Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/3/2023

Đặc biệt 83230
Giải nhất 27431
Giải nhì 64284 25717
Giải ba 00542 39074 03807
48505 81972 52585
Giải tư 3688 5158 4819 5996
Giải năm 1953 7838 0600
4430 1433 9408
Giải sáu 989 736 316
Giải bảy 91 85 30 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 08 16 17 19 30 30
30 31 33 36 38 42 53 55 58
72 74 84 85 85 88 89 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07, 08
1 16, 17, 19
2
3 30, 30, 30, 31, 33, 36, 38
4 42
5 53, 55, 58
6
7 72, 74
8 84, 85, 85, 88, 89
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 30
1 31, 91
2 42, 72
3 33, 53
4 74, 84
5 05, 55, 85, 85
6 16, 36, 96
7 07, 17
8 08, 38, 58, 88
9 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/3/2023

Đặc biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì 69360 66583
Giải ba 07529 77038 85099
32290 94963 23842
Giải tư 6979 7304 7041 4748
Giải năm 6909 5405 4710
9722 2752 1632
Giải sáu 617 012 182
Giải bảy 29 54 10 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 10 10 12 17 22 29
29 32 38 41 42 42 48 52 54
60 63 77 79 82 83 90 92 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 10, 12, 17
2 22, 29, 29
3 32, 38
4 41, 42, 42, 48
5 52, 54
6 60, 63
7 77, 79
8 82, 83
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60, 90
1 41
2 12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92
3 63, 83
4 04, 54
5 05
6
7 17, 77
8 38, 48
9 09, 29, 29, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/3/2023

Đặc biệt 17375
Giải nhất 14288
Giải nhì 47795 89010
Giải ba 20929 26532 57195
21787 86420 48111
Giải tư 6956 1055 0805 3323
Giải năm 1072 2589 1620
1450 8125 7411
Giải sáu 103 269 494
Giải bảy 80 74 83 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 11 11 20 20 23 25
29 32 50 51 55 56 69 72 74
75 80 83 87 88 89 94 95 95
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 11, 11
2 20, 20, 23, 25, 29
3 32
4
5 50, 51, 55, 56
6 69
7 72, 74, 75
8 80, 83, 87, 88, 89
9 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 50, 80
1 11, 11, 51
2 32, 72
3 03, 23, 83
4 74, 94
5 05, 25, 55, 75, 95, 95
6 56
7 87
8 88
9 29, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/3/2023

Đặc biệt 39919
Giải nhất 34271
Giải nhì 89252 08794
Giải ba 57917 23934 04144
22358 90155 00374
Giải tư 7287 6916 3685 6225
Giải năm 7565 8826 2483
8057 3671 8416
Giải sáu 746 208 679
Giải bảy 47 73 97 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 16 17 19 23 25 26 34
44 46 47 52 55 57 58 65 71
71 73 74 79 83 85 87 94 97
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 16, 17, 19
2 23, 25, 26
3 34
4 44, 46, 47
5 52, 55, 57, 58
6 65
7 71, 71, 73, 74, 79
8 83, 85, 87
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 71, 71
2 52
3 23, 73, 83
4 34, 44, 74, 94
5 25, 55, 65, 85
6 16, 16, 26, 46
7 17, 47, 57, 87, 97
8 08, 58
9 19, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/2/2023

Đặc biệt 93758
Giải nhất 96434
Giải nhì 10620 41971
Giải ba 97839 24382 48220
49467 28419 70861
Giải tư 7454 7809 8678 2897
Giải năm 0499 1466 2069
6655 0134 2993
Giải sáu 915 894 598
Giải bảy 24 00 65 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 15 16 19 20 20 24 34
34 39 54 55 58 61 65 66 67
69 71 78 82 93 94 97 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 15, 16, 19
2 20, 20, 24
3 34, 34, 39
4
5 54, 55, 58
6 61, 65, 66, 67, 69
7 71, 78
8 82
9 93, 94, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20
1 61, 71
2 82
3 93
4 24, 34, 34, 54, 94
5 15, 55, 65
6 16, 66
7 67, 97
8 58, 78, 98
9 09, 19, 39, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/2/2023

Đặc biệt 32775
Giải nhất 01606
Giải nhì 41854 66216
Giải ba 47885 14847 59176
85638 87409 86316
Giải tư 2432 6816 7273 9680
Giải năm 7248 6558 9717
9849 7663 2831
Giải sáu 465 167 833
Giải bảy 96 41 42 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 16 16 16 17 31 32 33
38 41 42 47 48 49 54 58 63
65 67 68 73 75 76 80 85 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 16, 16, 16, 17
2
3 31, 32, 33, 38
4 41, 42, 47, 48, 49
5 54, 58
6 63, 65, 67, 68
7 73, 75, 76
8 80, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 41
2 32, 42
3 33, 63, 73
4 54
5 65, 75, 85
6 06, 16, 16, 16, 76, 96
7 17, 47, 67
8 38, 48, 58, 68
9 09, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/2/2023

Đặc biệt 41916
Giải nhất 08972
Giải nhì 85731 59090
Giải ba 50333 10120 60151
67796 77837 14004
Giải tư 5708 6514 3119 3663
Giải năm 8008 1585 9460
8815 2619 0262
Giải sáu 399 117 238
Giải bảy 68 35 88 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 08 14 15 16 17 19 19
20 31 33 35 37 38 42 51 60
62 63 68 72 85 88 90 96 99
Đầu Lô tô
0 04, 08, 08
1 14, 15, 16, 17, 19, 19
2 20
3 31, 33, 35, 37, 38
4 42
5 51
6 60, 62, 63, 68
7 72
8 85, 88
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1 31, 51
2 42, 62, 72
3 33, 63
4 04, 14
5 15, 35, 85
6 16, 96
7 17, 37
8 08, 08, 38, 68, 88
9 19, 19, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/2/2023

Đặc biệt 35492
Giải nhất 27386
Giải nhì 77331 13534
Giải ba 61892 81361 57325
19943 52187 55210
Giải tư 2014 6409 3258 8688
Giải năm 9374 4850 8320
7814 8710 0717
Giải sáu 794 635 599
Giải bảy 95 56 66 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 10 14 14 17 19 20 25
31 34 35 43 50 56 58 61 66
74 86 87 88 92 92 94 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 10, 14, 14, 17, 19
2 20, 25
3 31, 34, 35
4 43
5 50, 56, 58
6 61, 66
7 74
8 86, 87, 88
9 92, 92, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 50
1 31, 61
2 92, 92
3 43
4 14, 14, 34, 74, 94
5 25, 35, 95
6 56, 66, 86
7 17, 87
8 58, 88
9 09, 19, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/1/2023

Đặc biệt 16179
Giải nhất 12198
Giải nhì 66824 97525
Giải ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
Giải tư 3440 5637 9612 9495
Giải năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Giải sáu 901 919 624
Giải bảy 96 65 03 70
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 10 12 19 20 24 24 25
29 37 40 46 57 58 64 65 70
72 78 79 89 91 95 96 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 10, 12, 19
2 20, 24, 24, 25, 29
3 37
4 40, 46
5 57, 58
6 64, 65
7 70, 72, 78, 79
8 89
9 91, 95, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 70
1 01, 91
2 12, 72
3 03
4 24, 24, 64
5 25, 65, 95
6 46, 96
7 37, 57
8 58, 78, 98
9 19, 29, 79, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/1/2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/1/2023

Đặc biệt 48260
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 18 21 23 23 24 32 38
53 55 56 56 60 66 67 68 71
74 79 85 87 87 93 95 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 21, 23, 23, 24
3 32, 38
4
5 53, 55, 56, 56
6 60, 66, 67, 68
7 71, 74, 79
8 85, 87, 87
9 93, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 71
2 32
3 23, 23, 53, 93
4 24, 74
5 05, 55, 85, 95
6 56, 56, 66
7 07, 67, 87, 87
8 18, 38, 68, 98
9 79, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee