Xổ Số Gia Lai 30 ngày

Xổ số Gia Lai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Gia Lai trong 30 ngày gần đây nhất (XSGL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Gia Lai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Gia Lai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất

Giải tám 05
Giải bảy 160
Giải sáu 8138 1975 5895
Giải năm 1714
Giải tư 04962 47028 49789 24423
28747 19338 20976
Giải ba 82398 99406
Giải nhì 18118
Giải nhất 92493
Đặc biệt 299167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 18 23 28 38 38 47 5
60 62 67 75 76 89 93 95 98
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 18
2 23, 28
3 38, 38
4 47
5 5
6 60, 62, 67
7 75, 76
8 89
9 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 62
3 23, 93
4 14
5 5, 75, 95
6 06, 76
7 47, 67
8 18, 28, 38, 38, 98
9 89
Giải tám 08
Giải bảy 001
Giải sáu 7229 3341 2037
Giải năm 9793
Giải tư 58692 94016 95321 28191
64951 39615 74720
Giải ba 05375 12052
Giải nhì 18019
Giải nhất 77481
Đặc biệt 370625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 15 16 19 20 21 25 29 37
41 51 52 75 8 81 91 92 93
Đầu Lô tô
0
1 1, 15, 16, 19
2 20, 21, 25, 29
3 37
4 41
5 51, 52
6
7 75
8 8, 81
9 91, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20
1 1, 21, 41, 51, 81, 91
2 52, 92
3 93
4
5 15, 25, 75
6 16
7 37
8 8
9 19, 29
Giải tám 34
Giải bảy 092
Giải sáu 2877 7535 7640
Giải năm 5342
Giải tư 09909 87740 95151 89658
46574 16567 25888
Giải ba 50992 30867
Giải nhì 86801
Giải nhất 44998
Đặc biệt 895519
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 19 34 35 40 40 42 51
58 67 67 74 77 88 92 92 98
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 19
2
3 34, 35
4 40, 40, 42
5 51, 58
6 67, 67
7 74, 77
8 88
9 92, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 01, 51
2 42, 92, 92
3
4 34, 74
5 35
6
7 67, 67, 77
8 58, 88, 98
9 09, 19
Giải tám 79
Giải bảy 607
Giải sáu 2040 3887 0841
Giải năm 8834
Giải tư 39315 83206 45562 10661
45652 19485 32151
Giải ba 46859 26926
Giải nhì 79356
Giải nhất 40363
Đặc biệt 555589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 15 26 34 40 41 51 52
56 59 61 62 63 79 85 87 89
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 15
2 26
3 34
4 40, 41
5 51, 52, 56, 59
6 61, 62, 63
7 79
8 85, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 51, 61
2 52, 62
3 63
4 34
5 15, 85
6 06, 26, 56
7 07, 87
8
9 59, 79, 89
Giải tám 65
Giải bảy 560
Giải sáu 0136 1097 3847
Giải năm 4055
Giải tư 24724 49011 81149 64605
00164 21605 79284
Giải ba 36208 36788
Giải nhì 99312
Giải nhất 16601
Đặc biệt 449916
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 08 11 12 16 24 36
47 49 55 60 64 65 84 88 97
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05, 08
1 11, 12, 16
2 24
3 36
4 47, 49
5 55
6 60, 64, 65
7
8 84, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 11
2 12
3
4 24, 64, 84
5 05, 05, 55, 65
6 16, 36
7 47, 97
8 08, 88
9 49
Giải tám 13
Giải bảy 729
Giải sáu 5114 1563 8185
Giải năm 3784
Giải tư 50305 46358 64898 23186
10124 54767 92206
Giải ba 91667 92133
Giải nhì 72941
Giải nhất 77317
Đặc biệt 160673
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 14 17 24 29 33 41
58 63 67 67 73 84 85 86 98
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 13, 14, 17
2 24, 29
3 33
4 41
5 58
6 63, 67, 67
7 73
8 84, 85, 86
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 41
2
3 13, 33, 63, 73
4 14, 24, 84
5 05, 85
6 06, 86
7 17, 67, 67
8 58, 98
9 29
Giải tám 06
Giải bảy 380
Giải sáu 7752 1916 7502
Giải năm 0209
Giải tư 61256 32345 34296 61429
05372 28617 79374
Giải ba 69406 80581
Giải nhì 99679
Giải nhất 58733
Đặc biệt 219086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 16 17 29 33 45 52
56 6 72 74 79 80 81 86 96
Đầu Lô tô
0 02, 06, 09
1 16, 17
2 29
3 33
4 45
5 52, 56
6 6
7 72, 74, 79
8 80, 81, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 81
2 02, 52, 72
3 33
4 74
5 45
6 6, 06, 16, 56, 86, 96
7 17
8
9 09, 29, 79
Giải tám 67
Giải bảy 311
Giải sáu 5757 5249 0961
Giải năm 6993
Giải tư 83976 61452 08310 71570
18115 22321 46006
Giải ba 21638 28753
Giải nhì 62749
Giải nhất 57511
Đặc biệt 269653
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 11 11 15 21 38 49 49
52 53 53 57 61 67 70 76 93
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 11, 11, 15
2 21
3 38
4 49, 49
5 52, 53, 53, 57
6 61, 67
7 70, 76
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 11, 11, 21, 61
2 52
3 53, 53, 93
4
5 15
6 06, 76
7 57, 67
8 38
9 49, 49
Giải tám 13
Giải bảy 840
Giải sáu 0346 6786 0964
Giải năm 3855
Giải tư 56085 34736 60935 76307
51577 73553 70571
Giải ba 25968 77604
Giải nhì 18147
Giải nhất 38893
Đặc biệt 64701
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 13 35 36 40 46 47
53 55 64 68 71 77 85 86 93
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 13
2
3 35, 36
4 40, 46, 47
5 53, 55
6 64, 68
7 71, 77
8 85, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 71
2
3 13, 53, 93
4 04, 64
5 35, 55, 85
6 36, 46, 86
7 07, 47, 77
8 68
9
Giải tám 44
Giải bảy 718
Giải sáu 8847 3046 9927
Giải năm 6861
Giải tư 80555 90033 39922 97058
35658 37731 29086
Giải ba 88123 24710
Giải nhì 35230
Giải nhất 59376
Đặc biệt 993695
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 18 22 23 27 30 31 33 44
46 47 55 58 58 61 76 86 95
Đầu Lô tô
0
1 10, 18
2 22, 23, 27
3 30, 31, 33
4 44, 46, 47
5 55, 58, 58
6 61
7 76
8 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 31, 61
2 22
3 23, 33
4 44
5 55, 95
6 46, 76, 86
7 27, 47
8 18, 58, 58
9
Giải tám 03
Giải bảy 851
Giải sáu 3185 2882 4330
Giải năm 7734
Giải tư 44103 86466 09627 60584
08601 07486 76529
Giải ba 84349 30801
Giải nhì 23823
Giải nhất 32766
Đặc biệt 257375
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 23 27 29 3 30 34
49 51 66 66 75 82 84 85 86
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03
1
2 23, 27, 29
3 3, 30, 34
4 49
5 51
6 66, 66
7 75
8 82, 84, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 51
2 82
3 03, 3, 23
4 34, 84
5 75, 85
6 66, 66, 86
7 27
8
9 29, 49
Giải tám 36
Giải bảy 086
Giải sáu 7323 4294 7453
Giải năm 1166
Giải tư 78532 51116 32254 84763
47078 59789 17227
Giải ba 25047 98065
Giải nhì 44011
Giải nhất 66771
Đặc biệt 524190
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 23 27 32 36 47 53 54
63 65 66 71 78 86 89 90 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 16
2 23, 27
3 32, 36
4 47
5 53, 54
6 63, 65, 66
7 71, 78
8 86, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 71
2 32
3 23, 53, 63
4 54, 94
5 65
6 16, 36, 66, 86
7 27, 47
8 78
9 89
Giải tám 65
Giải bảy 626
Giải sáu 5788 8895 7105
Giải năm 2533
Giải tư 83939 26520 42494 45442
58143 59298 62592
Giải ba 94666 22138
Giải nhì 73774
Giải nhất 03992
Đặc biệt 927521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 21 26 33 38 39 42 43
65 66 74 88 92 92 94 95 98
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20, 21, 26
3 33, 38, 39
4 42, 43
5
6 65, 66
7 74
8 88
9 92, 92, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 21
2 42, 92, 92
3 33, 43
4 74, 94
5 05, 65, 95
6 26, 66
7
8 38, 88, 98
9 39
Giải tám 74
Giải bảy 260
Giải sáu 7854 4997 5044
Giải năm 1016
Giải tư 78912 85473 80344 25087
09910 74551 62973
Giải ba 75824 44788
Giải nhì 24302
Giải nhất 29648
Đặc biệt 756445
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 16 24 44 44 45 48
51 54 60 73 73 74 87 88 97
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 16
2 24
3
4 44, 44, 45, 48
5 51, 54
6 60
7 73, 73, 74
8 87, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 51
2 02, 12
3 73, 73
4 24, 44, 44, 54, 74
5 45
6 16
7 87, 97
8 48, 88
9
Giải tám 90
Giải bảy 613
Giải sáu 3972 5879 8867
Giải năm 2668
Giải tư 39862 81091 23958 90590
97707 35999 75551
Giải ba 43421 17244
Giải nhì 44606
Giải nhất 87910
Đặc biệt 474809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 09 10 13 21 44 51 58
62 67 68 72 79 90 90 91 99
Đầu Lô tô
0 06, 07, 09
1 10, 13
2 21
3
4 44
5 51, 58
6 62, 67, 68
7 72, 79
8
9 90, 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 90, 90
1 21, 51, 91
2 62, 72
3 13
4 44
5
6 06
7 07, 67
8 58, 68
9 09, 79, 99
Giải tám 07
Giải bảy 906
Giải sáu 0390 6600 9895
Giải năm 3974
Giải tư 10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Giải ba 51616 86666
Giải nhì 28656
Giải nhất 44300
Đặc biệt 316288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 04 06 16 56 58 65
66 68 7 74 87 87 88 90 95
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 04, 06
1 16
2
3
4
5 56, 58
6 65, 66, 68
7 7, 74
8 87, 87, 88
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 90
1
2
3
4 04, 74
5 65, 95
6 06, 16, 56, 66
7 7, 87, 87
8 58, 68, 88
9
Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải tư 10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 03 15 23 24 25 30 41
71 73 74 77 81 91 94 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03
1 15
2 23, 24, 25
3 30
4 41
5
6
7 71, 73, 74, 77
8 81
9 91, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 41, 71, 81, 91
2
3 03, 03, 23, 73
4 24, 74, 94
5 15, 25
6
7 77, 97
8
9 99
Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải tư 58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 12 20 34 37 43 44 45
62 64 64 64 65 70 72 82 99
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 12
2 20
3 34, 37
4 43, 44, 45
5
6 62, 64, 64, 64, 65
7 70, 72
8 82
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01
2 12, 62, 72, 82
3 43
4 34, 44, 64, 64, 64
5 45, 65
6 06
7 37
8
9 99
Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải tư 51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 14 15 21 32 61 69
78 78 79 83 85 90 93 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05
1 14, 15
2 21
3 32
4
5
6 61, 69
7 78, 78, 79
8 83, 85
9 90, 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 01, 21, 61
2 32
3 83, 93
4 14
5 05, 15, 85, 95, 95
6
7
8 78, 78
9 69, 79
Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải tư 05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 20 23 23 31 32 34 34
41 52 63 69 70 74 77 94 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1
2 20, 23, 23
3 31, 32, 34, 34
4 41
5 52
6 63, 69
7 70, 74, 77
8
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 31, 41
2 32, 52
3 23, 23, 63
4 34, 34, 74, 94
5
6 06
7 77
8 08
9 69, 99
Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải tư 65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 506979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 14 24 25 26 30 35 36
42 45 54 59 59 63 72 79 97
Đầu Lô tô
0 02
1 14, 14
2 24, 25, 26
3 30, 35, 36
4 42, 45
5 54, 59, 59
6 63
7 72, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 02, 42, 72
3 63
4 14, 14, 24, 54
5 25, 35, 45
6 26, 36
7 97
8
9 59, 59, 79
Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải tư 22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 16 17 18 21 22 26
31 31 41 41 42 55 62 68 93
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 16, 16, 17, 18
2 21, 22, 26
3 31, 31
4 41, 41, 42
5 55
6 62, 68
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 31, 31, 41, 41
2 22, 42, 62
3 13, 93
4
5 55
6 16, 16, 26
7 17
8 18, 68
9
Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải tư 22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 19 22 26 30 37 44 59
63 65 65 68 70 86 86 94 96
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 19
2 22, 26
3 30, 37
4 44
5 59
6 63, 65, 65, 68
7 70
8 86, 86
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1
2 02, 22
3 63
4 44, 94
5 15, 65, 65
6 26, 86, 86, 96
7 37
8 68
9 19, 59
Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải tư 81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Giải ba 71698 83640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 18 21 21 31 37 38 40
40 48 62 67 83 90 91 95 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 18
2 21, 21
3 31, 37, 38
4 40, 40, 48
5
6 62, 67
7
8 83
9 90, 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40, 40, 90
1 21, 21, 31, 91
2 62
3 83
4
5 95
6
7 37, 67
8 18, 38, 48, 98
9
Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải tư 25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 08 15 20 32 35 40 59
61 71 76 83 86 88 95 96 98
Đầu Lô tô
0 04, 06, 08
1 15
2 20
3 32, 35
4 40
5 59
6 61
7 71, 76
8 83, 86, 88
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 61, 71
2 32
3 83
4 04
5 15, 35, 95
6 06, 76, 86, 96
7
8 08, 88, 98
9 59
Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải tư 15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 17 19 22 32 39 43 47 47
52 55 60 68 69 70 80 89 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 17, 19
2 22
3 32, 39
4 43, 47, 47
5 52, 55
6 60, 68, 69
7 70
8 80, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80
1
2 22, 32, 52
3 43
4 14
5 55
6
7 17, 47, 47
8 68, 98
9 19, 39, 69, 89
Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải tư 60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 23 25 31 39 40 41 41
47 48 57 61 62 62 83 96 97
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 23, 25
3 31, 39
4 40, 41, 41, 47, 48
5 57
6 61, 62, 62
7
8 83
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 41, 41, 61
2 62, 62
3 23, 83
4 04, 14
5 25
6 96
7 47, 57, 97
8 48
9 39
Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải tư 83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 21 30 37 45 46 50 64
71 72 78 80 82 82 88 88 92
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 21
3 30, 37
4 45, 46
5 50
6 64
7 71, 72, 78
8 80, 82, 82, 88, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1 21, 71
2 12, 72, 82, 82, 92
3
4 64
5 45
6 46
7 17, 37
8 78, 88, 88
9
Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải tư 89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 11 26 37 39 39 41
41 61 62 63 68 77 80 85 87
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 10, 11
2 26
3 37, 39, 39
4 41, 41
5
6 61, 62, 63, 68
7 77
8 80, 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 80
1 11, 41, 41, 61
2 62
3 63
4 04
5 85
6 26
7 37, 77, 87
8 68
9 39, 39
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 8236
Giải năm 6553
Giải tư 83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 27 27 36 37 38 51 53 64
67 77 81 83 84 87 92 94 95
Đầu Lô tô
0 04
1
2 27, 27
3 36, 37, 38
4
5 51, 53
6 64, 67
7 77
8 81, 83, 84, 87
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 92
3 53, 83
4 04, 64, 84, 94
5 95
6 36
7 27, 27, 37, 67, 77, 87
8 38
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
162 lần
751 lần
831 lần
731 lần
531 lần
Cặp sốXuất hiện
821 lần
301 lần
791 lần
251 lần
401 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
580 lần
570 lần
560 lần
550 lần
590 lần
Cặp sốXuất hiện
600 lần
640 lần
620 lần
610 lần
540 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
2729 ngày
6328 ngày
8227 ngày
4726 ngày
8025 ngày
Cặp sốSố ngày
4024 ngày
3723 ngày
2622 ngày
7920 ngày
9419 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
821 ngày
831 ngày
801 ngày
791 ngày
731 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
751 ngày
861 ngày
881 ngày
951 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
21 lần
34 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
62 lần
74 lần
84 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 86 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee