Xổ Số Đồng Tháp 30 ngày

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp trong 30 ngày gần đây nhất (XSDT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Tháp trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Tháp 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Giải tám 74
Giải bảy 263
Giải sáu 4665 3585 3914
Giải năm 2659
Giải tư 17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Giải ba 13039 96031
Giải nhì 67344
Giải nhất 53115
Đặc biệt 498180
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 25 31 37 39 44 55 59
61 63 65 74 75 80 84 85 87
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2 25
3 31, 37, 39
4 44
5 55, 59
6 61, 63, 65
7 74, 75
8 80, 84, 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 61
2
3 63
4 14, 44, 74, 84
5 15, 25, 55, 65, 75, 85
6
7 37, 87
8
9 39, 59
Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 3851 3600 2613
Giải năm 7662
Giải tư 43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Giải ba 32126 88963
Giải nhì 78211
Giải nhất 00224
Đặc biệt 106053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 08 11 11 13 13 23 24
26 41 51 53 62 63 66 80 89
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 11, 11, 13, 13
2 23, 24, 26
3
4 41
5 51, 53
6 62, 63, 66
7
8 80, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 11, 11, 41, 51
2 62
3 13, 13, 23, 53, 63
4 24
5
6 26, 66
7
8 08, 08
9 89
Giải tám 49
Giải bảy 971
Giải sáu 5715 7704 0376
Giải năm 9665
Giải tư 39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Giải ba 41212 45421
Giải nhì 16983
Giải nhất 43847
Đặc biệt 295310
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 12 15 21 23 36 36 47
49 65 67 71 76 79 82 83 96
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 12, 15
2 21, 23
3 36, 36
4 47, 49
5
6 65, 67
7 71, 76, 79
8 82, 83
9 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 71
2 12, 82
3 23, 83
4 04
5 15, 65
6 36, 36, 76, 96
7 47, 67
8
9 49, 79
Giải tám 11
Giải bảy 373
Giải sáu 2030 2631 7791
Giải năm 3831
Giải tư 65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Giải ba 85679 35702
Giải nhì 13076
Giải nhất 41885
Đặc biệt 632031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 11 12 30 31 31 31 49
68 73 76 79 85 85 85 86 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 11, 12
2
3 30, 31, 31, 31
4 49
5
6 68
7 73, 76, 79
8 85, 85, 85, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31, 31, 31, 91
2 02, 12
3 73
4
5 85, 85, 85
6 06, 76, 86
7
8 68
9 49, 79
Giải tám 65
Giải bảy 587
Giải sáu 7005 7407 6604
Giải năm 2853
Giải tư 60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Giải ba 42733 15293
Giải nhì 95487
Giải nhất 33064
Đặc biệt 799202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 07 10 17 33 49 53
64 65 71 80 83 87 87 93 93
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 07
1 10, 17
2
3 33
4 49
5 53
6 64, 65
7 71
8 80, 83, 87, 87
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 71
2 02
3 33, 53, 83, 93, 93
4 04, 64
5 05, 65
6
7 07, 17, 87, 87
8
9 49
Giải tám 75
Giải bảy 674
Giải sáu 4426 0467 4802
Giải năm 2148
Giải tư 02781 33939 75613 94382
12926 74242 10302
Giải ba 58512 48183
Giải nhì 06771
Giải nhất 20384
Đặc biệt 270591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 12 13 26 26 39 42 48
67 71 74 75 81 82 83 84 91
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 12, 13
2 26, 26
3 39
4 42, 48
5
6 67
7 71, 74, 75
8 81, 82, 83, 84
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 71, 81, 91
2 02, 02, 12, 42, 82
3 13, 83
4 74, 84
5 75
6 26, 26
7 67
8 48
9 39
Giải tám 50
Giải bảy 955
Giải sáu 3068 4045 0596
Giải năm 8252
Giải tư 31933 85636 79299 40082
72406 00252 38086
Giải ba 20938 35759
Giải nhì 47246
Giải nhất 88191
Đặc biệt 429483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 33 36 38 45 46 50 52 52
55 59 68 82 83 86 91 96 99
Đầu Lô tô
0 06
1
2
3 33, 36, 38
4 45, 46
5 50, 52, 52, 55, 59
6 68
7
8 82, 83, 86
9 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 91
2 52, 52, 82
3 33, 83
4
5 45, 55
6 06, 36, 46, 86, 96
7
8 38, 68
9 59, 99
Giải tám 33
Giải bảy 605
Giải sáu 6225 7791 0645
Giải năm 8645
Giải tư 51480 63058 53652 29984
69443 97613 85085
Giải ba 50862 88929
Giải nhì 38145
Giải nhất 22933
Đặc biệt 713613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 13 25 29 33 33 43 45
45 45 52 58 62 80 84 85 91
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 13
2 25, 29
3 33, 33
4 43, 45, 45, 45
5 52, 58
6 62
7
8 80, 84, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 80
1 91
2 52, 62
3 13, 13, 33, 33, 43
4 84
5 05, 25, 45, 45, 45, 85
6
7
8 58
9 29
Giải tám 77
Giải bảy 228
Giải sáu 7685 5902 9372
Giải năm 2643
Giải tư 10961 20850 80572 57273
85109 25054 12755
Giải ba 70594 12236
Giải nhì 64744
Giải nhất 40979
Đặc biệt 684971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 28 36 43 44 50 54 55
61 71 72 72 73 77 79 85 94
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 28
3 36
4 43, 44
5 50, 54, 55
6 61
7 71, 72, 72, 73, 77, 79
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 71
2 02, 72, 72
3 43, 73
4 44, 54, 94
5 55, 85
6 36
7 77
8 28
9 09, 79
Giải tám 34
Giải bảy 916
Giải sáu 6867 7215 7838
Giải năm 4226
Giải tư 30453 27649 53239 79646
62970 34413 52273
Giải ba 93894 58767
Giải nhì 85085
Giải nhất 39911
Đặc biệt 611877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 16 26 34 38 39 46
49 53 67 67 70 73 77 85 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 34, 38, 39
4 46, 49
5 53
6 67, 67
7 70, 73, 77
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 11
2
3 13, 53, 73
4 34, 94
5 15, 85
6 16, 26, 46
7 67, 67, 77
8 38
9 39, 49
Giải tám 26
Giải bảy 365
Giải sáu 6911 1368 6002
Giải năm 0094
Giải tư 29019 82301 87973 76954
21946 27640 64008
Giải ba 74343 68023
Giải nhì 25758
Giải nhất 29744
Đặc biệt 106110
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 10 11 19 23 26 40
43 44 46 54 58 65 68 73 94
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 10, 11, 19
2 23, 26
3
4 40, 43, 44, 46
5 54, 58
6 65, 68
7 73
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 01, 11
2 02
3 23, 43, 73
4 44, 54, 94
5 65
6 26, 46
7
8 08, 58, 68
9 19
Giải tám 74
Giải bảy 985
Giải sáu 2277 7881 3297
Giải năm 8537
Giải tư 15679 66149 29741 32734
16382 69936 50537
Giải ba 49284 27493
Giải nhì 57688
Giải nhất 05386
Đặc biệt 955402
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 34 36 37 37 41 49 74 77
79 81 82 84 85 86 88 93 97
Đầu Lô tô
0 02
1
2
3 34, 36, 37, 37
4 41, 49
5
6
7 74, 77, 79
8 81, 82, 84, 85, 86, 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41, 81
2 02, 82
3 93
4 34, 74, 84
5 85
6 36, 86
7 37, 37, 77, 97
8 88
9 49, 79
Giải tám 09
Giải bảy 352
Giải sáu 1812 1120 2111
Giải năm 7407
Giải tư 99275 41667 96392 82069
60909 92132 11574
Giải ba 86645 96428
Giải nhì 51763
Giải nhất 78198
Đặc biệt 506476
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 12 20 28 32 45 52
63 67 69 74 75 76 9 92 98
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 11, 12
2 20, 28
3 32
4 45
5 52
6 63, 67, 69
7 74, 75, 76
8
9 9, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11
2 12, 32, 52, 92
3 63
4 74
5 45, 75
6 76
7 07, 67
8 28, 98
9 09, 9, 69
Giải tám 07
Giải bảy 398
Giải sáu 6177 3309 0944
Giải năm 8343
Giải tư 23453 51430 58565 47904
40672 24550 80429
Giải ba 86983 06109
Giải nhì 09838
Giải nhất 46052
Đặc biệt 828376
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 09 29 30 38 43 44 50
52 53 65 7 72 76 77 83 98
Đầu Lô tô
0 04, 09, 09
1
2 29
3 30, 38
4 43, 44
5 50, 52, 53
6 65
7 7, 72, 76, 77
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1
2 52, 72
3 43, 53, 83
4 04, 44
5 65
6 76
7 7, 77
8 38, 98
9 09, 09, 29
Giải tám 70
Giải bảy 932
Giải sáu 7288 6619 9564
Giải năm 7411
Giải tư 22215 10836 00854 42195
00262 20118 73582
Giải ba 04222 23341
Giải nhì 67597
Giải nhất 02128
Đặc biệt 918358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 18 19 22 28 32 36 41
54 58 62 64 70 82 88 95 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 18, 19
2 22, 28
3 32, 36
4 41
5 54, 58
6 62, 64
7 70
8 82, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 41
2 22, 32, 62, 82
3
4 54, 64
5 15, 95
6 36
7 97
8 18, 28, 58, 88
9 19
Giải tám 48
Giải bảy 589
Giải sáu 8099 0178 3305
Giải năm 0492
Giải tư 07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Giải ba 10037 31343
Giải nhì 39932
Giải nhất 29079
Đặc biệt 898030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 21 30 32 37 43 46 47
48 78 79 89 89 92 96 97 99
Đầu Lô tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5
6
7 78, 79
8 89, 89
9 92, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 21
2 32, 92
3 43
4
5 05
6 46, 96
7 37, 47, 97
8 48, 78
9 79, 89, 89, 99
Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải tư 49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 11 13 15 20 22 34 41
44 52 56 65 69 81 88 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 11, 13, 15
2 20, 22
3 34
4 41, 44
5 52, 56
6 65, 69
7
8 81, 88
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 20
1 11, 41, 81
2 22, 52
3 13
4 34, 44, 94
5 15, 65
6 56
7
8 88, 98
9 69
Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư 85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 13 19 27 39 42 43 48
49 56 77 80 81 85 89 96 96
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 13, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 48, 49
5 56
6
7 77
8 80, 81, 85, 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 81
2 12, 42
3 13, 43
4
5 85
6 56, 96, 96
7 27, 77
8 48
9 19, 39, 49, 89
Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải tư 09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 10 13 26 26 26 30 31
33 50 52 54 56 67 82 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 10, 13
2 26, 26, 26
3 30, 31, 33
4
5 50, 52, 54, 56
6 67
7
8 82
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 01, 31
2 52, 82, 92
3 03, 13, 33
4 54
5
6 26, 26, 26, 56
7 67, 97
8
9
Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải tư 79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 3 31 34 38 50 58 60 66
67 69 72 73 77 80 86 90 94
Đầu Lô tô
0 04
1
2
3 3, 31, 34, 38
4
5 50, 58
6 60, 66, 67, 69
7 72, 73, 77
8 80, 86
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 80, 90
1 31
2 72
3 3, 73
4 04, 34, 94
5
6 66, 86
7 67, 77
8 38, 58
9 69
Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư 08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 15 18 24 25 27 31
32 45 49 57 58 60 69 88 97
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 15, 18
2 24, 25, 27
3 31, 32
4 45, 49
5 57, 58
6 60, 69
7
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 31
2 02, 32
3
4 24
5 15, 25, 45
6
7 27, 57, 97
8 08, 18, 58, 88
9 49, 69
Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư 85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 15 22 27 29 37 48 48
52 53 55 80 81 83 86 87 89
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 15
2 22, 27, 29
3 37
4 48, 48
5 52, 53, 55
6
7
8 80, 81, 83, 86, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 81
2 22, 52
3 53, 83
4 04
5 15, 55
6 86
7 27, 37, 87
8 48, 48
9 09, 29, 89
Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải tư 42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 14 16 20 26 27 52 53
56 58 60 62 72 72 73 82 83
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 14, 16
2 20, 26, 27
3
4
5 52, 53, 56, 58
6 60, 62
7 72, 72, 73
8 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1
2 52, 62, 72, 72, 82
3 53, 73, 83
4 14
5
6 06, 16, 26, 56
7 27
8 58
9
Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải tư 86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 12 21 21 28 33 34 40
43 47 49 70 73 78 80 82 87
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 12
2 21, 21, 28
3 33, 34
4 40, 43, 47, 49
5
6
7 70, 73, 78
8 80, 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80
1 21, 21
2 12, 82
3 33, 43, 73
4 34
5
6
7 47, 87
8 08, 08, 28, 78
9 49
Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải tư 32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 11 15 17 19 31 41 43
46 5 56 56 64 82 82 91 95
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 11, 15, 17, 19
2
3 31
4 41, 43, 46
5 5, 56, 56
6 64
7
8 82, 82
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 11, 31, 41, 91
2 82, 82
3 43
4 64
5 5, 15, 95
6 46, 56, 56
7 17
8
9 19
Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư 34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 24 27 29 44 49 52 53
60 60 63 67 73 75 76 82 91
Đầu Lô tô
0
1 17, 19
2 24, 27, 29
3
4 44, 49
5 52, 53
6 60, 60, 63, 67
7 73, 75, 76
8 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 91
2 52, 82
3 53, 63, 73
4 24, 44
5 75
6 76
7 17, 27, 67
8
9 19, 29, 49
Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 17 17 24 28 33 34
35 36 40 59 62 62 69 75 95
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 11, 17, 17
2 24, 28
3 33, 34, 35, 36
4 40
5 59
6 62, 62, 69
7 75
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 11
2 62, 62
3 33
4 24, 34
5 05, 35, 75, 95
6 36
7 07, 17, 17
8 28
9 59, 69
Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 22 28 43 46 48 50 53
54 63 63 66 71 89 89 89 99
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 22, 28
3
4 43, 46, 48
5 50, 53, 54
6 63, 63, 66
7 71
8 89, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 71
2 02, 22
3 43, 53, 63, 63
4 54
5
6 46, 66
7
8 18, 28, 48
9 89, 89, 89, 99
Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 16 29 30 37 40 42 43
44 47 66 66 70 85 86 94 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 16
2 29
3 30, 37
4 40, 42, 43, 44, 47
5
6 66, 66
7 70
8 85, 86
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 70
1
2 42
3 03, 43
4 44, 94
5 85
6 16, 66, 66, 86, 96
7 37, 47
8
9 09, 29
Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải tư 61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 21 27 35 44 48 49 61
63 69 73 73 80 81 87 88 93
Đầu Lô tô
0
1 13, 17
2 21, 27
3 35
4 44, 48, 49
5
6 61, 63, 69
7 73, 73
8 80, 81, 87, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 61, 81
2
3 13, 63, 73, 73, 93
4 44
5 35
6
7 17, 27, 87
8 48, 88
9 49, 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
022 lần
762 lần
732 lần
132 lần
102 lần
Cặp sốXuất hiện
531 lần
691 lần
711 lần
581 lần
501 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
540 lần
870 lần
520 lần
550 lần
560 lần
Cặp sốXuất hiện
590 lần
860 lần
570 lần
510 lần
000 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8829 ngày
4028 ngày
2227 ngày
1726 ngày
4925 ngày
Cặp sốSố ngày
1524 ngày
7322 ngày
3721 ngày
9720 ngày
6919 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
732 ngày
762 ngày
711 ngày
691 ngày
581 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
771 ngày
801 ngày
971 ngày
911 ngày
881 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
22 lần
35 lần
46 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
63 lần
71 lần
84 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 16 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 61 lần
Đầu 76 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee