Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/3/2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/3/2023

Đặc biệt 48657
Giải nhất 92279
Giải nhì 26169 82385
Giải ba 98841 13954 79256
94604 99283 70785
Giải tư 1952 2895 1644 0040
Giải năm 0056 2149 4349
9152 6702 9706
Giải sáu 946 859 135
Giải bảy 72 04 96 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 04 06 35 40 41 44
46 49 49 52 52 54 56 56 57
59 69 72 79 83 85 85 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 04, 06
1
2
3 35
4 40, 41, 44, 46, 49, 49
5 52, 52, 54, 56, 56, 57, 59
6 69
7 72, 79
8 83, 85, 85
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 41
2 02, 52, 52, 72
3 83
4 04, 04, 44, 54
5 35, 85, 85, 95
6 06, 46, 56, 56, 96
7 57
8
9 49, 49, 59, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/3/2023

Đặc biệt 59389
Giải nhất 46086
Giải nhì 47967 93279
Giải ba 62875 61643 80808
17950 83001 55132
Giải tư 7669 4211 2318 6993
Giải năm 7346 4111 6778
2763 2406 4847
Giải sáu 006 958 919
Giải bảy 09 05 65 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 06 08 09 11 11 18
19 32 43 46 47 50 58 60 63
65 67 69 75 78 79 86 89 93
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06, 06, 08, 09
1 11, 11, 18, 19
2
3 32
4 43, 46, 47
5 50, 58
6 60, 63, 65, 67, 69
7 75, 78, 79
8 86, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 11, 11
2 32
3 43, 63, 93
4
5 05, 65, 75
6 06, 06, 46, 86
7 47, 67
8 08, 18, 58, 78
9 09, 19, 69, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/3/2023

Đặc biệt 24420
Giải nhất 64647
Giải nhì 92456 73117
Giải ba 43430 17679 18857
58788 06086 56612
Giải tư 6449 3646 0895 3184
Giải năm 9301 4549 8069
7225 3674 8235
Giải sáu 810 645 849
Giải bảy 97 07 58 81
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 10 12 17 20 25 30 35
45 46 47 49 49 49 56 57 58
69 74 79 81 84 86 88 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 10, 12, 17
2 20, 25
3 30, 35
4 45, 46, 47, 49, 49, 49
5 56, 57, 58
6 69
7 74, 79
8 81, 84, 86, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30
1 01, 81
2 12
3
4 74, 84
5 25, 35, 45, 95
6 46, 56, 86
7 07, 17, 47, 57, 97
8 58, 88
9 49, 49, 49, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/3/2023

Đặc biệt 37856
Giải nhất 94473
Giải nhì 55952 43597
Giải ba 50852 71048 33458
28076 63553 28692
Giải tư 7866 1039 5557 2822
Giải năm 9848 2486 5307
9392 0905 1663
Giải sáu 768 839 057
Giải bảy 53 35 77 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 22 35 39 39 48 48 52
52 53 53 56 57 57 58 63 66
68 73 76 77 86 92 92 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1
2 22
3 35, 39, 39
4 48, 48
5 52, 52, 53, 53, 56, 57, 57, 58
6 63, 66, 68
7 73, 76, 77
8 86
9 92, 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1
2 22, 52, 52, 92, 92
3 53, 53, 63, 73
4
5 05, 35
6 56, 66, 76, 86
7 07, 57, 57, 77, 97, 97
8 48, 48, 58, 68
9 39, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/2/2023

Đặc biệt 16979
Giải nhất 09730
Giải nhì 04515 27241
Giải ba 78758 04867 57566
51462 35054 16394
Giải tư 7083 8093 5365 1899
Giải năm 6917 9385 2795
5652 6575 5825
Giải sáu 711 030 488
Giải bảy 85 36 70 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 17 25 30 30 36 41 51
52 54 58 62 65 66 67 70 75
79 83 85 85 88 93 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 17
2 25
3 30, 30, 36
4 41
5 51, 52, 54, 58
6 62, 65, 66, 67
7 70, 75, 79
8 83, 85, 85, 88
9 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 70
1 11, 41, 51
2 52, 62
3 83, 93
4 54, 94
5 15, 25, 65, 75, 85, 85, 95
6 36, 66
7 17, 67
8 58, 88
9 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/2/2023

Đặc biệt 18435
Giải nhất 11438
Giải nhì 32855 13679
Giải ba 33342 76501 51568
92950 08510 60849
Giải tư 6599 0115 7637 7339
Giải năm 2498 6010 1656
5415 9788 4332
Giải sáu 870 135 891
Giải bảy 56 02 40 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 10 15 15 32 35 35
37 38 39 40 42 49 50 55 56
56 68 70 79 88 91 94 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 10, 15, 15
2
3 32, 35, 35, 37, 38, 39
4 40, 42, 49
5 50, 55, 56, 56
6 68
7 70, 79
8 88
9 91, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40, 50, 70
1 01, 91
2 02, 32, 42
3
4 94
5 15, 15, 35, 35, 55
6 56, 56
7 37
8 38, 68, 88, 98
9 39, 49, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/2/2023

Đặc biệt 85120
Giải nhất 58592
Giải nhì 53011 52879
Giải ba 59444 00995 02540
80461 30788 27247
Giải tư 5157 8803 9017 4982
Giải năm 9964 4270 1599
4834 2452 3287
Giải sáu 949 516 442
Giải bảy 27 17 90 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 16 17 17 20 27 34 40
42 44 47 49 52 53 57 61 64
70 79 82 87 88 90 92 95 99
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 16, 17, 17
2 20, 27
3 34
4 40, 42, 44, 47, 49
5 52, 53, 57
6 61, 64
7 70, 79
8 82, 87, 88
9 90, 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 70, 90
1 11, 61
2 42, 52, 82, 92
3 03, 53
4 34, 44, 64
5 95
6 16
7 17, 17, 27, 47, 57, 87
8 88
9 49, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/2/2023

Đặc biệt 52766
Giải nhất 79512
Giải nhì 12874 00591
Giải ba 19739 53846 86931
48174 75976 36988
Giải tư 9591 7194 9590 7739
Giải năm 9894 3969 3811
5153 3349 3722
Giải sáu 561 446 237
Giải bảy 29 67 28 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 22 25 28 29 31 37 39
39 46 46 49 53 61 66 67 69
74 74 76 88 90 91 91 94 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 22, 25, 28, 29
3 31, 37, 39, 39
4 46, 46, 49
5 53
6 61, 66, 67, 69
7 74, 74, 76
8 88
9 90, 91, 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 31, 61, 91, 91
2 12, 22
3 53
4 74, 74, 94, 94
5 25
6 46, 46, 66, 76
7 37, 67
8 28, 88
9 29, 39, 39, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/1/2023

Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 20 22 26 35 39 42
48 51 52 59 63 66 69 70 70
75 79 82 83 87 88 89 93 94
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08
1
2 20, 22, 26
3 35, 39
4 42, 48
5 51, 52, 59
6 63, 66, 69
7 70, 70, 75, 79
8 82, 83, 87, 88, 89
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 70
1 01, 51
2 22, 42, 52, 82
3 63, 83, 93
4 94
5 05, 35, 75
6 26, 66
7 87
8 08, 48, 88
9 39, 59, 69, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/1/2023

Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 02 06 10 13 16 18
32 36 38 38 38 46 49 55 58
59 61 67 67 69 82 85 86 93
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02, 02, 06
1 10, 13, 16, 18
2
3 32, 36, 38, 38, 38
4 46, 49
5 55, 58, 59
6 61, 67, 67, 69
7
8 82, 85, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10
1 61
2 02, 02, 32, 82
3 13, 93
4
5 55, 85
6 06, 16, 36, 46, 86
7 67, 67
8 18, 38, 38, 38, 58
9 49, 59, 69

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee