Xổ Số Bình Định 30 ngày

Xổ số Bình Định 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Định trong 30 ngày gần đây nhất (XSBDI 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Định trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Định 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất

Giải tám 29
Giải bảy 343
Giải sáu 9300 2459 3847
Giải năm 5911
Giải tư 63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Giải ba 16255 53964
Giải nhì 32734
Giải nhất 25564
Đặc biệt 832616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 16 29 34 38 38 43 47
55 59 64 64 66 67 83 88 93
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 16
2 29
3 34, 38, 38
4 43, 47
5 55, 59
6 64, 64, 66, 67
7
8 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 11
2
3 43, 83, 93
4 34, 64, 64
5 55
6 16, 66
7 47, 67
8 38, 38, 88
9 29, 59
Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải tư 82411 55523 34470 66489
36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Đặc biệt 700957
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 11 13 14 15 19 23 33
42 57 60 69 70 70 82 89 93
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 11, 13, 14, 15, 19
2 23
3 33
4 42
5 57
6 60, 69
7 70, 70
8 82, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 70
1 11, 11
2 42, 82
3 13, 23, 33, 93
4 04, 14
5 15
6
7 57
8
9 19, 69, 89
Giải tám 64
Giải bảy 233
Giải sáu 4387 8047 1648
Giải năm 6506
Giải tư 75356 62304 50561 76215
67880 60398 19087
Giải ba 08177 93481
Giải nhì 59635
Giải nhất 28510
Đặc biệt 835628
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 15 28 33 35 47 48
56 61 64 77 80 81 87 87 98
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 15
2 28
3 33, 35
4 47, 48
5 56
6 61, 64
7 77
8 80, 81, 87, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 61, 81
2
3 33
4 04, 64
5 15, 35
6 06, 56
7 47, 77, 87, 87
8 28, 48, 98
9
Giải tám 32
Giải bảy 034
Giải sáu 2616 5091 9712
Giải năm 1219
Giải tư 21718 53878 68409 54187
51686 74765 67615
Giải ba 73452 42091
Giải nhì 57712
Giải nhất 59677
Đặc biệt 393574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 12 15 16 18 19 32 34
52 65 74 77 78 86 87 91 91
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 12, 15, 16, 18, 19
2
3 32, 34
4
5 52
6 65
7 74, 77, 78
8 86, 87
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0
1 91, 91
2 12, 12, 32, 52
3
4 34, 74
5 15, 65
6 16, 86
7 77, 87
8 18, 78
9 09, 19
Giải tám 75
Giải bảy 007
Giải sáu 0089 0229 8044
Giải năm 3969
Giải tư 53638 20097 96611 14817
66097 92055 92625
Giải ba 23694 17712
Giải nhì 01401
Giải nhất 79029
Đặc biệt 943306
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 12 17 25 29 29 38
44 55 69 7 75 89 94 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11, 12, 17
2 25, 29, 29
3 38
4 44
5 55
6 69
7 7, 75
8 89
9 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11
2 12
3
4 44, 94
5 25, 55, 75
6 06
7 7, 17, 97, 97
8 38
9 29, 29, 69, 89
Giải tám 40
Giải bảy 103
Giải sáu 4375 4862 3325
Giải năm 8948
Giải tư 94102 02084 75395 05674
42476 11146 41595
Giải ba 55828 96890
Giải nhì 53945
Giải nhất 58915
Đặc biệt 266869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 15 25 28 40 45 46 48
62 69 74 75 76 84 90 95 95
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 15
2 25, 28
3
4 40, 45, 46, 48
5
6 62, 69
7 74, 75, 76
8 84
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1
2 02, 62
3 03
4 74, 84
5 15, 25, 45, 75, 95, 95
6 46, 76
7
8 28, 48
9 69
Giải tám 14
Giải bảy 690
Giải sáu 8305 7341 2293
Giải năm 5513
Giải tư 80987 79763 72633 38287
92346 01732 16194
Giải ba 89896 33176
Giải nhì 45072
Giải nhất 50920
Đặc biệt 797206
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 14 20 32 33 41 46
63 72 76 87 87 90 93 94 96
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 13, 14
2 20
3 32, 33
4 41, 46
5
6 63
7 72, 76
8 87, 87
9 90, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 41
2 32, 72
3 13, 33, 63, 93
4 14, 94
5 05
6 06, 46, 76, 96
7 87, 87
8
9
Giải tám 48
Giải bảy 588
Giải sáu 8530 5843 9148
Giải năm 2209
Giải tư 68741 38798 83284 42753
41829 34132 33869
Giải ba 72167 83569
Giải nhì 20935
Giải nhất 06277
Đặc biệt 875722
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 22 29 30 32 35 41 43 48
48 53 67 69 69 77 84 88 98
Đầu Lô tô
0 09
1
2 22, 29
3 30, 32, 35
4 41, 43, 48, 48
5 53
6 67, 69, 69
7 77
8 84, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 22, 32
3 43, 53
4 84
5 35
6
7 67, 77
8 48, 48, 88, 98
9 09, 29, 69, 69
Giải tám 75
Giải bảy 104
Giải sáu 1110 8520 2337
Giải năm 8924
Giải tư 16462 70830 20751 59357
08450 01784 46382
Giải ba 74532 29387
Giải nhì 03387
Giải nhất 68907
Đặc biệt 591234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 10 20 24 30 32 34 37
50 51 57 62 75 82 84 87 87
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 10
2 20, 24
3 30, 32, 34, 37
4
5 50, 51, 57
6 62
7 75
8 82, 84, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 50
1 51
2 32, 62, 82
3
4 04, 24, 34, 84
5 75
6
7 07, 37, 57, 87, 87
8
9
Giải tám 92
Giải bảy 024
Giải sáu 5273 3800 3099
Giải năm 3389
Giải tư 06751 26061 96302 19717
33240 06066 52783
Giải ba 76309 62997
Giải nhì 89800
Giải nhất 26212
Đặc biệt 615220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 09 12 17 20 24 40
51 61 66 73 83 89 92 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02, 09
1 12, 17
2 20, 24
3
4 40
5 51
6 61, 66
7 73
8 83, 89
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 20, 40
1 51, 61
2 02, 12, 92
3 73, 83
4 24
5
6 66
7 17, 97
8
9 09, 89, 99
Giải tám 55
Giải bảy 262
Giải sáu 0256 1707 7169
Giải năm 8590
Giải tư 02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Giải ba 85833 74034
Giải nhì 84007
Giải nhất 90381
Đặc biệt 334862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 21 33 34 40 45 48 54
55 56 62 62 68 69 81 86 90
Đầu Lô tô
0 07, 07
1
2 21
3 33, 34
4 40, 45, 48
5 54, 55, 56
6 62, 62, 68, 69
7
8 81, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 21, 81
2 62, 62
3 33
4 34, 54
5 45, 55
6 56, 86
7 07, 07
8 48, 68
9 69
Giải tám 37
Giải bảy 930
Giải sáu 0142 4173 7705
Giải năm 0754
Giải tư 64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Giải ba 45328 04042
Giải nhì 35467
Giải nhất 07454
Đặc biệt 401352
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 05 28 30 32 37 41 42
42 52 54 54 67 73 89 92 97
Đầu Lô tô
0 04, 05, 05
1
2 28
3 30, 32, 37
4 41, 42, 42
5 52, 54, 54
6 67
7 73
8 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 32, 42, 42, 52, 92
3 73
4 04, 54, 54
5 05, 05
6
7 37, 67, 97
8 28
9 89
Giải tám 51
Giải bảy 885
Giải sáu 0299 0880 8548
Giải năm 3708
Giải tư 00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Giải ba 30384 00319
Giải nhì 60015
Giải nhất 83849
Đặc biệt 939656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 19 25 39 41 48 49 51
56 69 73 78 80 84 84 85 99
Đầu Lô tô
0 08
1 15, 19
2 25
3 39
4 41, 48, 49
5 51, 56
6 69
7 73, 78
8 80, 84, 84, 85
9 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 51
2
3 73
4 84, 84
5 15, 25, 85
6 56
7
8 08, 48, 78
9 19, 39, 49, 69, 99
Giải tám 23
Giải bảy 570
Giải sáu 7746 3306 0348
Giải năm 5075
Giải tư 69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Giải ba 21450 05560
Giải nhì 62506
Giải nhất 29452
Đặc biệt 558635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 12 23 35 46 48 49
50 52 52 60 60 70 75 84 92
Đầu Lô tô
0 02, 06, 06
1 12
2 23
3 35
4 46, 48, 49
5 50, 52, 52
6 60, 60
7 70, 75
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60, 70
1
2 02, 12, 52, 52, 92
3 23
4 84
5 35, 75
6 06, 06, 46
7
8 48
9 49
Giải tám 71
Giải bảy 445
Giải sáu 1993 4286 8382
Giải năm 0596
Giải tư 91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Giải ba 64076 84056
Giải nhì 04652
Giải nhất 64965
Đặc biệt 866553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 24 42 45 52 53 56 58
65 71 76 82 86 87 91 93 96
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2 24
3
4 42, 45
5 52, 53, 56, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86, 87
9 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 71, 91
2 42, 52, 82
3 53, 93
4 24
5 45, 65
6 56, 76, 86, 96
7 87
8 58
9
Giải tám 09
Giải bảy 274
Giải sáu 9696 2562 5586
Giải năm 9496
Giải tư 13023 22896 62528 37302
10392 07037 33479
Giải ba 45901 27390
Giải nhì 73018
Giải nhất 34702
Đặc biệt 205223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 18 23 23 28 37 62
74 79 86 9 90 92 96 96 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 18
2 23, 23, 28
3 37
4
5
6 62
7 74, 79
8 86
9 9, 90, 92, 96, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 01
2 02, 02, 62, 92
3 23, 23
4 74
5
6 86, 96, 96, 96
7 37
8 18, 28
9 9, 79
Giải tám 21
Giải bảy 179
Giải sáu 4479 4526 4013
Giải năm 8408
Giải tư 08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Giải ba 28006 72502
Giải nhì 80869
Giải nhất 54262
Đặc biệt 891159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 07 08 09 13 17 21
26 43 59 62 69 73 79 79 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06, 07, 08, 09
1 13, 17
2 21, 26
3
4 43
5 59
6 62, 69
7 73, 79, 79
8
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 02, 62
3 13, 43, 73
4
5
6 06, 26, 96
7 07, 17
8 08
9 09, 59, 69, 79, 79
Giải tám 98
Giải bảy 870
Giải sáu 9330 5489 3889
Giải năm 8871
Giải tư 57212 89377 68836 80268
25645 65255 08280
Giải ba 31278 32261
Giải nhì 97015
Giải nhất 30748
Đặc biệt 087427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 27 30 36 45 48 55 61
68 70 71 77 78 80 89 89 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 15
2 27
3 30, 36
4 45, 48
5 55
6 61, 68
7 70, 71, 77, 78
8 80, 89, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 61, 71
2 12
3
4
5 15, 45, 55
6 36
7 27, 77
8 48, 68, 78, 98
9 89, 89
Giải tám 89
Giải bảy 880
Giải sáu 9735 7610 9835
Giải năm 7064
Giải tư 47580 59064 79121 03104
35950 63948 91555
Giải ba 51070 15540
Giải nhì 56709
Giải nhất 03581
Đặc biệt 341056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 21 35 35 40 48 50
55 56 64 64 70 80 80 81 89
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10
2 21
3 35, 35
4 40, 48
5 50, 55, 56
6 64, 64
7 70
8 80, 80, 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 70, 80, 80
1 21, 81
2
3
4 04, 64, 64
5 35, 35, 55
6 56
7
8 48
9 09, 89
Giải tám 80
Giải bảy 894
Giải sáu 5366 2283 4693
Giải năm 2043
Giải tư 18061 14539 64476 43956
30917 10277 91586
Giải ba 21152 53052
Giải nhì 05171
Giải nhất 65073
Đặc biệt 519388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 39 43 52 52 56 61 66 71
73 76 77 80 83 86 88 93 94
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 39
4 43
5 52, 52, 56
6 61, 66
7 71, 73, 76, 77
8 80, 83, 86, 88
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 80
1 61, 71
2 52, 52
3 43, 73, 83, 93
4 94
5
6 56, 66, 76, 86
7 17, 77
8 88
9 39
Giải tám 85
Giải bảy 031
Giải sáu 1457 9410 9005
Giải năm 4723
Giải tư 25381 28954 69801 61970
63861 40926 69314
Giải ba 16245 32428
Giải nhì 87025
Giải nhất 99262
Đặc biệt 726467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 14 23 25 26 28 31
45 54 57 61 62 67 70 81 85
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 14
2 23, 25, 26, 28
3 31
4 45
5 54, 57
6 61, 62, 67
7 70
8 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 31, 61, 81
2 62
3 23
4 14, 54
5 05, 25, 45, 85
6 26
7 57, 67
8 28
9
Giải tám 22
Giải bảy 253
Giải sáu 6498 0440 9504
Giải năm 7848
Giải tư 41419 19087 47269 24951
06121 05720 11860
Giải ba 91774 95750
Giải nhì 10799
Giải nhất 47619
Đặc biệt 566448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 19 20 21 22 40 48 48
50 51 53 60 69 74 87 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 19, 19
2 20, 21, 22
3
4 40, 48, 48
5 50, 51, 53
6 60, 69
7 74
8 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 60
1 21, 51
2 22
3 53
4 04, 74
5
6
7 87
8 48, 48, 98
9 19, 19, 69, 99
Giải tám 48
Giải bảy 034
Giải sáu 9612 0877 2823
Giải năm 5132
Giải tư 51313 84735 22586 16773
22572 56940 96611
Giải ba 36779 11796
Giải nhì 81133
Giải nhất 16516
Đặc biệt 132365
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 13 16 23 32 33 34 35
40 48 65 72 73 77 79 86 96
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 13, 16
2 23
3 32, 33, 34, 35
4 40, 48
5
6 65
7 72, 73, 77, 79
8 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 11
2 12, 32, 72
3 13, 23, 33, 73
4 34
5 35, 65
6 16, 86, 96
7 77
8 48
9 79
Giải tám 99
Giải bảy 452
Giải sáu 2431 2471 2822
Giải năm 9853
Giải tư 52562 09064 93132 70818
81503 21913 45164
Giải ba 02423 72884
Giải nhì 87426
Giải nhất 48348
Đặc biệt 770445
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 18 22 23 26 31 32 45
48 52 53 62 64 64 71 84 99
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 18
2 22, 23, 26
3 31, 32
4 45, 48
5 52, 53
6 62, 64, 64
7 71
8 84
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 22, 32, 52, 62
3 03, 13, 23, 53
4 64, 64, 84
5 45
6 26
7
8 18, 48
9 99
Giải tám 99
Giải bảy 964
Giải sáu 2849 4517 6220
Giải năm 4249
Giải tư 93431 81153 40870 90533
50599 55875 12272
Giải ba 04103 23985
Giải nhì 27611
Giải nhất 29525
Đặc biệt 814287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 17 20 25 31 33 49 49
53 64 70 72 75 85 87 99 99
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 17
2 20, 25
3 31, 33
4 49, 49
5 53
6 64
7 70, 72, 75
8 85, 87
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 11, 31
2 72
3 03, 33, 53
4 64
5 25, 75, 85
6
7 17, 87
8
9 49, 49, 99, 99
Giải tám 67
Giải bảy 679
Giải sáu 0840 3472 2133
Giải năm 9591
Giải tư 35393 48534 22262 90013
62922 14806 54695
Giải ba 19295 19656
Giải nhì 37645
Giải nhất 42002
Đặc biệt 181440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 13 22 33 34 40 40 45
56 62 67 72 79 91 93 95 95
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 13
2 22
3 33, 34
4 40, 40, 45
5 56
6 62, 67
7 72, 79
8
9 91, 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 91
2 02, 22, 62, 72
3 13, 33, 93
4 34
5 45, 95, 95
6 06, 56
7 67
8
9 79
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 0600 6539
Giải năm 1223
Giải tư 32865 56336 65477 03160
63925 21438 21490
Giải ba 51340 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Đặc biệt 896120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 23 25 36 38 39 39 40
43 60 65 65 65 71 77 89 90
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 23, 25
3 36, 38, 39, 39
4 40, 43
5
6 60, 65, 65, 65
7 71, 77
8 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 90
1 71
2
3 23, 43
4
5 25, 65, 65, 65
6 36
7 77
8 38
9 39, 39, 89
Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải tư 91191 39400 79968 67492
96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 06 08 26 27 46 50
51 67 68 88 91 92 93 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05, 06, 08
1
2 26, 27
3
4 46
5 50, 51
6 67, 68
7
8 88
9 91, 92, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 51, 91
2 92
3 93
4
5 05
6 06, 26, 46
7 27, 67, 97
8 08, 68, 88, 98
9
Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải tư 59796 94210 47286 83380
36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Đặc biệt 036398
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 25 27 27 34 35 38 62 64
67 68 69 75 78 80 86 96 98
Đầu Lô tô
0
1 10
2 25, 27, 27
3 34, 35, 38
4
5
6 62, 64, 67, 68, 69
7 75, 78
8 80, 86
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 62
3
4 34, 64
5 25, 35, 75
6 86, 96
7 27, 27, 67
8 38, 68, 78, 98
9 69
Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải tư 42614 83063 00344 35773
15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Đặc biệt 381981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 30 42 44 44 45 46 47
50 63 63 73 81 88 96 96 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 16
2
3 30
4 42, 44, 44, 45, 46, 47
5 50
6 63, 63
7 73
8 81, 88
9 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 81
2 42
3 63, 63, 73
4 14, 44, 44
5 45
6 16, 46, 96, 96
7 47
8 88, 98
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Định

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
202 lần
062 lần
562 lần
571 lần
281 lần
Cặp sốXuất hiện
741 lần
221 lần
591 lần
161 lần
231 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
640 lần
630 lần
610 lần
680 lần
Cặp sốXuất hiện
700 lần
730 lần
720 lần
710 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8129 ngày
9828 ngày
0527 ngày
4025 ngày
8724 ngày
Cặp sốSố ngày
4523 ngày
6522 ngày
4821 ngày
6720 ngày
8819 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
651 ngày
591 ngày
571 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
691 ngày
881 ngày
981 ngày
871 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
14 lần
24 lần
31 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
63 lần
74 lần
83 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 26 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 64 lần
Đầu 71 lần
Đầu 83 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee