7, 8 3, 7, 9
2 0, 2, 7 4, 5, 8, 9
3 0 3, 3, 4
4 3
5 0, 1
6 2
7 7 2, 5, 8, 8, 9
8 6, 8, 9 5
9 2, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
02
85
G7
768
760
G6
7764
3669
2148
3191
9694
9184
G5
0399
3427
G4
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
G3
07246
18598
83688
10809
G2
16726
78169
G1
19522
70560
ĐB
936909
560105
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 2, 6, 9 , 2, 5, 9
1 5
2 2, 6, 7 2, 7, 9
3 2
4 6 3
5 5 5
6 4, 8, 9 0, 0, 9
7 6 9
8 6, 7 5, 8
9 8, 9 1, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
35
80
G7
279
802
G6
0887
0529
5540
9478
7149
2729
G5
7049
5845
G4
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
G3
87829
51392
59838
74744
G2
50094
34266
G1
63160
31590
ĐB
166924
077717
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 9 , 2
1 1 7
2 4, 8, 9, 9 0
3 5, 6 8
4 5, 9 4, 5, 9
5 0 6, 6
6 0 2, 6, 8
7 1, 9 8
8 7 0
9 2, 4 0, 0, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
92
17
G7
741
114
G6
3871
3336
7473
5057
9274
9839
G5
0524
1898
G4
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
G3
90844
58815
15842
74809
G2
81535
30370
G1
76496
57745
ĐB
874783
212286
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 7, 9
1 3, 5 3, 4, 7
2 4 9
3 5, 6
4 1, 4, 4, 9 2, 5
5 4 7
6 1
7 1, 9 0, 1, 4, 6, 8
8 2, 3, 6 6
9 2, 6 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/2/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
22
21
G7
018
284
G6
4459
6778
0649
5445
7559
9325
G5
8128
6063
G4
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
G3
60058
46844
45177
94359
G2
96320
51095
G1
60061
01101
ĐB
533895
656755
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 1, 4
1 8 3
2 0, 0, 2, 8 1
3 0 0, 8
4 4, 4 5, 7
5 3, 8, 8, 9 0, 5, 9, 9
6 1, 6 3
7 6, 8 2, 7
8 4
9 5 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/2/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
88
11
G7
747
377
G6
7689
0656
1973
8423
3027
3810
G5
0758
3561
G4
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
G3
01069
89995
46619
93380
G2
66992
46235
G1
69995
11862
ĐB
612085
345318
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 0, 8, 9 1, 8, 9
2 3, 3, 7, 7, 9
3 4, 5
4 7
5 6, 6, 8
6 4, 8, 9 0, 1, 1, 2
7 7
8 5, 8, 8, 9 0
9 2, 5, 5 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/2/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
55
27
G7
150
932
G6
8868
8683
5710
7503
5727
9228
G5
1245
6491
G4
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
G3
12417
76345
86372
62359
G2
55167
78787
G1
89059
02073
ĐB
647452
946810
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 5 , 3, 7
1 3, 7 0
2 7, 7
3 5, 5 2, 9
4 5, 5 1
5 0, 0, 2, 3, 5, 7, 9 9
6 7, 8 4
7 2, 2, 3
8 3 7, 7
9 1, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/2/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
86
14
G7
073
179
G6
7729
6521
7771
7297
9646
6929
G5
8618
0930
G4
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
G3
21742
26317
37010
48710
G2
78563
00570
G1
77852
75948
ĐB
478056
980385
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 4, 8 , 8
1 7, 8 0, 0, 4, 7
2 0, 1, 9 7
3 0
4 2, 9 6, 8
5 2, 5, 6 9
6 3, 7 7
7 3 0, 9, 9
8 6 5, 6
9 2 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/1/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
20
36
G7
455
634
G6
2363
0100
1576
3593
0311
3916
G5
8828
5523
G4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
G3
30164
71539
09865
22961
G2
32987
32571
G1
11543
74575
ĐB
703228
192275
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 0 , 3, 6
1 3, 4 1
2 0, 8, 8 2, 3
3 1, 9 4, 6
4 3
5 5
6 3, 4, 4 1, 5
7 0, 3 1, 5, 5
8 2, 7 3, 6, 7
9 3, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/1/2023

Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa
G8
81
81
81
81
G7
302
302
302
302
G6
8571
2060
0447
8571
2060
0447
8571
2060
0447
8571
2060
0447
G5
3839
3839
3839
3839
G4
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
G3
34668
71278
34668
71278
34668
71278
34668
71278
G2
56791
56791
56791
56791
G1
71483
71483
71483
71483
ĐB
344924
344924
344924
344924
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa
0 , 2, 8 , 2, 8 , 2, 8 , 2, 8
1 8 8 8 8
2 4 4 4 4
3 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9
4
5 6 6 6 6
6 0, 3, 8 0, 3, 8 0, 3, 8 0, 3, 8
7 1, 5, 8 1, 5, 8 1, 5, 8 1, 5, 8
8 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3
9 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee