Kết quả xổ số miền nam Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 30/3/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
84
89
97
G7
760
954
373
G6
7213
2599
0582
3621
5712
9408
3716
8378
0889
G5
7940
4886
7990
G4
72942
71189
44904
84839
74907
86509
66287
10213
92239
34132
90555
31094
72330
83866
21038
91308
31686
96582
81232
17138
65740
G3
78879
63297
16808
90288
34911
86574
G2
99577
94209
48182
G1
54450
26449
34483
ĐB
304077
598430
335586
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 4, 7, 9 , 8, 8, 9 , 8
1 3 2, 3 1, 6
2 1
3 9 0, 0, 2, 9 2, 8, 8
4 0, 2 0
5 4, 5
6 0 6
7 7, 7, 9 3, 4, 8
8 2, 4, 7, 9 6, 8, 9 2, 2, 6, 6, 9
9 7, 9 4 0, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/3/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
17
23
15
G7
885
854
071
G6
6330
4656
2535
9443
1502
9014
0514
7887
0958
G5
0112
8193
3637
G4
92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811
46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274
77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
G3
82292
49500
72334
88872
67172
69186
G2
24545
46664
53801
G1
12445
83311
53829
ĐB
930854
767613
453954
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 0 , 2, 2 , 1
1 1, 2, 7, 9 3, 4 4, 5
2 3, 7, 7 0, 4
3 0, 5 0, 4 0, 7
4 5 3 9
5 4, 4, 6 4 3, 3, 4, 8
6 1, 1 4 6
7 2, 3, 4 1, 2
8 0, 5, 7 8 6, 7
9 2 3

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 16/3/2023

Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G8
02
63
66
G7
744
376
024
G6
8145
2478
4810
0502
5845
3506
8878
9787
9910
G5
5740
6800
6583
G4
62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753
19609
18101
74795
17063
39326
83526
22345
15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408
G3
69471
71379
08958
13633
49181
34975
G2
05486
32091
83540
G1
48979
13364
75681
ĐB
628599
447004
370863
Phóng to
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 , 2 , 0, 1, 2, 4, 6, 9 , 2, 4, 8
1 0, 1 0
2 1 6, 6 4
3 3
4 0, 1, 4, 5, 9 5, 5 0, 8
5 2, 3, 6 8 0, 3
6 3, 3 3, 6, 8
7 1, 8, 9 6 5, 8
8 6 1, 3, 7
9 9 1, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 9/3/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
01
85
71
G7
819
187
892
G6
5423
7682
1480
1437
9112
3504
8232
8151
9174
G5
6449
1280
3439
G4
41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212
G3
13578
40863
66343
18968
50943
44399
G2
70380
77208
14881
G1
60510
60412
07469
ĐB
287078
644493
874478
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 1, 3 , 1, 4, 8
1 9 2, 8, 8 2
2 3, 4, 8 3, 5
3 5 7 2, 9
4 9 3, 6 3
5 4 1
6 3 7, 8 0
7 7, 8, 8 1, 1, 4, 8
8 0, 0, 2, 4, 7 0, 5, 7, 8 1
9 3 2, 3, 9, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 2/3/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
77
65
13
G7
244
968
642
G6
8599
1778
0193
2992
2337
0652
4957
5791
3889
G5
9156
9290
6263
G4
31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451
58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836
57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810
G3
71569
73894
29266
72461
88248
38870
G2
34236
92137
22304
G1
70489
72450
21978
ĐB
266066
443538
581027
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 5 , 4, 5
1 3 0, 3
2 5 7
3 6 6, 7, 7, 8, 8
4 0, 0, 4 2, 8, 8
5 1, 6, 7 2 2, 7, 9
6 6, 9 1, 5, 5, 6, 8 3
7 7, 8, 8 0 0, 0, 1
8 9
9 0, 3, 4, 5, 9 0, 2 1

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/2/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
90
68
96
G7
481
288
887
G6
9562
5305
4064
2467
3070
5029
2983
3469
1669
G5
7343
6238
3371
G4
27856
91919
34071
27888
29667
78848
13148
24835
54820
58389
87140
80283
05261
97421
45384
15648
04089
54366
54094
90815
29940
G3
86101
23755
26419
78235
55031
83223
G2
55107
07444
72263
G1
93947
70748
61623
ĐB
486354
760133
798545
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 1, 5, 7
1 9 9 5
2 0, 1, 9 3
3 3, 5, 5, 8 1
4 3, 8, 8 0, 4 0, 5, 8
5 4, 5, 6
6 2, 4, 7 1, 7, 8 3, 6, 9, 9
7 1 0 1
8 1, 8 3, 8, 9 3, 4, 7, 9
9 0 4, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 16/2/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
32
70
32
G7
499
383
406
G6
5321
1336
6857
0768
8243
1571
0921
6861
0011
G5
7846
1227
1241
G4
43556
06639
04682
97714
50160
58989
94962
45959
61181
90048
04300
82139
66473
65137
87550
72998
88620
97450
24808
32239
00925
G3
15812
69557
36814
84330
85865
29531
G2
59494
93495
68730
G1
79562
44287
50821
ĐB
414366
441284
212756
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 0 , 6, 8
1 2, 4 4 1
2 1 7 0, 1, 5
3 2, 6, 9 0, 7, 9 0, 1, 2, 9
4 6 3, 8 1
5 6, 7, 7 9 0, 0, 6
6 0, 2, 6 8 1, 5
7 0, 1, 3
8 2, 9 1, 3, 4
9 4, 9 5 8

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 9/2/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
58
56
42
G7
433
005
321
G6
3778
2452
3079
7263
1774
5289
1449
5634
3279
G5
5985
9958
0884
G4
87805
43608
18853
80094
35478
00905
64143
09665
72752
92518
91221
43126
52728
95460
29653
87206
11126
41269
80856
22879
84020
G3
24538
56776
84367
82004
37709
18278
G2
44134
56865
60244
G1
19359
88720
20407
ĐB
256983
540896
230813
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 5, 5, 8 , 4, 5 , 6, 9
1 8 3
2 1, 6, 8 0, 1, 6
3 3, 4, 8 4
4 3 2, 4, 9
5 2, 3, 8 2, 6, 8 3, 6
6 0, 3, 5, 5, 7 9
7 6, 8, 8, 9 4 8, 9, 9
8 3, 5 9 4
9 4 6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 2/2/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
02
87
87
G7
544
335
333
G6